Folkbildning och kultur i samverkan

Folkbildning och kultur i samverkan innebär att folkhögskolor och kulturinstitutioner i Göteborg ska skapa samverkansprocesser där utbytet mellan kulturen och folkbildningen är i fokus.

Samverkan ska syfta till:

 • Ett vidgat deltagande i kulturlivet.
 • En utveckling av kapaciteter i betydelsen bättre och bredare resursutnyttjande av kulturverksamheterna.
 • Ett ökat medskapande i betydelsen forma verksamheten av och med invånarna.
 • En utveckling av metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser.

I det utvidgade samarbetet ingår följande deltagare:

 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
 • Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
 • Folkhögskolan i Angered
 • Finska mångkulturella folkhögskolan
 • Göteborgs folkhögskola
 • Hjälmareds folkhögskola
 • Kvinnofolkhögskolan
 • Nordiska folkhögskolan i Kungälv
 • Wendelsbergs folkhögskola
 • Borås folkhögskola
 • Helsjöns folkhögskola
 • Angeredsteatern
 • Borås Konstmuseum
 • Göteborgsoperan
 • Göteborgssymfonikerna
 • Västarvet
 • Kultur i Väst
 • Regionteater Väst
 • Röda Sten Konsthall
 • Textilmuseet

Projektet delfinansieras av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och Kultur i Väst är projektsamordnare.

Arbetet startades upp efter sommaren 2013. Under hösten 2013 och våren 2014 har en processledare från kultursekretariatet hållit ihop arbetet. Från och med hösten 2014 kommer de deltagande folkhögskolorna och kulturinstitutionerna i Folkbildning och kultur i samverkan ta ett större ansvar och driva arbetet framåt själva. Tillsammans kommer de att upprätta samverkansplaner på årsbasis med gemensamma aktiviteter.