Samverkanskurser

Viskadalens folkhögskola skall vara det ledande bildningscentrat för arbetarrörelsen i Västsverige. Den viktigaste delen i detta arbete är att tillsammans med våra medlemsorganisationer genomföra bildningsverksamhet/kurser för organisationerna. Folkhögskolan skall vara en resurs för arbetarrörelsen!
Skolan har lärare och övriga resurser för att kunna genomföra fackliga och politiska kurser av hög kvalitet.
Kursinnehållet kan variera och styrs alltefter organisationernas behov.

Exempel på områden som vi kan ordna kurser kring:

• Medlemsutbildning

• Styrelseutbildning

• Arbetsmarknadsfrågor

• Arbetsmiljö

• Arbetsrätt

• Lagar och avtal

• Samhällsekonomi

• Politisk ideologi

• Retorikutbildning

• Historia

• Mötesteknik

• Kongressutbildningar

• Skrivarkurser

• Ledarskap

Listan kan göras lång. Skulle en kompetens saknas på skolan, så kan vi hjälpa er att finna den inom skolans kontaktnät.
Vid önskemål om samverkan görs detta i samband med bokningen av kursen. För att få ett bra samarbete skall organisationen uppge vem den ansvarige handledaren på kursen är och vilken form av samverkan som önskas.

Kursverksamhet vid Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Allt utifrån vilka behov organisationen har kan Samverkanskurser vid Viskadalens folkhögskola genomföras på olika sätt.

Ingen samverkan alls

Om man är medlem i VSAF får man 5% rabatt på kostnaden för mat och logi. Organisationen har då helt hand om kursen och hyr bara lokaler. Ingen lärarmedverkan alls.
Denna nivå passar till möten och aktiviteter som inte är utbildningar.

Uppdragsverksamhet

Kursverksamhet där folkbildningens statsanslag inte används utan den medverkande parten betalar för kursen. Denna typ av samverkan passar vid t.ex. personalfortbildning , arbetsmiljökurser mm.

Samverkanskurs

Där kursen genomförs tillsammans med våra lärare här på skolan. Denna samverkan kan se ut på många olika sätt. Allt från att våra lärare skapar och genomför hela kursen helt utan medverkan från medlemsorganisationen. Till att organisationen planerar och genomför kursen tillsammans med någon av våra lärare, som medverkande på något eller några pass. Denna typ av kurs ger en rabatt på 10 % på bokningskostnaden.

Kurs med Certifierade handledare

Inom arbetarrörelsen finns en fantastisk mängd kompetenta folkbildare. En resurs vi inte kan klara oss utan och som behöver underhållas och fortbildas. De handledare från medlemsorganisationerna som genomgått handledarutbildning och som regelbundet deltar i fortbildning för handledare och regelbundet har kurser kan certifieras/ kvalitetssäkras av Arbetarrörelsens folkhögskola. Det är medlemsorganisationen eller Viskadalen som tar initiativet till att certifiera handledare.
Det är skolan som certifierar och står för kvalitetssäkringen.
När dessa kurser genomförs så är det den certifierade handledaren som svarar för kursen, utan medverkan från lärare på skolan. Denna kurs ger en rabatt på 15 %.

För att bli certifierad handledare vid Arbetarrörelsens folkhögskolor krävs

• Har genomgått en kvalificerad handledarutbildning. LO-ABF- Viskadalens handledarutbildning eller motsvarande.
• Har haft kurser tillsammans med lärare från Viskadalens folkhögskola.
• Regelbundet har kurser för arbetarrörelsen.
• Delta i fortbildning av handledare anordnad av Viskadalens folkhögskola.

Som certifierad handledare kan man

• Genomföra kurser för skolorna med 15% rabatt
• Finnas med i ett handledarregister, som andra inom arbetarrörelsen kan använda sig av.
• Delta i fortbildning på Viskadalen.