Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003.
Vi erbjuder våra certifierade handledare en kurs i Utvecklande ledarskap.
Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
6
augusti 2017
Nästa kursstart:

14 september 2017

Kurstillfälle 1:

2-3 Mars & 19 April 2017 (sista anmälningsdag 22/1)

Kurstillfälle 2:

14-15 September & 25 Oktober 2017 (sista anmälningsdag 6/8)

Ansökningsblankett hittar ni längst ner på sidan

Kursen består av 2+1 dag samt ett mellanliggande arbete på distans.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

För den som inte är handledare men förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns det också en möjlighet att gå kursen.
Då kostar kursen 4 000 kronor och där ingår kost, logi samt material.
Vill du gå UL och inte är förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns också möjlighet att få gå kursen. Den kostar då 12 000:- inklusive kost, logi samt material.

 

Citat från deltagare

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

 

KOSTNAD:
Certifierad handledare : Gratis

Förtroendevald/medlem i medlemsorganisation: 4000:-
Övriga : 12 000:-
I kostnaden ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

 

2017

 

Under hösten finns 1 möjlighet att gå kursen;
14-15 september samt 25 oktober, sista anmälan 6 augusti

2018

6-7 mars samt 25 april

10-11 april samt 30 maj

11-12 september samt 31 oktober

9-10 oktober samt 28 november

Vid frågor kontakta
Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

Kursmaterial

Anmälningsblankett

Fyll i och skicka in

Ladda ner

Utvecklande Ledarskap

Om Utvecklande ledarskap

Ladda ner

Nyheter från Utvecklande Ledarskap (UL)