Hälsa

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg jobbar vi med hälsa sedan 2014.

Efter en temadag om hälsa i början av varje läsår, under de senaste 3 åren, fick deltagarna information om och prova på vad hälsoarbetet på skolan skulle komma att innebära.
Allt från fördelarna med ekologiska och rättvisemärkta produkter i caféet till vilken bild av hälsa vi har.
Att slappna av och röra på kroppen och ha roligt tillsammans är en del av hälsoarbetet på skolan.
Deltagarna kunde välja mellan fem olika hälsoaktiviteter, bland annat yoga, drama, fotboll, promenad och hälsa samt samhällsteori.

Vi ser med spänning fram emot deltagarnas och lärarnas utvärderingar av sina upplevelser av hälsoaktiviteter.