Årsmöte 2019

Valberedningen vill härmed uppmana er att nominera till olika förtroendeuppdrag inom föreningen VSAF, valen sker sedan vid årsmötet onsdagen den 24 april 2019.

Anmälan av ombud till årsmötet senast den 29 mars 2019.

 

Nomineringar till VSAF senast 15 mars 2019. (Se nomineringsbrev)

 

Att tänka på inför Era nomineringar:

Hög styrelsekompetens, nominerade skall vara införstådda i att VSAFs verksamhet består av två folkhögskolor och en kursgård. Det är ett företag med ca 75 medarbetare och omsätter ungefär 50 miljoner kronor årligen. Jämn könsfördelning och bred representation inom verksamhetsområdet kommer att prioriteras. Nominerade skall vara tillfrågade av nominerande organisation.

De val som skall förrättas och Ni kan nominera till är följande:

  • Val av tre styrelseledamöter på två år
  • Val av tre till fem ersättare i styrelsen på ett år
  • Val av en revisor på två år
  • Val av en revisorsuppleant på två år

 

Ytterligare information finns i nedanstående dokument:

Kallelse
Nuvarande styrelse
Påskrivet Nomineringsbrev

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg