Utbildning BAM-handledare

Kursen är riktad till dig som idag håller i, eller i framtiden vill hålla i arbetsmiljöutbildningen BAM (Bättre ArbetsMiljö).

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
2
mars 2018
Ansökan
Nästa kursstart:

26 mars 2018

Kursdatum:

26-28 Mars 2018

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

Respektive organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resor, resten bjuder ABF, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen och LO-distriktet i Västsverige på.

Förkunskaper:

BAM

 

Bildningsanordnare: ABF, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och LO-distriktet i Västsverige.

Kursen genomförs som internat och vi börjar med kaffe den 26 mars klockan 09.30 och slutar kursen den 28 mars klockan 16.00.

 

Sista anmälningsdag är den 2 mars 2018

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta

Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54,

Leif Edvardsson, leif.edvardsson@abf.se, 070-240 38 84 eller

Anna Palmér-Hallén, anna.palmer@lo.se, 070-320 93 20

 

Med Vänliga Hälsningar

Ann-Charlotte, Leif och Anna

Nyheter från Utbildning BAM-handledare