Årsmöte 2018

Att tänka på inför era nomineringar:
Hög styrelsekompetens, nominerade skall vara införstådda i att VSAFs verksamhet
bedrivs av två folkhögskolor och en kursgård. Det är ett företag med ca 50 medarbetare
och omsätter ungefär 50 miljoner kronor årligen.
Jämn könsfördelning och bred representation inom verksamhetsområdet kommer att
prioriteras.
Nominerade skall vara tillfrågade av nominerande organisation.

De val som skall förrättas och ni kan nominera till är följande:
Val av en ordförande på två år
Val av tre styrelseledamöter på två år
Val av tre till fem ersättare i styrelsen på ett år
Val av en revisor på två år
Val av en revisorsuppleant på två år

Ytterligare information finns i nedanstående dokument:

Kallelse 2018

Medlemmar VSAF antal

Nomineringsbrev 2018

VSAF nya stadgar 20170424

av Maria Dimander - - Taggar: - Kategorier: Okategoriserade