Kostnader

Läsår: 2017/2018

Kurstid: Ht. 2017-08-17 – 2017-12-20 (18 v), Vt. 2018-01-08 – 2018-06-08 (22 v)

Alla våra kurser är kostnadsfria men du betalar för ditt boende, kost och material du använder. Här berättar vi mer om kostnader under din studietid.

FÖR STUDERANDE SOM BOR PÅ SKOLAN, INTERNAT

På Viskadalens internat bor du i eget rum med toalett, dusch i korridor, tillgång till tvättstuga och kök.
Boende på internatet svarar för städning av både egna rum och de gemensamma utrymmena.

Utöver hyran betalar man även för frukost och lunch måndag-fredag (dock ej för lov/inläsning och/eller praktikperioder). Matabonnemang ingår och kan ej väljas bort.

Enkelrum kostar 1755 kr/månad.
Matabonnemang internat/dag: 85: – (gäller frukost och lunch, kan ej väljas bort)

(Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg har endast externat.)

FÖR SAMTLIGA STUDERANDE,
EXTERNAT- & INTERNATELEVER

Grundutlägg

Samtliga deltagare vid de långa kurserna på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen betalar ett grundutlägg.
Grundutlägget täcker:

  • kostnader för material som du får vid skolstarten och under läsåret
  • kostnader för en iPad
  • kopiering
  • olycksfallsförsäkring
  • ekonomiska resurser för klassen och för kursråd (gäller Göteborg)
  • gemensamma måltider och fester (gäller Seglora)

Allmän kurs: 1000: – /termin
Fritidsledarutbildningen: 2000: – /år
Behandlingspedagogutbildningen: 2000: – /år

Deltagare som har egen iPad och därmed väljer att inte utnyttja möjligheten att leasa en från skolan betalar 500: – mindre i grundutlägg per termin.

Deltagare på Fritidsledar- och Behandlingspedagogutbildningen betalar även följande:
Böcker (hela utbildningen): ca 4000: –
Lägervecka åk 1: ca 500: –
Internationell resa åk 2: 5000: –
Studieresor (hela utbildningen): ca 750: –
Utomhuspedagogik (hela utbildningen): 800: – (gäller Fritidsledarutbildningen)

Frivilliga kostnader:
Lunchabonnemang, externat: 55: -/dag
Lunch utan abonnemang: 70: -/dag
Den som så önskar kan till ett restvärde köpa loss iPaden efter avslutad kurs.