Samverkan

WIGFORSSAKADEMIN

Under kursen ges en grundläggande orientering i centrala teorier inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, filosofi och historia, samt hur man utifrån dessa kan förstå arbetarrörelsens idéutveckling och dagens politiska utmaningar. Genom skrivuppgifter ges möjlighet att öka sina färdigheter i att skriva samhällsanalyser och politiska förändringsförslag utifrån forskningens metoder och perspektiv. Föreläsarna är i huvudsak forskare från universitet och högskolor. Wigforssakademin är uppdelad i tre block som alla inkluderar en helgkonferens.

De tre blocken är:

 • Kritisk samhällsanalys
 • Arbetarrörelsens idéutveckling
 • Makt, beslut och demokrati

Wigforssakademin är en distanskurs där studierna sker i skriftlig form genom skrivandet av recensioner, artiklar och undersökningar. Vi kommer att kunna erbjuda handledare från ett större antal akademiska discipliner från arbetarrörelsens forskarnätverk som hjälper dig att utveckla din analysförmåga och ditt skrivande. Till varje block hör även ett tvådagars seminarium på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen där deltagarna tillsammans med olika föreläsare bearbetar kursens teman.
Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet och Arbetarrörelsens Tankesmedja. Kursen går på halvfart.

ATT SKRIVA POLITISKT

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen arrangerar tillsammans med Arenagruppen en utbildning i att skriva politiskt för deltagare som är fackligt eller politiskt engagerade och som vill förbättra och utveckla sitt skrivande. Kursen är också till för de som är intresserade av bistånd och mänskliga rättigheter.
Utbildningen ska ge insikt i hur man skriver texter på en hög professionell nivå. Efter kursen ska man kunna skriva texter anpassade för olika målgrupper och ändamål.
Kursen ges på hel- och halvfart

Innehåll:

 • Grundläggande modeller för att skriva professionella och kommunikativa texter
 • Övningar i att skriva pressreleaser, inbjudningar, mejl, webbtexter
 • Hur du undviker de vanligaste misstagen
 • Slagkraftiga budskap
 • Att skriva säljande
 • Anpassa skrivandet till olika målgrupper
 • Opinionsbildningens förutsättningar och vilka krav måste man uppfylla om man ska påverka och synas i debatten
 • Politisk strategi
 • Exempel på bra opinionsbildning
 • Hur man skriver debattartiklar
 • Hur en debattredaktör tänker
 • Att kommunicera genom nya medier, som bloggar, twitter och facebook