Inriktning – Världen

Kursen Världen fokuserar tematiskt kring samhällsfrågor utifrån ett globalt perspektiv.
Samhällskunskap och naturvetenskap bildar basen för läsåret.

Ett viktigt mål för kursen är att ge möjlighet att slutföra en högskoleförberedande examen.

Kursen ger insikter i skärningspunkten för ekonomi, politik och miljö/resursfördelning.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
maj 2018
Nästa kursstart:

20 augusti 2018

Studietakt:

Heltid, CSN-berättigad

Studieform:

Dagtid

Kostnader:

Materialkostnad inkl försäkring och hyra av iPad: 1000 kr/termin. Kurslitteratur ingår ej.

Ort:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Kursen innefattar den ekonomiska tillväxtens problem på en ändlig planet, konsumtionsmönster, konkurrensen om råvaror och landgrabbning, sinande tillgångar på viktiga råvaror som t.ex. olja och sötvatten, klimatförändring och omställningen till ett samhälle mindre beroende av fossila resurser.

Vi ägnar mycket tid åt att studera de sociala konsekvenserna av de ökande klyftorna i världen och i Sverige.

Kursen Världen ger insikter i sambandet mellan global förändring och demokrati i det stora perspektivet. Den ger också ett historiskt perspektiv på ekonomiska, politiska, sociala och kulturella teoriers framväxt och genomslagskraft samt det nutida samhällets politiska och demokratiska förändring.

Alla kurser studeras med de olika vetenskapliga metoder som kännetecknar naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Allmän linje ger möjlighet till behörighet i Svenska, Engelska och Matematik på olika nivåer. Kursen världen ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 2 och Naturkunskap 2.

Kontaktperson: Björn Elgquist, e-post bjorn.elgquist@vsaf.nu

Kursmaterial

Nyheter från Inriktning – Världen