Två skolor - en tanke

 

Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening som bildades den 8:e mars 1928. Målsättning var och är att vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige. Att vara ett bildningscenter för att minska utbildningsklyftan i samhället och bidra till att stärka demokratin och civilsamhället genom den verksamhet vi bedriver tillsammans med våra medlemsorganisationer. För att förverkliga detta driver VSAF verksamheten som är uppdelad till tre separata delar: Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG), Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, och Kursgården i Seglora.

Arbetarrörelsens folkhögskolor kan möta just dig!

  • Du möter människor med många och skiftande livserfarenheter som berikar studiearbetet. Vi är övertygade om att du kommer uppleva en gemenskap 
och samhörighet som du inte är van vid i andra skolformer.
  • Tar hänsyn till dina behov och förutsättningar och undervisningen planerar du tillsammans med lärarna och kurskamraterna.
  • Är inte bunden av faställda läroplaner som i den vanliga skolan.
  • Du kan få ett studieomdöme och behörighet som ger dig möjlighet att söka in på högskola, däremot ges inga traditionella betyg.

 

  • Vi arbetar processinriktat med projekt som spänner över flera ämnen.
    Arbetsformerna bygger på att Du tar din del av ansvaret, både för dig själv och de gemensamma studiernas bästa.
  • Studiebesök och impulser från gästföreläsare och kulturarbetare ger dig nya dimensioner i studierna och livet på skolan.
  • Vill verka för att bildning i alla dess former är öppen för alla, oavsett bakgrund.
Två skolor - en tanke

Vi kan erbjuda det bästa från två världar - under ett tak

Här möter du människor med många och skiftande livserfarenheter som berikar studiearbetet. Vi är övertygade om att du kommer uppleva en gemenskap och samhörighet som du inte är van vid i andra skolformer.