Varför feminism?

Jämställdhet och feminism är minst lika aktuellt som någonsin förr.

I den här kursen reder vi ut begreppen och fördjupar oss i vad det innebär, även inom det fackliga arbetet.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
11
september 2017
Nästa kursstart:

3 oktober 2017

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

Anmälande organisation faktureras 3400:- (kost & logi) samt står för förlorad arbetsförtjänst

Kontakt:

Ann-Charlotte Hernborg

Kursdatum:

3-5 oktober och 6 december 2017

Anmälan:

via e-post till info@viskadalen.nu

 

Kursen Varför Feminism utgår från följande frågeställningar:

  • Beror god arbetsmiljö, lön, möjlighet till inflytande och trygg anställning på vårt kön?
  • På vilka sätt kan, vill och måste vi förändra vårt sätt att tänka, vara och handla?
  • Ser den fackliga feminismen annorlunda ut i olika förbund?
    Hur har den förändrats – eller har den förändrats?
  • Måste man vara kvinna för att vara feminist?
  • Normer, strukturer, härskarteknik
    -vill du lära dig upptäcka, belysa, bemöta?
  • Kvinnans roll i arbetslivet – hur har den förändrats?

Kursens innehåll:

Historia
Skillnaden mellan kvinnors och mäns rättigheter i samhället och arbetslivet fram till idag
Normer och strukturer: att synliggöra och bryta mönster, strukturer och normer
Olika sorters feminism

Kursen genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

3-5 Oktober och 6 december 2017

För mer information, kontakta
Ann-Charlotte Hernborg
tfn 070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

Nyheter från Varför feminism?