Arbetarrörelsens Folkhögskola

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg (AFiG) är skolan mitt i stan.
AFiG är en modern skola baserad på arbetarrörelsens värderingar och traditioner.
Här kan du få redskapen så att du kan påverka din livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Lärarna på AFiG är ett erfaret och kunnigt team vilket ger dina studier kvalitet och innehåll.
AFiG bedriver även kortare folkhögskolekurser i samverkan med olika folkrörelser och studieförbund.

Att studera på AFiG

För vem?

För att bli antagen till våra kurser ska du fylla 18 år det år du påbörjar studierna.

Hur bedrivs studierna?

Folkhögskolans utbildningar utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Skolan ger dig möjlighet att få behörigheter till högskola/Universitet. Integration och samverkan över ämnesgränserna genomförs som temaarbeten. Vi strävar efter att du som deltagare ska få kunskaper för att kunna kritiskt granska vår omvärld.

Demokrati och inflytande

Ett viktigt mål är att utveckla deltagarnas kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Därför är det viktigt att skolan är en plats att träna sig i att använda demokratins verktyg.  Deltagarna har därför ett direkt inflytande på hela skolans verksamhet. Deltagarna ingår i elevkåren, som utser representanter till elevkårsstyrelse, skolans styrelse, PLANK (planeringskommitté), kursrådet och till skyddskommittén.

Deltagarna ges utbildning i mötesteknik och föreningskunskap och en särskild arbetsmiljöutbildning får de deltagare som utses till elevskyddsombud. Kunskaper man har nytta av i samhället.

Bläddra bland våra Kurser

AFIGs personal
Deltagaradministratör

Annicka Öhrn Andersson

Telefon: 031-711 91 91
E-post: mail.afig@vsaf.nu

Rektor

Magnus Linder

Telefon (vx): 031- 711 91 91
Telefon (vx): 0320-183 00
Mobil: 070- 266 71 21
E-post: magnus.linder@vsaf.nu