Årsmöte 2021 – Digitalt

Årsmöte för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola, måndagen den 26 april 2021
kl. 18.00-20.30 digitalt från Viskadalen Kurs & Konferens i Seglora.

Dokument till Årsmöte 2021

Vi har uppdaterat ett felstavat namn i Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag i VSAF.
2021.04.13 /Carin Carlström

 

*********************************************************************************************************************************************************

INFÖR ÅRSMÖTE 2021

KALLELSE årsmöte 2021

Anmälan av ombud till årsmötet senast den 5 april 2021.
Anmälan av ombud

Er organisation äger rätt att sända ett ombud per påbörjat 1000-tal medlemmar, dock max 6 ombud.
Vi vill att ni anmäler ombud till oss senast den 5 april.

Om ni anmäler fler än ett ombud måste ni bifoga ett underskrivet intyg på er förenings medlemsantal, senast 5 april.
Maila till info@viskadalen.nu

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga för nedladdning fr.o.m. 12 april.

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen