Äldrefrågor

– för rättvisa pensioner och en värdig omsorg

Sverige skall vara ett bra land att bli gammal i. Det betyder att du skall ha en pension som du inte bara kan överleva, utan leva på och att vi skall ha en omsorg som innebär trygghet och värdighet för dem som behöver den. Hur ser det svenska pensionssystemet och dess olika delar ut och vad är det som krävs för att vi skall få ett rättvist och jämlikt pensionssystem i framtiden?

Privatiseringen av omsorgen har inneburit en kostnadspress som har gått ut över både våra äldre och den personal som arbetar inom omsorgen. Detta har visat sig extra tydligt under pandemin.

I framtiden kommer det också att råda en enorm kompetensbrist inom svenska äldreomsorg.

Hur ser vi till att höja statusen på undersköterskeyrket för att säkerställa en värdig omsorg?

 

Åter till Stora valkursen 2022