Läs mer om:
Senaste nyheterna
Om oss

Vi är en modern skola baserad på arbetarrörelsens värderingar och traditioner

På våra folkhögskolor i Viskadalen och Göteborg möter du människor med många och skiftande livserfarenheter som berikar studiearbetet. Vi är övertygade om att du kommer uppleva en gemenskap och samhörighet som du inte är van vid i andra skolformer.

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg kan du läsa Allmän kurs med tre olika inriktningar:
Människan, Samhället och Världen.

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen kan du läsa till Fritidsledare och Behandlingspedagog.

Utöver det har vi en mängd fackliga och politiska kurser, läs mer under ‘Kurser’

Vill du boka konferens – se Viskadalens Kursgård

Välkommen till oss!

Om vår skola

Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening som bildades den 1928. Målsättning var och är att vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige. Att vara ett bildningscenter för att minska utbildningsklyftan i samhället och bidra till att stärka demokratin och civilsamhället genom den verksamhet vi bedriver tillsammans med våra medlemsorganisationer. För att förverkliga detta driver VSAF verksamheten som är uppdelad till tre separata delar: Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG), Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, och Kursgården i Seglora.

Arvet från arbetarrörelsen

VSAF grundades 1928 med syftet att rädda Viskadalens Folkhögskola som riskerade nedläggning.
En nästan våldsam aktivitet, med redaktör Sven Backlund i Göteborg och Helge Form i Viskafors som ett par av de starkast pådrivande krafterna, kom igång. Arbetarrörelsens folkhögskola skapades som en filial till Viskadalens folkhögskola i slutet av 1970-talet. Verksamheten bedrevs då i Partille kommun där till och med dagis organiserades för att underlätta för deltagarna. 1991 blev AFiG en självständig skola med lokaler på Andra Långgatan för att några år senare flytta till sina nuvarande lokaler i samma hus som tidningen Arbetet låg.

Demokrati och inflytande

Deltagarinflytande skall vara utmärkande för hela verksamheten vid Arbetarrörelsens folkhögskolor. Utgångspunkten för deltagarinflytande är att utifrån kursmålen skall vara en stor påverkansmöjlighet över den egna studiesituationen. Viktigt mål är att utveckla deltagarnas kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Därför är det viktigt att skolan är en plats att träna sig i att använda demokratins verktyg. Deltagarna har därför ett direkt inflytande på hela skolans verksamhet.

Bläddra bland våra Kurser

Två skolor - En tanke

Vi kan erbjuda det bästa från två världar - under ett tak

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen är två separata folkhögskolor som ägs och drivs gemensamt av Arbetarrörelsen i Västsverige. Sedan 1928 har Västra Sveriges Arbetares folkhögskola (VSAF) bedrivit folkbildningsverksamhet. Syftet har alltid varit att minska bildningsklyftan i samhället och skapa förutsättningar för en samhällsutveckling byggd på arbetarrörelsens värderingar.

Dela gärna sidan