Två skolor - en tanke

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Hos oss möter du människor med många och skiftande livserfarenheter som berikar studiearbetet.

Bläddra bland våra Kurser

Senaste nyheterna
Våra utbildningar

På våra folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen möter du människor med många och skiftande livserfarenheter som berikar studiearbetet. Vi är övertygade om att du kommer uppleva gemenskap och samhörighet hos oss.

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg kan du läsa Allmän kurs på gymnasienivå. Det finns tre olika inriktningar: Människan, Samhället och Världen.
Även kursen Framtidsspår erbjuder studier på gymnasienivå.
På uppdrag av Arbetsförmedlingen har vi även Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Skolan erbjuder även kurser i svenska för asylsökande, Svenska från dag 1.

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen kan du läsa till socialpedagog, undersköterska eller gå en polispreparandutbildning.

Utöver det har vi en mängd fackliga och politiska kurser, läs mer under Kurser

Vill du boka konferens – se Viskadalen Kurs & Konferens

Välkommen till oss!

Om VSAF

Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening som bildades 1928. Målsättning var, och är, att vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige. Att vara ett bildningscenter för att minska utbildningsklyftan i samhället och bidra till att stärka demokratin och civilsamhället genom den verksamhet vi bedriver tillsammans med våra medlemsorganisationer. För att förverkliga detta driver VSAF verksamheten som är uppdelad till tre separata delar: Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG), Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, och Viskadalen Kurs & Konferens i Seglora.

Arvet från arbetarrörelsen

VSAF grundades 1928 med syftet att rädda Viskadalens Folkhögskola som riskerade nedläggning.
En nästan våldsam aktivitet, med redaktör Sven Backlund i Göteborg och Helge Form i Viskafors som ett par av de starkast pådrivande krafterna, kom igång. Arbetarrörelsens folkhögskola skapades som en filial till Viskadalens folkhögskola i slutet av 1970-talet. Verksamheten bedrevs då i Partille kommun där till och med dagis organiserades för att underlätta för deltagarna. 1991 blev AFiG en självständig skola med lokaler på Andra Långgatan för att några år senare flytta till sina nuvarande lokaler i samma hus som tidningen Arbetet låg.

Demokrati och inflytande

Deltagarinflytande skall vara utmärkande för hela verksamheten vid Arbetarrörelsens folkhögskolor. Utgångspunkten för deltagarinflytande är att utifrån kursmålen skall vara en stor påverkansmöjlighet över den egna studiesituationen. Viktigt mål är att utveckla deltagarnas kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Därför är det viktigt att skolan är en plats att träna sig i att använda demokratins verktyg. Deltagarna har därför ett direkt inflytande på hela skolans verksamhet.

Läs mer om:
Två skolor - En tanke

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen är två separata folkhögskolor som ägs och drivs gemensamt av Arbetarrörelsen i Västsverige. Sedan 1928 har Västra Sveriges Arbetares folkhögskola (VSAF) bedrivit folkbildningsverksamhet. Syftet har alltid varit att minska bildningsklyftan i samhället och skapa förutsättningar för en samhällsutveckling byggd på arbetarrörelsens värderingar.

Dela gärna sidan