Regional studiekonferens

Socialdemokraterna i Västsverige inbjuder tillsammans med ABF och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen till en gemensam studiekonferens 19-20 oktober.

Målgruppen är studieorganisatörer i arbetarekommunerna och partidistrikten, SSU, S-kvinnor, ABF Västra Götaland och Hallands distrikt, S i Västs S-handledare, distriktsombudsmän och politiska sekreterare för S i Väst.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
28
september 2017
Nästa kursstart:

19 oktober 2018

Kurstid:

19-20 oktober 2018

Plats:

Viskadalens kursgård i Seglora

Anmälan:

Anmälan görs till respektive partidistrikt senast 28 september

Studiekonferensen syftar till att föra en dialog kring vårt gemensamma uppdrag och roller kring partiets studieplan och dess mål. Vi kommer även diskutera rekrytering, nätverka och dela med oss till varandra om hur vi jobbar därhemma med studieorganisatörsuppdraget.

Konferensen startar på fredag kl.17.00 med Kaffe och smörgås. kl 18.00 inleds konferensen av ABF och VSAF. Kl.19.30 blir det middag och fortsatt mingel med panelsamtal i Ladan från 20.30 Med Barbro Mellberg och Thomas Fridh med temat organisationskultur – hur behandlar vi varandra? På lördag startar vi 08.30 och avslutar runt 15-tiden.

Plats

Konferensen hålls på Viskadalens kursgård i Seglora den 19-20 oktober 2018.

Anmälan

Anmälan görs till respektive partidistrikt senast 28 september.

Mer information?

Frågor besvaras av våra politiska samverkanslärare på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg & Viskadalen:

Sofia Bohlin 0709-32 47 87 och Ulf Dahlberg, 0709-14 08 00.

 

Varmt välkomna!

 

Nyheter från Regional studiekonferens