Fritidsledarutbildning

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen kan du läsa till Fritidsledare. En tvåårig utbildning för dig som vill bli en fritidsledare som gör skillnad på en allt bredare arbetsmarknad och som vill leda fritidsverksamheter i syfte att mobilisera människor för ett meningsfullt vardagsliv.

Kunskap om ungas levnadsförhållanden som är präglade av hedersrelaterat förtryck är en bärande profil i utbildningen.

På skolan blir du en del av en motiverad grupp deltagare som lär och utvecklas tillsammans. Vi arbetar med verkliga dilemman som har en tydlig och nära koppling mellan teorin på utbildningen och Lärande i Arbete.

Under hela utbildningen kommer du att vara knuten till en verksamhet, samtidigt som du handleds av kompetenta lärare med lång erfarenhet.

Snabbfakta

Nästa kursstart:

17 augusti 2017

Längd:

2 år

Terminstider första läsåret:

17/8-20/12 2017, 8/1-8/6 2018

Antagningskrav:

Grundläggande behörighet. Sökande med vitsord och relevant erfarenhet från yrkesområdet kommer att prioriteras om flera sökande bedöms likvärdiga i övrigt.

Studietakt:

100%

Ansökan

Ansökan görs via schoolsoft, har du inlogg sedan tidigare är det bara att logga in annars skapar du ett konto. När du loggat in, alternativt skapat ett konto, kommer du automatiskt att komma till ansökningsformuläret.

Kursinnehåll:

 

Action Learning

Utbildningens pedagogiska grundmönster bygger på en teori om erfarenhetens centrala betydelse i människans handlande och lärande.

Community work

Kursen handlar om att stärka sin förmåga och förtrogenhet att mobilisera människor till att förändra.

Beteendevetenskaplig plattform i fritidsarbete

Plattformen innehåller sociologi, socialpedagogik, psykologi och fritidsmetodik.

Hälsa och utepedagogik

Styrkan i att lära genom att göra, går som en röd tråd i vår utbildning.

Kulturskapande – kraftfält som förändrar

Här lär vi känna hur kulturaktiviteter kan utgöra energi för utveckling i människors vardagsliv.

Lärande i arbete

Praktik på arbetsplatser som leder till en närhet mellan den skolförlagda teorin och verkliga situationer.

Vetenskaplig metod och fördjupningsarbete

Deltagarna genomför under kursens avslutande del ett fördjupningsarbete.

 

Kursmaterial

Informationsfolder

Kort information om Fritidsledareutbildningen.

Ladda ner

Nyheter från Fritidsledarutbildning