Grundläggande ledarskap L1B

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Retorik
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 

Hösttermin 2018: 15 oktober – 14 december
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 11 oktober
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2018 – 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat1, 24-25 november 2018
Ledaridén, Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 16-17 februari 2019
Retorik och det politiska språket
Internat 3, 18-19 maj 2019
Organisationskultur och ledarskap
Internat 4, 7-8 augusti 2019
Det politiska förtroendeuppdraget

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 7 september till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Att leda partivänner

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning.

Innehåll

 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ledare för gruppen
 • Det politiska, strategiska ledarskapet
 • Retorik och politiskt språk
 • Tillsammans är vi starkare
 • Verktyg för vardagen i gruppen
 • Ledarskapets dilemman

Viktigt att veta
Kursen löper över två terminer på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från partidistrikten. Vi använder skolans lärplattform för all kommunikation.

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 1 december till skolan

Kurstid & tidsåtgång 

Vårtermin: 14 januari – 14 juni
Hösttermin: 12 augusti – 13 december
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent.
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid

Internattillfällen 2019
Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 2-3 mars
Ledare för gruppen
Internat 2, 1-2 juni
Retorik och det politiska språket
Internat 3, 31 augusti -1 september
Att arbeta strategiskt
Internat 4, 9-10 november
Tillsammans är vi starka

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Grundläggande ledarskap L1A

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Retorik
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 

Hösttermin 2018: 15 oktober – 14 december
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 11 oktober
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2018 – 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat1, 10 -11 november 2018
Ledaridén, Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 2-3 februari 2019
Retorik och det politiska språket
Internat 3, 4-5 maj 2019
Organisationskultur och ledarskap
Internat 4, 24-25 augusti 2019
Det politiska förtroendeuppdraget

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 7 september till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud kortkurs

Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM.

Syfte:
Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

Datum: Kurstillfälle 1: 16-18 april 2018 eller Kurstillfälle 2: 15-17 oktober 2018

Plats: Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Kostnad: Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost och logi samt står för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.30 och avslutar dag 3 klockan 16.00.
Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu, eller på bifogade anmälningsblankett.

Sista anmälningsdag är den:
12 mars för kurstillfälle 1
10 september för kurstillfälle 2

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54,

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Charlotte Hernborg, Martin Karlsson, Jenny Ålebring, Nina Forsberg, Ronny Mattson och Susanne Nilsson.

 

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen

VISO - vidareutbildning för skyddsombud på distans

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM.
Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM. Du ska ha varit verksam i ditt uppdrag under minst ett år.

Syfte:
Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

Kursen genomförs på höstterminen 2018.

Datum:

Hösttermin 2018 Kursstart 6 augusti
Internat 1 24-25 september
Internat 2 5-6 november
Internat 3 17-18 december
Närträff i Gbg 7 januari 2019
Kursslut 14 februari 2019

Kursen genomförs på distans och vi kommer att använda oss av en digital lärplattform via nätet.

Plats:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Kostnad:
Arbetsgivaren faktureras 1 500 kr för kost och logi för samt står för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu, eller på bifogade anmälningsblankett.
Sista anmälningsdag är den 15 juni.

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Charlotte Hernborg, Martin Karlsson, Jenny Ålebring, Glenn Bergenstoff, Nina Forsberg, Ronny Mattson och Susanne Nilsson.

 

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Målgrupp:

Förtroendevalda kvinnor som är aktiva och vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden.

Syfte:
Skapa nätverk
Stärka rollen som förtroendevald
Lära ut och identifiera härskartekniker samt ge verktyg att bemöta härskartekniker
Hitta balans i rollen som förtroendevald
Utveckla sitt ledarskap och lära coachande ledarskap

Datum:
Vårtermin 2018 Kursstart 5 februari
Internat 1: 26-28 februari                                      
Uppföljning:
 27 mars med ankomst kvällen 26 mars.
Internat 2: 7-8 maj                                                                         

Hösttermin 2018 Kursstart  6 augusti
Uppföljning: 28 augusti med ankomst kvällen 27 augusti.
Internat 3: 1-2 oktober / 3-4 oktober (Internat 3 inklusive uppföljning genomförs med max 15 deltagare, därför finns det två kurstillfällen)
Uppföljning: 13 november eller 14 november med ankomst kvällen 12 nov/13 nov

Kursavslut 7 december i Göteborg

Du kan välja att gå kursen från och med den 5 februari till den 7 december, Kurs 1- Internat 1-3, eller att påbörja kursen 3 april och avsluta den 7 december, Kurs 2 – Internat 2-3. Väljer du att börja den 3 april ska du ha deltagit i en grundutbildning i jämställdhet.

Kursen genomförs på distans och vi kommer att använda oss av en digital lärplattform via nätet.

Internat 1: JämställdhetGrundutbildning
Internat 2: Bli mitt bästa jag – Pär Simon Margulies
Internat 3: Försvarshögskolans kurs – Utvecklande ledarskap

Plats: Viskadalens kursgård

Kostnad: 3 500 kronor/person för kost, logi och material
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu

Sista anmälningsdag är den: 9 januari 2018

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54.

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Charlotte Hernborg, Malin Rosén och Anna Palmér Hallén

 

 

 

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen

Förtryck i hederns namn

Förtryck i hederns namn ger en introduktion till och en fördjupad teoretisk förståelse av frågan om hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap i och erfarenhet av ämnet, och hjälper dig genom kurslitteraturen.

Kursen riktar sig till dig som har ett fackligt eller politiskt uppdrag, men också till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med hedersförtryck, eller vill lära dig mer om ämnet. Kursen ges på halvfart och kan kombineras med arbete eller andra studier och är studiemedelsberättigande.

Medverkande.
– Amineh Kakabaveh, grundare till föreningen Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot
– Ulf Boström, integrationspolis i Göteborg
– Carina Ohlsson, förbundsordförande i S-kvinnor
– Juno Blom, från länsstyrelsen
– Klas Gustavsson, Kursledare och forskare i sociologi på sociologiska institutionen Lunds universitet

Internattillfällen 2018
Internaten är obligatoriska och genomförs på Viskadalens kursgård, utanför Borås.

 1. 26-28 januari
 2. 16-18 mars
 3. 25-27 maj

Anmälan & kostnad
Efter den 15 december är det inte längre möjligt att söka till Förtryck i hederns namn.
Kursen är kostnadsfri, du står själv för resor, internatkostnader och kurslitteratur
För mer information och frågor kontakta kursansvarig Katarina Bosetti Kristoffersson: Tel: 0733-295348
E-post: katarina.kristoffersson@vsaf.nu

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Jämlikhetsakademin

Jämlikhetsakademin är en distanskurs med tre helgträffar i Seglora utanför Borås.

Kursen går på halvfart och går att kombinera med andra studier eller arbete, alla seminarier ligger på helger.
Läser du Jämlikhetsakademin är du berättigad till studiemedel från CSN för studier på halvfart.
Kursen är kostnadsfri. Kostnad för mat, boende, resor till och från helgträffarna samt för litteratur tillkommer. Många av våra deltagare får stöd från sina organisationer för att täcka dessa kostnader. Är du medlem i S, kontakta studieansvarig i distrikt eller din arbetarkommun.

Kursledare Mats Wingborg, född 1958 i Ludvika, är en svensk journalist och författare. Wingborg skriver om global arbetsmarknad, utbildningspolitik och högerextremism, ofta i samarbete med Anna-Lena Lodenius.
Han har också skrivit en rad studier om villkoren vid svenska företag i omvärlden.

Praktiskt om kursen:

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar på Viskadalens kursgård utanför Borås. Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursledare.

Kursen går på halvfart och är studiemedelsberättigad.
Till kursen kommer gästföreläsare.

Kurstid:

13 augusti till 14 december.

Internat:

Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:

Internat 1: 21-23 september

Internat 2: 26-28 oktober

Internat 3: 7-9 december

Intyg

Efter fullföljd kurs får eleven intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 8.100 kr/pers
Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Många av våra deltagare får stöd av sina organisationer för att täcka resor och internatkostnader. Prata med den studieansvarig i din fackliga organisation eller din partiförening/distrikt.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

 

Har du frågor om utbildningen i allmänhet, upplägg eller antagning?

Kontakta kursansvarig
Theodor Bjursell
Telefon 0320-183 00
Mobil 073-854 12 27
E-post: theodor.bjursell@vsaf.nu

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Framtidens ledare

Kursen innehåller både internatträffar och mellanliggande processer. Vi går bland annat igenom:

 • Min roll som politisk ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig
 • Det politiska, strategiska ledarskapet
 • Ideologi & värderingar
 • Retorik
 • Organisationskultur
 • Framtidens ledare och det personliga ledarskapet
 • Ledarskapets dilemma

Internattillfällen 2017 – 2018

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.

Internat 1, 30 september – 1 oktober 2017 Politiskt ledarskap & ideologi

Internat 2, 2 – 3 december 2017 Retorik och det politiska språket

Internat 3, 17 – 18 februari 2018 Kommunikation som verktyg

Internat 4, 26 – 27 maj 2018 Det personliga ledarskapet

 

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Anmälan måste du göra senast 11 augusti 2017.

 

Viktigt att veta

Kursen genomförs under ca ett år med fyra obligatoriska helgträffar.
I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande processer utöver internaten.
Som stöd under hela kursen finns handledare från respektive partidistrikt.
Vi använder distansplattformen Ping Pong för all kommunikation. Ping Pong används även av universitet & högskolor. 

 

Förhinder

Förhinder meddelas senast 14 dagar före internattillfället för att det inte ska medföra några kostnader. Görs det senare kan det medföra en personlig kostnad för dig.

 

För mer information och frågor om politiska (S)petskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:

Birgitta Litsegård
mobil: 0735-21 68 63
e-post: birgitta.litsegard@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Valledarutbildning

Kursen innehåller både internatträffar och mellanliggande processer. Vi går bland annat igenom:

 • Sociala medier i valarbetet
 • Vad förväntas av mig
 • Valen 2014, hur gick det?
 • Hur blir vi många valarbetare?
 • Var finns våra väljare?
 • Vilka är våra väljare?
 • Hur möter vi våra väljare?
 • Projektledning
 • Språket, orden i valrörelser
 • Att motivera sig själv och andra i valarbetet
 • Att arrangera utåtriktade aktiviteter
 • Att leda, planera, organisera samt genomföra valarbete

Internattillfällen 2017 – 2018

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.

Internat 1, 26 – 27 augusti 2017 Analys och förberedelse

Internat 2, 11 – 12 november 2017 Kommunikation som verktyg

Internat 3, 27 – 28 januari 2018 Mobilisering

Internat 4, 5 – 6 maj 2018 Motivation

 

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Anmälan måste du göra senast 1 juni 2017.
Viktigt att veta

Kursen genomförs under ca ett år med fyra obligatoriska helgträffar. I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande processer utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från respektive partidistrikt.
Vi använder distansplattformen Ping Pong för all kommunikation. Ping Pong används även av universitet & högskolor.

 

rhinder

Förhinder meddelas senast 14 dagar före internattillfället för att det inte ska medföra några kostnader. Görs det senare kan det medföra en personlig kostnad för dig.

 

För mer information och frågor om politiska (S)petskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:

Birgitta Litsegård
mobil: 0735-21 68 63
e-post: birgitta.litsegard@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen