Anmälan Grundutbildning för RSO

Anmälan Grundutbildning RSO

Anmälan är bindande. Frågeställningar med en * innebär att de fälten är obligatoriska och måste fyllas i, annars sparas inte ansökan.
  • Arbetsgivare/betalande organisation kommer att kontaktas före kursstart för att godkänna anmälan.
  • Ange även referens om särskild sådan behövs.