Fontänhuset

Fontänens och Afigs samarbete är till för Stiftelsen Fontänens medlemmar som gärna vill prova på att studera.

Samarbetet är till för dem som är osäkra på hur mycket de kan, behöver tydlig struktur i sina studier och långsammare tempo, en lugn miljö och lite mer tid i undervisningen.
Kravet på deltagarna är att de inte har pågående missbruk och att de har eller har haft kontakt med en psykiatrisk mottagning eller med Försäkringskassan.

Vårt mål: att deltagarna skall prova på att studera, att alla med psykisk sjukdom skall få möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner. Att vi tillsammans ska bygga en bro så att deltagarna kan fortsätta sina studier på Afig.

Vi erbjuder en Allmän kurs där vi läser samhällskunskap, historia, religion, filosofi, psykologi, svenska och engelska. Dessutom har klassen gemensam tid där vi har olika aktiviteter, t ex. studiebesök på muséer, teater och promenader.
Deltagarna har inflytande över studieinnehållet. Vi individualiserar studierna eftersom våra deltagare har olika kunskapsnivåer.

Samordnare: Natalia Merino Torres
tfn AFiG 031-711 91 91
tfn Fontänen 031-12 30 01
natalia.merino.torres@vsaf.nu