Årsmöte/halvårskonferens 2020

Årsmöte och halvårskonferens för VSAF, måndagen den 23 november 2020
kl. 18.00-20.30 på Viskadalen Kurs & Konferens i Seglora.

Valberedningen vill härmed uppmana er att nominera till olika förtroendeuppdrag inom föreningen VSAF, valen sker sedan vid årsmötet måndagen den 23 november 2020.

Anmälan av ombud till årsmötet/halvårskonferens senast den 4 november 2020.

Nomineringar till VSAF senast 16 oktober 2020. (Se nomineringsbrev)

Att tänka på inför Era nomineringar:

Hög styrelsekompetens, nominerade skall vara införstådda i att VSAF:s verksamhet består av två folkhögskolor och en kursgård. Det är ett företag med ca 75 medarbetare och omsätter ungefär 65 miljoner kronor årligen. Jämn könsfördelning och bred representation inom verksamhetsområdet kommer att prioriteras. Nominerade skall vara tillfrågade av nominerande organisation.

Inför årsmötet den 23 november i Seglora

Er organisation äger rätt att sända ett ombud per påbörjat 1000-tal medlemmar, dock max 6 ombud. Vi vill att ni anmäler ombud till oss senast den 4 november. (Se Följebrev årsmötet 2020)

Ytterligare information finns i nedanstående dokument:

Kallelse Årsmöte 2020
Nuvarande styrelse
Nomineringsbrev
Följebrev årsmötet 2020

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen