Övrig information vid kursstart

En studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till följande information:

  • kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
  • kursplan och schema/arbetsplan
  • terminstider och ledigheter
  • vad deltagare själv ska tillhandahålla; t.ex. litteratur, material och övrig utrustning som krävs för att klara studierna.
  • försäkringar
  • tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
  • etiska regler och ansvar vid användning av internet i folkhögskolans lokaler
  • den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt