Ansökan Utvecklande Ledarskap (UL)

  • Kurstillfällen

    Anmälan är bindande
  • Personuppgifter

  • Ange även referens om speciell sådan behövs
  • Eftersom våra medlemsorganisationer får rabatt behöver vi veta om du är medlem i något fackförbund och i så fall vilket, alternativt om du är medlem i någon annan organisation som är medlem i VSAF.
    När du ansöker/anmäler dig till en kurs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen och Göteborg behandlar vi dina personuppgifter. Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på vår hemsida: https://a-folkhögskolorna.se/integritetspolicy-for-vsaf. Bekräfta här att du tagit del av ovanstående information.