Ansökan VISO 1 kortkurs

Ansökan VISO 1 vidareutbildning för skyddsombud

    Anmälan är bindande
  • Personuppgifter

  • Betalande organisation / arbetsgivare kommer att kontaktas före kursstart för att godkänna anmälan.
  • Ange även referens om särskild sådan behövs
    Jag godkänner att mina personuppgifter lagras digitalt. Genom att klicka i kryssrutan medger du att Folkhögskolornas skoladministrationsprogram lagrar de personuppgifter du registrerar.