Inriktning – Samhället

Kursen Samhället arbetar tematiskt kring samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv.

Naturkunskap och samhällskunskap bildar basen för läsåret.
I kursen fokuserar vi huvudsakligen på nutid – framtid. Vi undersöker hur människor påverkar samhälle och natur och hur vi i vår tur påverkas av rådande förhållanden.
Kursen innefattar aspekter på energi, klimat, ekonomisk tillväxt, konsumtion, resursförbrukning, välfärd, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
maj 2018
Nästa kursstart:

20 augusti 2018

Studietakt:

Heltid, CSN-berättigad

Studieform:

Dagtid

Kostnader:

Materialkostnad inkl försäkring och hyra av iPad: 1000 kr/termin. Kurslitteratur ingår ej.

Ort:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Demokrati är en del av skolans plattform. Kursen innefattar bl a politiska system, politiska idéer och strömningar samt maktfördelning, ekonomisk ojämlikhet, individens rättigheter och skyldigheter i samhället. Som en röd tråd genom allt arbete på skolan löper hållbar utveckling.

Vi fokuserar även på europeiskt och nordiskt samarbete, massmedias roll, arbetsliv, privatekonomi, genus, hälsa, livsstil, sexualitet samt genetik och genteknik.

Allmän linje ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik. Kursen Samhället ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 1b och Naturkunskap 1b.

Kontaktperson: Eva Moberg, e-post eva.moberg@vsaf.nu

Kursmaterial

Nyheter från Inriktning – Samhället