Inriktning – Människan

Vi fokuserar på olika epoker i europeisk historia i relation till resten av världen och rör oss mellan dåtid och nutid.

Vi studerar ämnen som hur människors olika livsvillkor ger olika förutsättningar i samhället. Vi tar upp teman som migration, kolonialism, slaveri, industrialisering och klassamhället. Kursen genomsyras av ett genusperspektiv.

Vi studerar även demokratins framväxt genom att undersöka folkrörelsernas etablering och utveckling. I kursen ingår även religion och livsåskådning.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
maj 2018
Nästa kursstart:

20 augusti 2018

Studietakt:

Heltid, CSN-berättigad

Studieform:

Dagtid

Kostnader:

Materialkostnad inkl försäkring och hyra av iPad: 1000 kr/termin. Kurslitteratur ingår ej.

Ort:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Kursen omfattar även hur människor skapar sin identitet, relationen mellan individ och grupp samt relationen mellan olika grupper genom historien.

Vi studerar också olika förhållningssätt till etik och moral genom historien.
Fokus ligger på socialt hållbar utveckling genom mångfald, mänskliga rättigheter och människors olika sätt att se världen utifrån olika religioner och livsåskådningar.

Allmän linje ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik. Kursen Människan ger dessutom möjlighet till behörighet i Historia 1b och Religion 1

Studieort: Göteborg. Kursen administreras av Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

Kontaktperson: Sölvi Brädefors, e-post solvi.bradefors@vsaf.nu

Kursmaterial

Nyheter från Inriktning – Människan