Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling
Utbildningen vänder sig till förtroendevalda kvinnor inom LO-familjen.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
9
januari 2018
Ansökan
Nästa kursstart:

2 februari 2018

Kurstid:

5 februari - 7 december

Studieform:

Distanskurs

Plats för internat:

Viskadalen

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp:

Förtroendevalda kvinnor som är aktiva och vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden.

Syfte:
Skapa nätverk.
Stärka rollen som förtroendevald.
Lära ut och identifiera härskartekniker samt ge verktyg att bemöta härskartekniker. Hitta balans i rollen som förtroendevald.
Utveckla sitt ledarskap och lära coachande ledarskap.

Datum:
Vårtermin 2018 Kursstart 5 februari
Internat 1: 26-28 februari                                      
Internat 2:
26-27 mars
Internat 3: 7-8 maj                                                                         

Hösttermin 2018 Kursstart  6 augusti
Internat 4: 27-28 augusti
Internat 5: 1-2 oktober / 3-4 oktober
Internat 6: 12-13 november / 13-14 november

Kursavslut 7 december i Göteborg

Du kan välja att gå  kursen från och med den 5 februari till den 7 december, Kurs 1- Internat 1-6, eller att
påbörja kursen 3 april och avsluta den 7 december, Kurs 2 – Internat 3-6.

Kursen genomförs på distans och vi kommer att använda oss av en digital lärplattform via nätet.

Internat 1-2: JämställdhetGrundutbildning
Internat 3-4: Bli mitt bästa jag
Internat 5-6: Försvarshögskolans kurs – Utvecklande ledarskap

Plats: Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Kostnad: 3 500 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.
LO-distriktet i Västsverige och Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen står för resterande kurskostnad.
Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu.

Sista anmälningsdag är den: 9 januari 2018

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54.

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Charlotte Hernborg, Malin Rosén och Anna Palmér Hallén

 

 

 

Nyheter från Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling