Jämlikt bemötande

Nästa start: 2019-10-30

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendeval och kursledare. I sin roll som handledare är det viktigt att en bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämställt bemötande är och innebär för rollen som handledare.

Jämställdhetsansvariga

Nästa start: 2019-04-01

Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå. Syftet är att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut. Öka kunskapen om hur olika normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet

Utvecklande Ledarskap (UL)

Nästa start: 2019-03-19

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Arbetarrörens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige på Utvecklande Ledarskap. Vi erbjuder våra certifierade handledare en kurs i Utvecklande ledarskap. Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud

Nästa start: 2019-04-09

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland. Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud.

VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud

Nästa start: 2019-02-05

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland. Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM. Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Nästa start: 2019-08-05

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda kvinnor inom LO-familjen.

Jämlikhetsakademin

Nästa start: 2018-08-13

Jämlikhetsakademin Sverige har blivit allt mer socialt skiktat. Sedan 1980 har klassklyftorna ökat. Men den sociala skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för…

Förtryck i hederns namn

Nästa start: 2018-09-10

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans med föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) en distanskurs om hedersförtryck. Fler än 100.000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt…

Psykosocial kurs 1-3

Nästa start: 2018-09-11

LO-Distriktet i Västsverige och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans psykosocial kurs i tre steg. Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud men är öppen även för andra förtroendevalda. Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade som en distansutbildning, utan ges som ”egna” kurser. Man kan söka till alla tre stegen…

Regional facklig studiekonferens

Nästa start: 2018-09-26

Inbjudan till regional studiekonferens för studieorganisatörer, studieaktiva och kurshandledare. Nu är det dags att anmäla sig till den årliga studiekonferensen som genomförs på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Dag 1 och 2 inleder vi med studieorganisatörerna, både de som har uppdraget på klubb, sektion, avdelning och region. Dag 2 och 3 ansluter kurshandledarna. Dag 2 är…