Hur bedrivs studierna?

Folkhögskolan är en skola utan centrala läroplaner och utbildningarna skall utgå från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Studier på allmän kurs på gymnasienivå kan ge behörigheter till Yrkeshögskola och Högskola/Universitet. Undervisningen är helt eller delvis tematiserad.

Integration och samverkan över ämnesgränserna genomförs som temaarbeten.

För vem?

För att bli antagen till våra kurser ska du vara minst 18 år det år du påbörjar studierna.

Demokrati och inflytande

Demokratifostran är ett centralt mål för all kursverksamhet. Deltagarna har ett direkt inflytande i hela skolans verksamhet. Deltagarna ingår i studerandekåren, som utser representanter till kårstyrelse, skolans styrelse, PLANK (planeringskommitté) till kursrådet och till skyddskommittén.

Deltagarna ges utbildning i mötesteknik och föreningskunskap och en särskild arbetsmiljöutbildning ges till de deltagare som utses till studerandeskyddsombud.

Skolorna profilerar sig kring tre områden:

  • Samhällsvetenskapliga frågor – samhällsutveckling och omvärldsförändringar, internationaliseringen, facket och politiken, kompetensutveckling på arbetsplatser, ekologi och samhälle och arbetsmiljö.
  • Ledarskapsfrågor – socialpedagog, fackligt och politiskt ledarskap, team- och styrelseutbildningar, projekt- och förändringsledare i arbetslivet och ideella organisationer.
  • Språket som ett verktyg – för ett aktivt samhällsengagemang

Nivåer:

Här hittar du utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.
Allmän kurs finns på både grund- och gymnasienivå. Kurserna kan passa även för att komplettera vissa ämnen.
Socialpedagogutbildningen är en eftergymnasial yrkesinriktad utbildning.

Behörigheter:

Utbildningarna är ett alternativ till traditionella skolformer och kan leda fram till samma behörigheter som på Komvux/gymnasieskolan.

Studielängd:

Allmän kurs: du studerar 1-3 år beroende på förkunskaper. Socialpedagog: 2 år

Kostnad:

Undervisningen är avgiftsfri, men du får själv betala för läromedel och studieresor. Det tillkommer även kostnader om du äter eller bor på skolan (Viskadalen).

Mål:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen har några gemensamma mål för alla kurser som genomförs. Vi vill att alla kurser ska:

  • Väcka deltagarnas lust att studera och skapa en glädjefylld studiesituation.
  • Stärka deltagarnas självkänsla och bidra till en positiv personlig och social utveckling.
  • Ge en god grund för aktivt förenings- och förändringsarbete.
  • Utveckla vilja och förmåga att se sammanhang och i solidaritet med andra aktivt påverka boendet, arbetet, miljön och samhället i stort.
  • Förstå samhället utifrån en jämlikhets- och jämställdhetstanke, ett humanekologiskt synsätt och ett mångfaldsperspektiv som bygger på arbetarrörelsens grundläggande värderingar.