VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.
Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
15
mars 2019
Ansökan
Nästa kursstart:

9 april 2019

Kurstillfälle:

9-11 april 2019

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp:

Huvudskyddsombud som har genomfört BAM och SAM eller VISO 1.

Innehåll:

Rollen som HSO
Samordning av skyddsombudsverksamheten
Roller och uppgifter i en skyddskommitté
Att arbeta i en skyddskommitté
Riskbedömningar
Lagstiftning
Rehabilitering
Ledarskap

Datum:

9 – 11 april 2019

Plats: 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad: 

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!
Sista anmälningsdag: 15 mars 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

Nyheter från VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud