Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling
Utbildningen vänder sig till förtroendevalda kvinnor inom LO-familjen.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
9
januari 2018
Ansökan
Nästa kursstart:

2 februari 2018

Kurstid:

5 februari - 7 december

Studieform:

Distanskurs

Plats för internat:

Viskadalen

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp:

Förtroendevalda kvinnor som är aktiva och vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden.

Syfte:
Skapa nätverk
Stärka rollen som förtroendevald
Lära ut och identifiera härskartekniker samt ge verktyg att bemöta härskartekniker
Hitta balans i rollen som förtroendevald
Utveckla sitt ledarskap och lära coachande ledarskap

Datum:
Vårtermin 2018 Kursstart 5 februari
Internat 1: 26-28 februari                                      
Uppföljning:
 27 mars med ankomst kvällen 26 mars.
Internat 2: 7-8 maj                                                                         

Hösttermin 2018 Kursstart  6 augusti
Uppföljning: 28 augusti med ankomst kvällen 27 augusti.
Internat 3: 1-2 oktober / 3-4 oktober (Internat 3 inklusive uppföljning genomförs med max 15 deltagare, därför finns det två kurstillfällen)
Uppföljning: 13 november eller 14 november med ankomst kvällen 12 nov/13 nov

Kursavslut 7 december i Göteborg

Du kan välja att gå kursen från och med den 5 februari till den 7 december, Kurs 1- Internat 1-3, eller att påbörja kursen 3 april och avsluta den 7 december, Kurs 2 – Internat 2-3. Väljer du att börja den 3 april ska du ha deltagit i en grundutbildning i jämställdhet.

Kursen genomförs på distans och vi kommer att använda oss av en digital lärplattform via nätet.

Internat 1: JämställdhetGrundutbildning
Internat 2: Bli mitt bästa jag – Pär Simon Margulies
Internat 3: Försvarshögskolans kurs – Utvecklande ledarskap

Plats: Viskadalens kursgård

Kostnad: 3 500 kronor/person för kost, logi och material
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu

Sista anmälningsdag är den: 9 januari 2018

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54.

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Charlotte Hernborg, Malin Rosén och Anna Palmér Hallén

 

 

 

Nyheter från Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling