Gyllenhuset – Allmän kurs

Vi erbjuder dig som av olika orsaker inte har gymnasiebehörighet möjlighet att studera hos oss.

 • Allmän linje och särskilda kurser i din takt
 • Individuell studieplan
 • Extra resurser för att du ska lyckas
 • Studietiden och studietakten är anpassad efter dina förutsättningar

Allt för att du ska få de bästa förutsättningarna för kunskapshämtning.

Vi erbjuder även dig som inte har grundskolekompetens att delta.

Varmt välkommen till en folkhögskola i tiden.

Kontakt:

Natalia Merino Torres
Tfn 073-364 38 81
e-post: natalia.merino.torres@vsaf.nu

av Maria Dimander - - - Kategorier: Göteborg

Etableringskurs på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG)

Innehåll

 

 • Mycket undervisning och övning i svenska språket
 • Samhällsorientering
 • Svensk arbetsmarknad och fackliga rättigheter
 • Försäkringar och konsumentfrågor
 • Skriva CV och jobbansökningar
 • Grundläggande datakunskap
 • Studiebesök hos olika samhällsaktörer och på kulturarenor
 • Delta i temadagar och aktiviteter tillsammans med övriga deltagare på skolan
 • Individuell kartläggning av dina intressen och vägledning till hur du ska få ett arbete
 • Ett kompetensintyg för att kunna studera vidare på folkhögskola, inom kommunal vuxenutbildningen och på SFI

 

För att börja kursen behöver vi en avisering från din arbetsförmedlare.

 

Kontaktperson

Talat Ibrahim

Telefon: 031-711 91 91

Direkt: 070-407 09 02

E-post: talat.ibrahim@vsaf.nu

 

 

Se arbetsförmedlingens film om Etableringskurs på folkhögskola

av Maria Dimander - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Utvecklande Ledarskap (UL)

Kursen består av 2+1 dag (fr o m 1 juli 2018, 3+1 dag) samt ett mellanliggande arbete på distans.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

För den som inte är handledare men förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns det också en möjlighet att gå kursen.
Då kostar kursen 4 000 kronor och där ingår kost, logi samt material.
Vill du gå UL och inte är förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns också möjlighet att få gå kursen. Den kostar då 12 000:- inklusive kost, logi samt material.

 

Citat från deltagare

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

 

KOSTNAD:
Certifierad handledare : Gratis

Förtroendevald/medlem i medlemsorganisation: 4000:-
Övriga : 12 000:-
I kostnaden ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

 

2018

 

Under 2018 finns 4 möjligheter att gå kursen;

6-7 mars samt 25 april, sista anmälan 26 januari

8-10 oktober samt 28 november, sista anmälan 31 augusti

Vid frågor kontakta
Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Att skriva politiskt

 

Efter 14 december är det tyvärr inte möjligt att ansöka till Att skriva politiskt.
Välkommen att söka nästa år!

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Tiden Magasin arrangerar Att skriva politiskt under våren 2018.
Här får du bland annat lära dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet.

Och så kommer vi att öva, öva och öva.

Det blir roligt, utvecklande och viktigt. Inte minst mot bakgrund av att vi närmar oss valet 2018. För den som vill påverka debatten är det dags att slipa sina verktyg.

Vi ses på Viskadalen!

Jesper Bengtsson

Kursledare

 

Kursen tar upp:

Medielogiken och berättarteknik i massmedier och sociala medier

Att våga skriva! Vad bör du tänka på och vilka tips är bra att känna till?

Skillnaden mellan olika skrivgenrer.

Grunderna i att skriva debattartiklar och krönikor som blir lästa.

Grunderna i att skriva och bli läst i sociala medier.

Hur resonerar en tidningsredaktion och en debattredaktör?

Att nå ut med sitt budskap.

Gestaltning.

Retorik och argumentationsteknik.

 

Kursledare

Jesper Bengtsson är chefredaktör för tidningen Tiden. Jesper har lång erfarenhet av att skriva politiska och journalistiska texter och har bland annat varit ledarskribent på Aftonbladet och chefredaktör för tidningen OmVärlden. Han har skrivit fem böcker, mest om internationella frågor, och har under flera år hållit kurser i att skriva och förstå hur medierna fungerar.

Praktiskt om kursen:

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar på Viskadalens kursgård utanför Borås. Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursledare.

Det finns möjlighet att gå kursen som heltids- eller halvtidsstuderande. Kursen är studiemedelsberättigad.

Internat:

Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:

Internat 1: 2-4 februari

Internat 2: 13-15 april

Internat 3: 8-10 juni

Intyg

Efter fullföljd kurs får eleven intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 8.100 kr/pers
Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

 

För mer information och frågor kontakta:

Theodor Bjursell
Vxl: 0320-183 00
Mobil: 073-854 12 27
E-post: theodor.bjursell@vsaf.nu

av admin - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Wigforssakademin

Anmälan och antagning

Efter 4 december 2017 är det inte längre möjligt att söka till Wigforssakademin.
Besked om antagning ges senast 20 december.

Allmänt Om kursen

Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och gillar folkbildning. Du kan vara fackligt aktiv, student, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk fråga eller är allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola och du behöver inte heller vara medlem i S-studenter eller Socialdemokraterna.

Wigforssakademin är en mötesplats mellan akademin och politiken. Föreläsarna är forskare från universitet och högskolor, folkbildare, debattörer och författare. Under kursen är folkrörelsepedagogiken viktig. Klassiska föreläsningar varvas mer långa samtal och kultur.

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg (AFiG) i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbud (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Kursupplägg

Wigforssakademin är en distanskurs med tre helgträffar på Viskadalens kursgård i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart.
Kursen är kostnadsfri och inkluderar resor, boende och mat, du står själv för kurslitteratur.

Kurstiden löper från 8 januari till 15 juni. Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:
26-28 januari
23-25 mars
25-27 maj

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på helgträffarna och genom obligatoriska uppgifter mellan träffarna.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

Mer information

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta:

Sofia Bohlin
sofia.bohlin@vsaf.nu
0709-32 47 87

av admin - - - Kategorier: Göteborg

Inriktning – Världen

Kursen innefattar den ekonomiska tillväxtens problem på en ändlig planet, konsumtionsmönster, konkurrensen om råvaror och landgrabbning, sinande tillgångar på viktiga råvaror som t.ex. olja och sötvatten, klimatförändring och omställningen till ett samhälle mindre beroende av fossila resurser.

Vi ägnar mycket tid åt att studera de sociala konsekvenserna av de ökande klyftorna i världen och i Sverige.

Kursen Världen ger insikter i sambandet mellan global förändring och demokrati i det stora perspektivet. Den ger också ett historiskt perspektiv på ekonomiska, politiska, sociala och kulturella teoriers framväxt och genomslagskraft samt det nutida samhällets politiska och demokratiska förändring.

Alla kurser studeras med de olika vetenskapliga metoder som kännetecknar naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Allmän linje ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik på olika nivåer. Kursen världen ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 2 och Naturkunskap 2.

Kontaktperson: Björn Elgquist, e-post bjorn.elgquist@vsaf.nu

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Inriktning – Samhället

Demokrati är en del av skolans plattform. Kursen innefattar bl a politiska system, politiska idéer och strömningar samt maktfördelning, ekonomisk ojämlikhet, individens rättigheter och skyldigheter i samhället. Som en röd tråd genom allt arbete på skolan löper hållbar utveckling.

Vi fokuserar även på europeiskt och nordiskt samarbete, massmedias roll, arbetsliv, privatekonomi, genus, hälsa, livsstil, sexualitet samt genetik och genteknik.

Allmän linje ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik. Kursen Samhället ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 1b och Naturkunskap 1b.

Kontaktperson: Eva Moberg, e-post eva.moberg@vsaf.nu

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Inriktning – Människan

Kursen omfattar även hur människor skapar sin identitet, relationen mellan individ och grupp samt relationen mellan olika grupper genom historien.

Vi studerar också olika förhållningssätt till etik och moral genom historien.
Fokus ligger på socialt hållbar utveckling genom mångfald, mänskliga rättigheter och människors olika sätt att se världen utifrån olika religioner och livsåskådningar.

Allmän linje ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik. Kursen Människan ger dessutom möjlighet till behörighet i Historia 1b och Religion 1

Studieort: Göteborg. Kursen administreras av Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Kontaktperson: Sölvi Brädefors, e-post solvi.bradefors@vsaf.nu

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Viskadalen, Göteborg

Allmän kurs – gymnasienivå

Kursupplägg

Svenska, engelska och matematik läser du nivågrupperat. Övriga ämnen läser du i sammanhållen grupp och består av tematiserade studier. I kursen kommer det även att finnas möjlighet att ge de deltagare som behöver det extra hjälp med sina studier. Temastudierna ger dig möjlighet att få behörighet i gymnasiegemensamma ämnen.

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg