VISO - vidareutbildning för skyddsombud på distans

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, Västra Götaland och Halland.

 

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
15
december 2017
Ansökan
Nästa kursstart:

8 januari 2018

Kurstid:

8 januari - 18 juni

Studieform:

Distanskurs

Plats för internat:

Viskadalen

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM.
Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM. Du ska ha varit verksam i ditt uppdrag under minst ett år.

Syfte:
Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

Kursen genomförs vid två tillfällen under 2018, en kurs på vårterminen och en kurs på höstterminen.

Datum:
Vårtermin 2018 Kursstart 8 januari
Internat 1 5-6 februari
Internat 2 19-20 mars
Internat 3 23-24 april
Närträff i Gbg 8 juni
Kursslut 18 juni

Hösttermin 2018 Kursstart 6 augusti
Internat 1 24-25 september
Internat 2 5-6 november
Internat 3 17-18 december
Närträff i Gbg 7 januari 2019
Kursslut 14 februari 2019

Kursen genomförs på distans och vi kommer att använda oss av en digital lärplattform via nätet.

Plats:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Kostnad:
Arbetsgivaren faktureras 1 500 kr för samt står för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu, eller på bifogade anmälningsblankett.
Sista anmälningsdag är den 15 december för vårterminen 2018 och 15 juni för höstterminen 2018

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54,

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Charlotte Hernborg, Martin Karlsson, Jenny Ålebring, Glenn Bergenstoff, Nina Forsberg, Ronny Mattson och Susanne Nilsson.

 

Kursmaterial

Kursinformation VISO distans

Ladda ner

Nyheter från VISO - vidareutbildning för skyddsombud på distans