Att skriva politisk – inställd

Kursen kommer att genomföras höstterminen 2016.

Än en gång beklagar vi att ”Att skriva politiskt” inte blir av nu till våren, men den blir av till hösten, med kursstart i mitten av augusti 2016.

Mer exakt kurstid och internattillfällen får vi återkomma med lite längre fram.

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg