Allmän kurs - grundskolenivå (Bro-kursen)

Nästa start: 2018-08-20

Bro-kursen bygger bro mellan grundskoleutbildning och svenskt gymnasium. Fokus ligger på svenska språket samt de ämnen som du behöver för att läsa vidare på vår allmänna kurs Människan eller motsvarande.

Allmän kurs – gymnasienivå

Nästa start: 2018-08-20

Kursen täcker de flesta ämnen som krävs för att erhålla grundläggande behörighet. Målet med allmän kurs är, förutom ämneskunskaper, att du skall få goda förutsättningar för vidare studier. Lika viktigt är att tiden på folkhögskola skall ge dig ökad tillit till dina egna möjligheter att påverka ditt eget liv liksom samhället i stort.

Inriktning – Människan

Nästa start: 2018-08-20

Kursen Människan fokuserar på olika tidsepoker i europeisk historia i relation till resten av världen. Vi rör oss mellan både dåtid och nutid. Historia och Religion bildar basen för läsåret.  

Etableringskurs på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG)

Nästa start: 2018-02-26

Etableringskurs på folkhögskola är till för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen, omfattas av etableringsuppdraget och har en etableringsplan. På kursen lär du dig grundläggande svenska och får en introduktion i det svenska samhället. Du får stöd och verktyg för att klara dig i vardagen, studera vidare och få ett jobb. Vi har även hälsoaktiviteter…

Inriktning – Samhället

Nästa start: 2018-08-20

Kursen Samhället arbetar med samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv. Vi fokuserar huvudsakligen på nutid – framtid. Samhällskunskap och naturkunskap bildar basen för läsåret.

Gyllenhuset – Allmän kurs

Nästa start: 2018-03-15

Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset är ett samarbete mellan Fontänhuset Göteborg, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken och övriga medlemmar i föreningen. Tillsammans ger vi dig med psykisk ohälsa förutsättningar att lyckas med dina studier.

Inriktning – Världen

Nästa start: 2018-08-20

Kursen Världen fokuserar tematiskt kring samhällsfrågor utifrån ett globalt perspektiv. Samhällskunskap och naturvetenskap bildar basen för läsåret. Ett viktigt mål för kursen är att ge möjlighet att slutföra en högskoleförberedande examen. Kursen ger insikter i skärningspunkten för ekonomi, politik och miljö/resursfördelning.

Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF

Nästa start: 2018-01-22

Saknar du grundbetyg från grund- eller gymnasieskolan? Vill du pröva om studier på folkhögskolan är något för dig? Du får under 13 veckor pröva att studera på AFiG (Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg) i våra trevliga lokaler på Järntorget.