Studeranderätt och överklagan av beslut

Vid tvister om studeranderättsliga frågor, behörigheter, intyg mm kan den studerande vända sig i första hand till rektor. Frågor om behörigheter och studieomdöme kan endast överklagas till rektor för omprövning. Övriga frågor som regleras i standarden kan enligt listan nedan överklagas till skolans styrelse och vidare till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd FRS.
För att stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkhögskolan har ett studeranderättsligt råd (FSR) inrättats (fr.o.m. 2011-01-01).

Studerande vid folkhögskolekurser som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:

  • Information innan den studerande är antagen
  • Information vid kursstart
  • Deltagarinflytande och studeranderätt
  • Avgiftsfri undervisning
  • Intyg
  • Om en kurs upphör eller ställs in
  • Utvärdering
  • Försäkringar
  • Disciplinära åtgärder
  • Arkiv- och sekretessregler