Regional politisk studiekonferens

Studiekonferensen syftar till att föra en dialog kring vårt gemensamma uppdrag och roller kring partiets studieplan och dess mål. Vi kommer även diskutera rekrytering, nätverka och dela med oss till varandra om hur vi jobbar därhemma med studieorganisatörsuppdraget.

Konferensen startar på fredag kl.18.00 med distriktsvisa träffar. Därefter blir det gemensam middag kl.19.30 och fortsatt mingel med underhållning från 20.30 i Ladan. På lördag startar vi 08.30 och avslutar runt 15-tiden.

Plats

Konferensen hålls på Viskadalens kursgård i Seglora den 19-20 oktober 2018.

Anmälan

Anmälan görs till respektive partidistrikt senast 28 september.

Mer information?

Frågor besvaras av våra politiska samverkanslärare på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg & Viskadalen:

Sofia Bohlin 0709-32 47 87 och Ulf Dahlberg, 0709-14 08 00.

 

Varmt välkomna!

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Grundläggande ledarskap L1B

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Retorik
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 

Hösttermin 2018: 15 oktober – 14 december
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 11 oktober
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2018 – 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat1, 24-25 november 2018
Ledaridén, Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 16-17 februari 2019
Retorik och det politiska språket
Internat 3, 18-19 maj 2019
Organisationskultur och ledarskap
Internat 4, 7-8 augusti 2019
Det politiska förtroendeuppdraget

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 7 september till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Att leda partivänner

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning.

Innehåll

 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ledare för gruppen
 • Det politiska, strategiska ledarskapet
 • Retorik och politiskt språk
 • Tillsammans är vi starkare
 • Verktyg för vardagen i gruppen
 • Ledarskapets dilemman

Viktigt att veta
Kursen löper över två terminer på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från partidistrikten. Vi använder skolans lärplattform för all kommunikation.

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 1 december till skolan

Kurstid & tidsåtgång 

Vårtermin: 14 januari – 14 juni
Hösttermin: 12 augusti – 13 december
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent.
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid

Internattillfällen 2019
Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 2-3 mars
Ledare för gruppen
Internat 2, 1-2 juni
Retorik och det politiska språket
Internat 3, 31 augusti -1 september
Att arbeta strategiskt
Internat 4, 9-10 november
Tillsammans är vi starka

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Grundläggande ledarskap L1A

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Retorik
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 

Hösttermin 2018: 15 oktober – 14 december
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 11 oktober
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2018 – 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat1, 10 -11 november 2018
Ledaridén, Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 2-3 februari 2019
Retorik och det politiska språket
Internat 3, 4-5 maj 2019
Organisationskultur och ledarskap
Internat 4, 24-25 augusti 2019
Det politiska förtroendeuppdraget

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 7 september till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud kortkurs

Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM.

Syfte:
Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

Datum:
Kurstillfälle 1: 5-7 februari 2019
Kurstillfälle 2: 7-9 maj 2019
Kurstillfälle 3: 15-17 oktober 2019

Plats: Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Kostnad: Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost och logi samt står för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.30 och avslutar dag 3 klockan 16.00.
Anmälan görs via ansökningsformuläret på sidan eller till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu

Sista anmälningsdag är den:
14 januari 2019 för kurstillfälle 1
8 april 2019 för kurstillfälle 2
16 september 2019 för kurstillfälle 3

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Charlotte Hernborg, Martin Karlsson, Jenny Ålebring, Nina Forsberg, Ronny Mattson och Susanne Nilsson.

 

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Målgrupp:

Förtroendevalda kvinnor som är aktiva och vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden.

Syfte:
Skapa nätverk
Stärka rollen som förtroendevald
Lära ut och identifiera härskartekniker samt ge verktyg att bemöta härskartekniker
Hitta balans i rollen som förtroendevald
Utveckla sitt ledarskap och lära coachande ledarskap

Datum:
Vårtermin 2018 Kursstart 5 februari
Internat 1: 26-28 februari                                      
Uppföljning:
 27 mars med ankomst kvällen 26 mars.
Internat 2: 7-8 maj                                                                         

Hösttermin 2018 Kursstart  6 augusti
Uppföljning: 28 augusti med ankomst kvällen 27 augusti.
Internat 3: 1-2 oktober / 3-4 oktober (Internat 3 inklusive uppföljning genomförs med max 15 deltagare, därför finns det två kurstillfällen)
Uppföljning: 13 november eller 14 november med ankomst kvällen 12 nov/13 nov

Kursavslut 7 december i Göteborg

Du kan välja att gå kursen från och med den 5 februari till den 7 december, Kurs 1- Internat 1-3, eller att påbörja kursen 3 april och avsluta den 7 december, Kurs 2 – Internat 2-3. Väljer du att börja den 3 april ska du ha deltagit i en grundutbildning i jämställdhet.

Kursen genomförs på distans och vi kommer att använda oss av en digital lärplattform via nätet.

Internat 1: JämställdhetGrundutbildning
Internat 2: Bli mitt bästa jag – Pär Simon Margulies
Internat 3: Försvarshögskolans kurs – Utvecklande ledarskap

Plats: Viskadalens kursgård

Kostnad: 3 500 kronor/person för kost, logi och material
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu

Sista anmälningsdag är den: 9 januari 2018

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54.

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Charlotte Hernborg, Malin Rosén och Anna Palmér Hallén

 

 

 

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen

Jämlikhetsakademin

Jämlikhetsakademin är en distanskurs med tre helgträffar i Seglora utanför Borås.

Kursen går på halvfart och går att kombinera med andra studier eller arbete, alla seminarier ligger på helger.
Läser du Jämlikhetsakademin är du berättigad till studiemedel från CSN för studier på halvfart.
Kursen är kostnadsfri. Kostnad för mat, boende, resor till och från helgträffarna samt för litteratur tillkommer. Många av våra deltagare får stöd från sina organisationer för att täcka dessa kostnader. Är du medlem i S, kontakta studieansvarig i distrikt eller din arbetarkommun.

Kursledare Mats Wingborg, född 1958 i Ludvika, är en svensk journalist och författare. Wingborg skriver om global arbetsmarknad, utbildningspolitik och högerextremism, ofta i samarbete med Anna-Lena Lodenius.
Han har också skrivit en rad studier om villkoren vid svenska företag i omvärlden.

Praktiskt om kursen:

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar på Viskadalens kursgård utanför Borås. Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursledare.

Kursen går på halvfart och är studiemedelsberättigad.
Till kursen kommer gästföreläsare.

Kurstid:

13 augusti till 14 december.

Internat:

Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:

Internat 1: 21-23 september

Internat 2: 26-28 oktober

Internat 3: 7-9 december

Intyg

Efter fullföljd kurs får eleven intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 8.100 kr/pers
Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Många av våra deltagare får stöd av sina organisationer för att täcka resor och internatkostnader. Prata med den studieansvarig i din fackliga organisation eller din partiförening/distrikt.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

 

Har du frågor om utbildningen i allmänhet, upplägg eller antagning?

Kontakta kursansvarig
Theodor Bjursell
Telefon 0320-183 00
Mobil 073-854 12 27
E-post: theodor.bjursell@vsaf.nu

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Regional facklig studiekonferens

För att studieverksamheten ska fungera på ett bra sätt behöver båda dessa grupper stärkas, få påfyllning och stimulans i sitt uppdrag.

Vi inbjuder därför till regional studieorganisatörsträff den 26-27 september och regional handledarträff den 27-28 september. I den mån någon har båda uppdragen är du självklart välkommen att delta alla tre dagarna.

Den 26 september kommer vi att arbeta i två spår, ett spår för de som har mycket erfarenhet av sitt uppdrag som studieorganisatör och ett för de som inte har så mycket erfarenhet.

Den 27 september genomför vi fyra seminarier på förmiddagen varav du har möjlighet att gå på två seminarier av dessa fyra (rangordning sker i ansökan). På eftermiddagen genomförs seminariet  ”Förebildning” i storgrupp.

Den 28 september kommer att ägnas åt bland annat kroppsspråkets betydelse i bildningssituationer med Pär Simon Margulies.

Datum                                                                             

26-27 september – studieorganisatörsträff
27-28 september – handledarträff

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Ekonomi:

Anmälande organisation står för resor och eventuell förlorad arbetsförtjänst samt konferensavgiften.

Pris:

2 dagars konferens 2 000 kronor

3 dagars konferens 3 000 kronor

Kursledare:

Anna Palmér-Hallén, LO-distriktet i Västsverige

Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland

Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Anmälan:

OBS! Du måste kontakta ditt förbund för att få ett godkännande av dem innan du anmäler dig.

Anmälan görs via länken här ovanför dock senast den 31 augusti.

Målgrupp:

Erfarna handledare som genomgått Grundläggande pedagogisk utbildning alternativt FF-handledare eller handledare i LO Ung utbildningar.

 

Seminarie 1
Vems verklighet berättas?

Jack Rolka

Jack Rolka är uppväxt med en narkotikamissbrukande pappa och har tagit sig från den bakgrunden till att bli byggnadsarbetare och numera ombudsman på fackföreningen Byggnads.
Jack berättar om hur det var att växa upp med en missbrukare som förälder. Men också om hur det var att ha en farfar som kom som flykting till Sverige undan nazismen i Polen.
En föreläsning med Jack är en föreläsning med både allvar och humor. Och hur tider av hopplöshet kan ändras till hopp och lycka.

 

Seminarie 2
Hur kan vi förebygga sexuella trakasserier på jobbet?


 Maria-Elsa Salvo

Maria-Elsa Salvo berättar om vilka riskgrupper och riskfaktorer som ökar utsattheten för sexuella trakasserier på jobbet, samt hur tysnadskulturen spelar in i detta.

Maria-Elsa jobbar som kommunikationsstrategi på Arena Opinion, kommunikationsbolaget för fack och snälla företag

 

Seminarie 3
Dyselexi


Tina Karlsson från ABF

Hur kan vi göra vår verksamhet så att fler vill/kan ta del av den.
Med enkla knep och lite kunskap skapar vi en förståelse så fler kan vara delaktiga.
Dagens seminarie handlar om att möjliggöra utifrån läs och skrivsvårigheter

 

Seminarie 4
Kultur – När bryter vi normen.

        
Sofia Olsson Lönn                           Lovisa Silfverberg        

ABFs uppgift är att demokratisera kulturen och att stärka kulturens roll i demokratin. Välkommen till en workshop om kultur som ett av de skarpaste arbetsverktygen i påverkansarbete, folkrörelse och samhällsförändring. Vi vill ge plats för fler skildringar om att vara människa i vår tid!

Workshopen leds av Sofia Olsson Lönn och Lovisa Silfverberg, verksamhetsansvariga för kultur på ABF Västra Götaland.

 

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Utvecklande Ledarskap (UL)

Kursen består av 2+1 dag (fr o m 1 juli 2018, 3+1 dag) samt ett mellanliggande arbete på distans.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

För den som inte är handledare men förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns det också en möjlighet att gå kursen.
Då kostar kursen 4 000 kronor och där ingår kost, logi samt material.
Vill du gå UL och inte är förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns också möjlighet att få gå kursen. Den kostar då 12 000:- inklusive kost, logi samt material.

 

Citat från deltagare

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

 

KOSTNAD:
Certifierad handledare : Gratis

Förtroendevald/medlem i medlemsorganisation: 4000:-
Övriga : 12 000:-
I kostnaden ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

 

2018

Under 2018 finns möjligheten att gå kursen;
8-10 oktober samt 28 november, sista anmälan 31 augusti

2019

Under 2019 finns 2 möjligheter att gå kursen;
19-21 mars samt 22 maj, sista anmälan 8 februari
8-10 oktober samt 11 december, sista anmälan 30 augusti

 

Vid frågor kontakta
Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Psykosocial kurs 1-3

Kurser 2018:

Steg 3. 4-5 september (fullbokad)

Steg 3. 11-12 september (extrainsatt pga stor efterfrågan)

 

Kurser 2019:

Steg 1. 12-13 mars

Steg 2. 14-15 maj

Steg 3. 10-11 september

Om behov finns kommer fler psykosociala kurser bokas in

 

Kursernas innehåll:

Steg 1

– Hur man får en arbetsplats att fungera socialt?

– Vi är olika och har olika beteenden

– Vad säger lagen?

Steg 2

– Stress och stresshantering

– Konflikthantering/ kommunikation på arbetsplatsen

– Härskarteknik

Steg 3

– Konflikthantering, fördjupning

– Kommunikation – Svåra samtal

– Personlig styrka – alkohol och droger

 

Kostnad:

Kostnaden för kost, logi och material är 2 500 kr/kurs alt 6 000 kr för alla tre kurserna.
Arbetsgivaren står för kostnaden för kost, logi, material, förlorad arbetsförtjänst och resor.

 

Kursdagar:

Kurserna är 2 dagar med internat.
Kurserna startar 9.30 (dag 1) och avslutas ca 16.00 (dag 2)

 

För mer information och frågor kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen