Regional facklig studiekonferens

För att studieverksamheten ska fungera på ett bra sätt behöver båda dessa grupper stärkas, få påfyllning och stimulans i sitt uppdrag.

Vi inbjuder därför till regional studieorganisatörsträff den 26-27 september och regional handledarträff den 27-28 september. I den mån någon har båda uppdragen är du självklart välkommen att delta alla tre dagarna.

Den 26 september kommer vi att arbeta i två spår, ett spår för de som har mycket erfarenhet av sitt uppdrag som studieorganisatör och ett för de som inte har så mycket erfarenhet.

Den 27 september genomför vi fyra seminarier på förmiddagen varav du har möjlighet att gå på två seminarier av dessa fyra (rangordning sker i ansökan). På eftermiddagen genomförs seminariet  ”Förebildning” i storgrupp.

Den 28 september kommer att ägnas åt bland annat kroppsspråkets betydelse i bildningssituationer med Pär Simon Margulies.

Datum                                                                             

26-27 september – studieorganisatörsträff
27-28 september – handledarträff

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Ekonomi:

Anmälande organisation står för resor och eventuell förlorad arbetsförtjänst samt konferensavgiften.

Pris:

2 dagars konferens 2 000 kronor

3 dagars konferens 3 000 kronor

Kursledare:

Anna Palmér-Hallén, LO-distriktet i Västsverige

Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland

Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Anmälan:

OBS! Du måste kontakta ditt förbund för att få ett godkännande av dem innan du anmäler dig.

Anmälan görs via länken här ovanför dock senast den 20 september.

Målgrupp:

Erfarna handledare som genomgått Grundläggande pedagogisk utbildning alternativt FF-handledare eller handledare i LO Ung utbildningar.

 

Seminarie 1
Vems verklighet berättas?

Jack Rolka

Jack Rolka är uppväxt med en narkotikamissbrukande pappa och har tagit sig från den bakgrunden till att bli byggnadsarbetare och numera ombudsman på fackföreningen Byggnads.
Jack berättar om hur det var att växa upp med en missbrukare som förälder. Men också om hur det var att ha en farfar som kom som flykting till Sverige undan nazismen i Polen.
En föreläsning med Jack är en föreläsning med både allvar och humor. Och hur tider av hopplöshet kan ändras till hopp och lycka.

 

Seminarie 2
Hur kan vi förebygga sexuella trakasserier på jobbet?


 Maria-Elsa Salvo

Maria-Elsa Salvo berättar om vilka riskgrupper och riskfaktorer som ökar utsattheten för sexuella trakasserier på jobbet, samt hur tysnadskulturen spelar in i detta.

Maria-Elsa jobbar som kommunikationsstrategi på Arena Opinion, kommunikationsbolaget för fack och snälla företag

 

Seminarie 3
Dyselexi


Tina Karlsson från ABF

Hur kan vi göra vår verksamhet så att fler vill/kan ta del av den.
Med enkla knep och lite kunskap skapar vi en förståelse så fler kan vara delaktiga.
Dagens seminarie handlar om att möjliggöra utifrån läs och skrivsvårigheter

 

Seminarie 4
Kultur – När bryter vi normen.

        
Sofia Olsson Lönn                           Lovisa Silfverberg        

ABFs uppgift är att demokratisera kulturen och att stärka kulturens roll i demokratin. Välkommen till en workshop om kultur som ett av de skarpaste arbetsverktygen i påverkansarbete, folkrörelse och samhällsförändring. Vi vill ge plats för fler skildringar om att vara människa i vår tid!

Workshopen leds av Sofia Olsson Lönn och Lovisa Silfverberg, verksamhetsansvariga för kultur på ABF Västra Götaland.

 

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Utvecklande Ledarskap (UL)

Kursen består av 3+1 dag samt ett mellanliggande arbete på distans.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

Citat från deltagare

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

 

Kostnad:

Certifierad handledare: Gratis

Förtroendevald/medlem i medlemsorganisation: 4000:-
För den som inte är handledare men förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns det också en möjlighet att gå kursen.

Övriga: 12 000:-
För den som inte är förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns det också möjlighet att få gå kursen

I kostnaden ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

 

2019

Under 2019 finns 2 möjligheter att gå kursen;
19-21 mars samt 22 maj, sista anmälan 8 februari
8-10 oktober samt 11 december, sista anmälan 30 augusti

 

Vid frågor kontakta
Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Psykosocial kurs 1-3

Kurser 2018:

Steg 3. 4-5 september (fullbokad)

Steg 3. 11-12 september (extrainsatt pga stor efterfrågan)

 

Kurser 2019:

Steg 1. 12-13 mars

Steg 2. 14-15 maj

Steg 3. 10-11 september

Om behov finns kommer fler psykosociala kurser bokas in

 

Kursernas innehåll:

Steg 1

– Hur man får en arbetsplats att fungera socialt?

– Vi är olika och har olika beteenden

– Vad säger lagen?

Steg 2

– Stress och stresshantering

– Konflikthantering/ kommunikation på arbetsplatsen

– Härskarteknik

Steg 3

– Konflikthantering, fördjupning

– Kommunikation – Svåra samtal

– Personlig styrka – alkohol och droger

 

Kostnad:

Kostnaden för kost, logi och material är 2 500 kr/kurs alt 6 000 kr för alla tre kurserna.
Arbetsgivaren står för kostnaden för kost, logi, material, förlorad arbetsförtjänst och resor.

 

Kursdagar:

Kurserna är 2 dagar med internat.
Kurserna startar 9.30 (dag 1) och avslutas ca 16.00 (dag 2)

 

För mer information och frågor kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Socialpedagog

Yrkesområdet

Efter utbildningen möter du en bred arbetsmarknad med stora möjligheter till att få en anställning inom skola, fritid, socialpsykiatri, funktionshinder, vård och behandling etc. Under utbildningen kan du fördjupa dig inom något av ovanstående områden.
Du får behörighet att arbeta med ett stort antal yrken, till exempel behandlingspedagog på HVB, ungas fritid som fritidsledare, stödpedagog, olika typer av resurspersonal i skolan, projektledare, med boendestöd, som habiliteringspedagog, inom kriminalvården och i öppenvårdsteam.

Utbildningen

Utbildningen har formulerade mål för kunskap, färdighet och kompetens, målen är anpassade till de krav som ställs på yrket.
Socialpedagogik, utbildningens huvudperspektiv, ger redskap till att stödja människors strävan att ingå i samhällsgemenskapen.
De ämnen du studerar är framför allt beteende- och samhällsvetenskap (psykologi, pedagogik, sociologi), aktuella teorier och metoder, yrkesområde, yrkesroll och målgrupper.
Centrala begrepp och teman i utbildningen är bland annat; gemenskap, delaktighet, normkritik, samverkan, gruppdynamik, ledarskap, relationer, lagstiftning, etik och bemötande.
I utbildningen integreras teori och praktik och därför genomför du en verksamhetsförlagd praktik under hela utbildningen. Detta gör att du också får en tidig förankring på arbetsmarknaden.

 

Ansökan

Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör väljer att hantera ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan.En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

av admin - - - Kategorier: Viskadalen, CFV

Inriktning – Människan

Syftet med kursen är att ge förståelse för att människors olika livsvillkor ger olika förutsättningar i samhället beroende på kön, klass, etnicitet och tro genom tiderna. Vi tar upp ämnen som migration, kolonialism, slaveri, industrialisering och klassamhälle. Studierna fokuserar också på demokratins framväxt genom att undersöka folkrörelsernas etablering och utveckling. I kursen ingår religion och livsåskådning då vi bland annat studerar världsreligionerna och olika trosuppfattningar som del av historien.

Kursen Människan är för dig som har grundskolekompetens och behöver gymnasiekompetens. Ett viktigt mål för kursen är att ge dig förutsättningar för att utvecklas som människa och lära dig att studera för att lyckas med att uppnå behörigheter för en fullständig gymnasiekompetens.

Kursen omfattar hur människor skapar sin identitet, relationen mellan individ och grupp samt relationen mellan olika grupper genom historien. Vi studerar även olika förhållningssätt till etik och moral genom historien. Fokus ligger på mångfald, mänskliga rättigheter och människors olika sätt att se världen utifrån olika religioner och livsåskådningar.

Allmän kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska och Svenska som Andraspråk, samt Engelska och Matematik på olika nivåer.

Kursen Människan ger dessutom möjlighet till behörighet i Historia 1a1+1a2 och Religion 1.

Kontaktperson: Sölvi Brädefors, e-post solvi.bradefors@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.

Studieort: Göteborg. Kursen administreras av Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

 

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Viskadalen, Göteborg