Funktionsnedsättning

TILLGÄNGLIGHET FÖR STUDERANDE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Skolans lokaler är så anordnade att de är tillgängliga för personer i rullstol. Hörselslinga finns att tillgå, vissa lokaler har fast utrustning, till de lokaler som saknar slinga har skolan portabla slingor som kan användas vid behov.

MÖJLIGHETER TILL PEDAGOGISKT STÖD VID FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER VID BRISTANDE KUNSKAPER I SVENSKA

På skolan finns kompensatoriska hjälpmedel för stöd till deltagare med läs- och skrivsvårigheter samt stöd till deltagare med bristande kunskaper i svenska. Dessa hjälpmedel tillhandahålls av bibliotekarien i samråd med er mentor eller språklärare.