Facklig Studiekonferens

Nu är det dags att anmäla sig till den årliga studiekonferensen som genomförs på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Trots att tidigare års upplägg har varit mycket uppskattat kommer vi att göra lite annorlunda i år. Dag 1 och 2 inleder vi med studieorganisatörerna, både de som har uppdraget på klubb, avdelning, region och sektion. Dag 2 och 3 ansluter kurshandledarna. Dag 2 är alltså alla tillsammans.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
5
september 2017
Ansökan
Nästa kursstart:

19 september 2017

Studieorganisatörsträff:

19-20 september

Handledarträff:

20-21 september

Plats:

Viskadalen

Ekonomi:

Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst, resor och konferensavgift

För att studieverksamheten ska fungera på ett bra sätt behöver båda dessa grupper stärkas, få påfyllning och stimulans i sitt uppdrag.

Vi inbjuder därför till regional studieorganisatörsträff den 19-20 september och regional handledarträff den 20-21 september. I den mån någon har båda uppdragen är du självklart välkommen att delta alla tre dagarna.

Den 19 september kommer vi att arbeta i två spår, ett spår för de som har mycket erfarenhet av sitt uppdrag som studieorganisatör och ett för de som inte har så mycket erfarenhet.

Den 20 september genomför vi ett antal seminarier.

Den 21 september kommer att ägnas åt boken som verktyg – hjärnan som en muskel – sinnen stimuleras – lustläsning – praktisk tillämpning, läsa för att förmedla och lära ut.

Datum:
19-20 september – studieorganisatörsträff
20-21 september – handledarträff

Plats:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Ekonomi:
Anmälande organisation står för resor och eventuell förlorad arbetsförtjänst samt konferensavgiften

Pris:
2 dagars konferens 2 000 kronor
3 dagars konferens 3 000 kronor

Kursledare:
Anna Palmér-Hallén, LO-distriktet i Västsverige
Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland
Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Anmälan:
Anmälan görs via länk här på sidan, boka även vilka seminarier du vill delta i den 20 september.

Målgrupp:
Erfarna handledare som genomgått Grundläggande pedagogisk utbildning alternativt FF-handledare eller handledare i LO Ung utbildningar.

 

Seminarier

Seminarie 1
Hur får jag livet att gå ihop?


Ann-Charlotte Hernborg

Livet har sin gång. Jobb, familj, förtroendeuppdrag, kurshandledare, fritid, middag, städning, träning, andra aktiviteter… Ja, listan kan fortsätta…
Vad måste jag göra och vad kan jag välja bort? Hur ska jag tänka när det blir för mycket?
Vikten av återhämtning.
Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra.

 

Seminarie 2
Vems verklighet berättas?

Jack Rolka

Jack Rolka är uppväxt med en narkotikamissbrukande pappa och har tagit sig från den bakgrunden till att bli byggnadsarbetare och numera ombudsman på fackföreningen Byggnads.
Jack berättar om hur det var att växa upp med en missbrukare som förälder. Men också om hur det var att ha en farfar som kom som flykting till Sverige undan nazismen i Polen.
En föreläsning med Jack är en föreläsning med både allvar och humor. Och hur tider av hopplöshet kan ändras till hopp och lycka.

 

Seminarie 3
Konflikthantering
  

Mikael Hallén-Palmér

Konflikter är något vi stöter på varje dag, stora som små konflikter, på jobbet eller i hemmet och på fritiden.
Det finns inget universellt sätt att lösa alla konflikter på då alla konflikter är olika.
Men det kan vara bra att veta hur en konflikt eskalerar och hur vi fungerar i olika situationer.

 

Seminarie 4
Värderingsövningar

Sofia Olsson Lönn

De flesta har säkert varit med om någon värderingsövning men långt ifrån alla har själva praktiserat någon.
På denna workshop kommer du både få tips om olika värderingsövningar, pröva på några samt få kunskaper och insikter i hur man bäst använder dem och varför de fungerar så bra.

 

Seminarie 5
Rekrytera mera

Malin Rosén

Studieverksamheten sjunker stadigt vilket är ett stort problem om vi ska kunna kalla oss folkrörelse.
Vad kan vi göra för att vända denna trend? En bidragande orsak är att det blir färre studieorganisatörer lokalt och de vi har får svårare med tid.
Vad kan man göra åt detta? Det krävs antagligen nya idéer och lösningar kring rekrytering.
På detta seminarium kommer vi tillsammans försöka hitta idéer och metoder till att få fler till studier i Facket.

 

Seminarie 6
KROPPSSPRÅKET – och allt annat vi har för oss som påverkar vår omgivning

Pär Simon Margulies

  • Kroppsspråket – är du överens med din kropp om vad ni berättar?
  • Rösten – spelar den någon roll?
  • Inställningens betydelse för hur du ska tas emot av andra

Så mycket som tiden tillåter kommer vi att själva testa, utforska och prata och tricks utlovas också.

 

Seminarie 7
Studier i valarbetet

Gunilla Carlsson

Så får vi fler  att se betydelsen av att man går och röstar.
Vi behöver visa på att det spelar roll vilken politik och parti det är som styr och att vi alla har ett ansvar i en demokrati.
Så här kan man göra för att nå ut med det politiska budskapet genom de fackliga studier som man genomför.

 

 

Nyheter från Facklig Studiekonferens