Etableringskurs på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG)

Innehåll

 

 • Mycket undervisning och övning i svenska språket
 • Samhällsorientering
 • Svensk arbetsmarknad och fackliga rättigheter
 • Försäkringar och konsumentfrågor
 • Skriva CV och jobbansökningar
 • Grundläggande datakunskap
 • Studiebesök hos olika samhällsaktörer och på kulturarenor
 • Delta i temadagar och aktiviteter tillsammans med övriga deltagare på skolan
 • Individuell kartläggning av dina intressen och vägledning till hur du ska få ett arbete
 • Ett kompetensintyg för att kunna studera vidare på folkhögskola, inom kommunal vuxenutbildningen och på SFI

 

För att börja kursen behöver vi en avisering från din arbetsförmedlare.

 

Kontaktperson

Talat Ibrahim

Telefon: 031-711 91 91

Direkt: 070-407 09 02

E-post: talat.ibrahim@vsaf.nu

 

 

Se arbetsförmedlingens film om Etableringskurs på folkhögskola

av Maria Dimander - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Allmän kurs - grundskolenivå (Bro-kursen)

Kursen vänder sig till:

 • dig som har en grundutbildning ifrån ett annat land och har klarat Sfi D
 • dig som har ett annat modersmål än svenska, har läst svensk grundskola, men behöver repetera grundskolan för att klara gymnasiet

På kursen läser vi svenska, engelska, matte, samhällskunskap, religion och historia.
Studieteknik ingår som en viktig del för att underlätta vidare studier.
Om du ligger på en högre nivå i svenska, engelska eller matte har du möjlighet att läsa på gymnasienivå tillsammans med de andra deltagarna på skolan. I övrigt pågår all undervisning inom samma grupp.

Du deltar självklart i temadagar, friluftsdagar och andra gemensamma aktiviteter på skolan.

Antagningskrav: Avslutat Sfi D eller motsvarande.

För mer information om kursen kontakta:
Susanne Axelsson, e-post: susanne.axelsson@vsaf.nu

av Maria Dimander - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå

Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF

Innehåll

 • Läsa flera olika ämnen i ett temaarbete anpassat just för dig och din grupp.
 • Lära dig genom att göra studiebesök, diskutera och arbeta tillsammans med andra.
 • Delta i kultur- och fritidsaktiviteter tillsammans med övriga deltagare på folkhögskolan.
 • En skola som är omtyckt för sin varma och generösa atmosfär.
 • Engagerade lärare som hjälper dig med studieteknik och att sätta upp mål för vidare studier.
 • Förtur, genom aktivt deltagande, till våra allmänna kurser där du kan få behörighet för att söka vidare på universitet/högskola
 • Spårvagnskort för dessa 13 veckor.

Du behöver en avisering från din arbetsförmedlare för att börja kursen. 

Syftet med kursen är att öka dina utbildnings- och jobbmöjligheter.

Utan krav på behörigheter eller prestationskrav får du möjlighet att läsa grundläggande kunskaper i kärnämnen,
lära dig studieteknik, m m.
En genomgående röd tråd i kursen är personlig coachning och motivationsarbete.

Kontaktperson:

Lina Forsberg
lina.forsberg@vsaf.nu
Tel: 031 – 711 91 91
Mobil: 0722-38 74 79

Se Arbetsförmedlingens film om SMF

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå

Inriktning – Världen

Kursen innefattar den ekonomiska tillväxtens problem på en ändlig planet, konsumtionsmönster, konkurrensen om råvaror och landgrabbning, sinande tillgångar på viktiga råvaror som t.ex. olja och sötvatten, klimatförändring och omställningen till ett samhälle mindre beroende av fossila resurser.

Vi ägnar mycket tid åt att studera de sociala konsekvenserna av de ökande klyftorna i världen och i Sverige.

Kursen Världen ger insikter i sambandet mellan global förändring och demokrati i det stora perspektivet. Den ger också ett historiskt perspektiv på ekonomiska, politiska, sociala och kulturella teoriers framväxt och genomslagskraft samt det nutida samhällets politiska och demokratiska förändring.

Alla kurser studeras med de olika vetenskapliga metoder som kännetecknar naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Allmän linje ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik på olika nivåer. Kursen världen ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 2 och Naturkunskap 2.

Kontaktperson: Björn Elgquist, e-post bjorn.elgquist@vsaf.nu

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Inriktning – Samhället

Demokrati är en del av skolans plattform. Kursen innefattar bl a politiska system, politiska idéer och strömningar samt maktfördelning, ekonomisk ojämlikhet, individens rättigheter och skyldigheter i samhället. Som en röd tråd genom allt arbete på skolan löper hållbar utveckling.

Vi fokuserar även på europeiskt och nordiskt samarbete, massmedias roll, arbetsliv, privatekonomi, genus, hälsa, livsstil, sexualitet samt genetik och genteknik.

Allmän linje ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik. Kursen Samhället ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 1b och Naturkunskap 1b.

Kontaktperson: Eva Moberg, e-post eva.moberg@vsaf.nu

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Inriktning – Människan

Kursen omfattar även hur människor skapar sin identitet, relationen mellan individ och grupp samt relationen mellan olika grupper genom historien.

Vi studerar också olika förhållningssätt till etik och moral genom historien.
Fokus ligger på socialt hållbar utveckling genom mångfald, mänskliga rättigheter och människors olika sätt att se världen utifrån olika religioner och livsåskådningar.

Allmän linje ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik. Kursen Människan ger dessutom möjlighet till behörighet i Historia 1b och Religion 1

Studieort: Göteborg. Kursen administreras av Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Kontaktperson: Sölvi Brädefors, e-post solvi.bradefors@vsaf.nu

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Viskadalen, Göteborg

Allmän kurs – gymnasienivå

Kursupplägg

Svenska, engelska och matematik läser du nivågrupperat. Övriga ämnen läser du i sammanhållen grupp och består av tematiserade studier. I kursen kommer det även att finnas möjlighet att ge de deltagare som behöver det extra hjälp med sina studier. Temastudierna ger dig möjlighet att få behörighet i gymnasiegemensamma ämnen.

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg