Fontänhuset

Kursen är ett samarbete mellan Fontänhuset och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg  och är till för de medlemmar i Stiftelsen Fontänen som vill prova på att studera för att försöka uppnå grundskole- eller gymnasiekompetens.

Vi erbjuder en kurs där vi läser samhällskunskap, historia, filosofi, matematik, svenska och engelska. Dessutom har klassen olika kreativa aktiviteter. Vi individualiserar studierna efter förutsättningar och tidigare studieerfarenheter. Vi arbetar i en lugn miljö med en tydlig struktur och ett långsammare tempo.

Studier på Fontänhuset är till för dem som är osäkra på hur mycket de kan. Vi vill att alla med psykisk ohälsa skall få möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som människor. Tillsammans bygger vi en bro så att deltagarna kan bedriva sina studier på folkhögskola. 

Vi vänder oss till dig som har haft kontakt med psykiatrin eller Försäkringskassan. Du får inte ha ett pågående missbruk av alkohol eller droger.

Vi fokuserar på att ge en bred allmänbildning genom de olika ämnena. Vi gör studiebesök, museibesök, teater och promenader. Deltagarna har inflytande över studieinnehållet.

Samordnare: Natalia Merino Torres
tfn AFiG 031-711 91 91
tfn Fontänen 031-12 30 01
natalia.merino.torres@vsaf.nu