VISO - vidareutbildning för skyddsombud kortkurs

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM.

Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
12
mars 2018
Ansökan
Nästa kursstart:

16 april 2018

Kurstillfälle 1:

16-18 april 2018

Kurstillfälle 2:

15-17 oktober 2018

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM.

Syfte:
Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

Datum: Kurstillfälle 1: 16-18 april 2018 eller Kurstillfälle 2: 15-17 oktober 2018

Plats: Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Kostnad: Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost och logi samt står för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
LO, ABF och Viskadalen står för resterande kostnader.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.30 och avslutar dag 3 klockan 16.00.
Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, info@viskadalen.nu, eller på bifogade anmälningsblankett.

Sista anmälningsdag är den:
12 mars för kurstillfälle 1
10 september för kurstillfälle 2

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta
Ann-Charlotte Hernborg, ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu, 070-427 43 54,

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Charlotte Hernborg, Martin Karlsson, Jenny Ålebring, Glenn Bergenstoff, Nina Forsberg, Ronny Mattson och Susanne Nilsson.

Nyheter från VISO - vidareutbildning för skyddsombud kortkurs