Wigforssakademin

Wigforssakademin är kursen för dig som vill förstå hur samhället fungerar, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt.

Snabbfakta

Nästa kursstart:

9 januari 2017

Kurstid:

2017-01-09 - 2017-06-16

Examination:

Kursen examineras genom aktivt deltagande på de obligatoriska helgträffarna och genom uppgifter mellan träffarna.

Studietakt:

Deltid 50%

Studieform:

Distansstudier

Anmälan och antagning

Efter den 30 november 2016 är det inte längre möjligt att söka till Wigforssakademin 2017.

 

Allmänt Om kursen

Kursen vänder sig till dig som har hjärtat till vänster och gillar folkbildning. Du kan vara fackligt aktiv, student, förtroendevald, engagerad för en enskild politisk fråga eller är allmänpolitiskt intresserad. Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola och du behöver inte heller vara medlem i S-studenter eller Socialdemokraterna.

Wigforssakademin är en mötesplats mellan akademin och politiken. Föreläsarna är forskare från universitet och högskolor, folkbildare, debattörer och författare. Under kursen är folkrörelsepedagogiken viktig. Klassiska föreläsningar varvas mer långa samtal och kultur.

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg (AFiG) i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbud (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Kursupplägg

Wigforssakademin är en distanskurs med tre helgträffar i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart.
Kursen är kostnadsfri och inkluderar boende och mat, men du betalar själv för resor till och från helgträffarna samt för litteratur.

Kurstiden löper från 9 januari till 16 juni. Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:
20-22 januari
10-12 mars
2-4 juni

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på helgträffarna och genom obligatoriska uppgifter mellan träffarna.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

Mer information

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta:

Theodor Bjursell
theodor.bjursell@vsaf.nu
073-854 12 27

Kursmaterial

Nyheter från Wigforssakademin