Samtiden – kvällskurs

Hur ser klassamhället ut i Sverige 2019? Varför mår så många människor dåligt? Vad orsakar de stora skillnaderna i makt och rikedom mellan olika länder här i världen? Vart är vi på väg egentligen, med allt mer avancerad datateknik och hotande resurs- och klimatkriser? Och hur ser dagens politiska landskap ut?

Det är exempel på frågor om vi kommer ta oss an, med hjälp av samhällsvetenskap och historia, våra egna erfarenheter samt ett öppet och kritiskt sinne.

Arbetssätt: Undervisningen sker huvudsakligen i studiecirkelform. Vi arbetar i kamratlig och lyhörd anda för att skapa oss en gemensam förståelse för studiematerialet, för att sedan fundera över de frågor som väcks. Vi kommer även jobba med uppgifter och redovisningar, bjuda in gäster och arbeta praktiskt och kreativt. 

Krav: För att kunna tillägna dig kursinnehållet behöver du ha grundskolekompetens.   

Utöver det krävs endast att du är nyfiken att lära och villig att dela med dig av dina tankar, frågor och funderingar.

Kursen är på 50%. Det innebär att utöver deltagande på lektionstimmarna så behöver du lägga en viss tid i veckan på läsning och eget arbete.

Kursen Samtiden ger möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 1b och Historia 1b.

Kontaktperson Alexander Forsblad, e-post alexander.forsblad@vsaf.nu

Ansökan öppnar i oktober

av Lina Forsberg - - - Kategorier: Göteborg

Kvällskurs – särskild kurs på gymnasienivå

Fokus kommer till att början att ligga på tre behörigheter: engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik på den gymnasienivå som du behöver. Vilken nivå du studerar beror på dina förkunskaper. 

Särskild kurs på kvällstid är för dig som har grundskolekompetens och behöver gymnasiekompetens. Ett viktigt mål för kursen är att ge dig förutsättningar för att utvecklas som människa och lära dig att studera för att lyckas med att uppnå behörigheter. 

Särskild kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska/Svenska som andraspråk 2-3, Engelska 5-6 och Matematik 1b-2b. Kursen ger inte studieomdöme. 

Kursen är ett läsår. Terminstider första terminen: 13 januari till 20 maj.  Kursen är fyra kvällar i veckan måndag – torsdag kl 17:00-20:00. 

För mer information, vänligen kontakta skolan

Telefon: 031-711 91 91, e-post mail.afig@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79

av Lina Forsberg - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Gyllenhuset – Allmän kurs

Allmän kurs på Gyllenhuset är en utbildning specialanpassad för dig med psykisk ohälsa. Här får du förutsättningar att uppnå önskade behörigheter på grund- och gymnasienivå.

Syftet med utbildningen är att du skall kunna studera med hänsyn tagen till din hälsa och dina behov. Vi läser svenska, engelska, matte, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt kreativa aktiviteter med fokus på psykisk hälsa. Studietiden och studietakten anpassas individuellt efter din förmåga att klara av utbildningen. Vi erbjuder individuella studieplaner och ger extra resurser för att du ska uppnå dina mål och komma vidare i livet.

Välkommen att ta kontakt!

 

Kontaktperson Natalia Merino Torres, e-post: natalia.merino.torres@vsaf.nu, mobil 073 – 364 38 81 eller kontakta skolan direkt på  telefon 031 – 797 01 65.

Om du vill prata mer generellt om folkhögskolestudier ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79

Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset är ett samarbete mellan Fontänhuset Göteborg, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken och övriga medlemmar

av Maria Dimander - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Allmän kurs - grundskolenivå (Bro-kursen)

Syftet med Brokursen är att du ska få lära dig grundläggande svenska. Du får träna på språket genom att studera samhällskunskap, religion och historia för att få grundläggande kunskap om samhället och omvärlden. Studieteknik ingår som en viktig del för att förbereda dig för fortsatta gymnasiestudier. Vi läser även Engelska och Matematik. Om du ligger på en högre nivå i engelska eller matematik har du möjlighet att läsa på gymnasienivå tillsammans med de andra deltagarna på skolan. I övrigt pågår all undervisning i samma grupp.

Brokursen är för dig som avslutat Sfi D eller har motsvarande kunskaper i svenska språket samt för dig som har ett annat modersmål än svenska och tidigare har läst på svensk grundskola men inte blivit klar. Studierna fokuserar på att förbättra din svenska och ge dig grundläggande kunskaper om samhället och omvärlden för att förbereda dig för fortsatta studier.

Under kursen lär du dig grunderna i det svenska språket och hur det är att studera. Vi fokuserar på samhälls- och historieorientering genom att studera bland annat europeisk historia, världsreligionerna, FN och de mänskliga rättigheterna samt källkritik.

Brokursen ger möjlighet till behörighet i Svenska som andraspråk samt ett intyg på att du läst historia, religion och samhällskunskap grund. Engelska och Matematik studerar du på grund- eller gymnasienivå beroende på dina förkunskaper. 
Kontaktperson: Susanne Axelsson, e-post: susanne.axelsson@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.

Ansökan

Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör väljer att hantera ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Förkunskapskrav

Avklarad sfi-d eller motsvarande kunskaper.

Antagning

Antagning sker kontinuerligt, vi kallar till intervjuer från den 25 mars.

Intyg och behörigheter

Intyg utfärdas efter avklarad kurs och avklarade behörigheter.

Praktiskt och studiefinansiering 

CSN: www.csn.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Utvecklande Ledarskap (UL)

ALLMÄNT OM KURSEN:

Kursen består av 3+1 dag samt ett mellanliggande arbete på distans.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Vårtermin 2020: 3 februari – 15 maj 2020
Internat 1: 17-19 mars 2020
Dagsträff: 13 maj 2020

Hösttermin 2020: 7 september – 18 december 2020
Internat 1: 6-8 oktober 2020
Dagsträff: 9 december 2020

Kursen löper över 12 veckor och motsvarar studier på kvartsfart (25%). Internatet beräknas till 26 timmar och dagsträffen till 6 timmar. Mellanliggande kursuppgifter till cirka 2-4 timmar per vecka.

Internatet och dagsträffen genomförs på Viskadalen Kurs & Konferens.

 

 

INNEHÅLL:

 • Teoretisk bakgrund kring ledarstilar
 • Utmaningar för ledarutveckling
 • Ledarstilsmodellen
 • Feedback
 • Personlig utvecklingsplan

MÅL:

Du ska kunna reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande ledarskap. Med hjälp av den självinsikt som kommer av ULL kunna utveckla medarbetarna bättre och på sikt nå högre effektivitet.

PEDAGOGISK IDÉ:

Kursen genomförs enligt Försvarshögskolan koncept. Vår pedagogik genomsyrar hela kursen där egenreflektion tillsammans med gruppreflektion är en mycket viktig byggsten. Väl underbyggda teorier blandas med grupparbeten och reflektioner.

ANSÖKAN:

Via länk ovan.

ANTAGNINGSKRAV:

Kontakta ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu för information.

ANTAGNING:

Besked om antagning lämnas senast tre veckor innan kursstart.

INTYG/BEHÖRIGHET:

Intyg utfärdas efter avslutad och godkänd kurs.

För att få godkänt på kursen krävs 100% närvaro på internatet och dagsträffen samt att alla förberedande och mellanliggande kursuppgifter är genomförda.

PRAKTISKT/FINANSIERING:

Kursen genomförs i samverkan med LO-distriktet i Västsverige.

Kvällsarbete förekommer

Kursgårdsinformation se: https://a-folkhögskolorna.se/viskadalen/kursgarden/

Studeranderätt se: https://a-folkhöskolorna.se/att-studera/studeranderattslig-standard/

Kostnad:        Gratis för certifierade handledare

4 000 kronor för medlem i medlemsorganisation

12 000 kronor för övriga

CITAT FRÅN DELTAGARE

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

_______________________________________________________________________________________

Vi som jobbar med UL – Utvecklande ledarskap

Kursansvarig:
Ann-Charlotte Hernborg
070 – 427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

 

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Att skriva politiskt

Kursinformation

 

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Tiden Magasin arrangerar Att skriva politiskt under våren 2020. Här får du bland annat lära dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet.
Och så kommer vi att öva, öva och öva. Det blir roligt, utvecklande och viktigt. För den som vill påverka debatten är det dags att slipa sina verktyg.

Vi ses på Viskadalen Kurs & Konferens!
Jesper Bengtsson
Kursledare

Kursledare

Jesper Bengtsson är journalist och författare.
Jesper har lång erfarenhet av att skriva politiska och journalistiska texter och har bland annat varit ledarskribent på Aftonbladet och chefredaktör för tidningarna OmVärlden och Tiden. Han har skrivit fem böcker, mest om internationella frågor, och har under flera år hållit kurser i att skriva och förstå hur medierna fungerar.

 

Praktiskt om kursen:

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar på Viskadalen Kurs & Konferens utanför Borås. Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursledare.
Det finns möjlighet att gå kursen som heltids- eller halvtidsstuderande.
Kursen är studiemedelsberättigad, läs mer om Att studera på folkhögskola på vår hemsida.

Terminen är 13 januari 2020 – 12 juni 2020.

Kursen tar upp:

 • Vad vill du skriva om? Konsten att hitta ämnen och vinklar.
 • Medielogiken och berättarteknik i massmedier och sociala medier
 • Att våga skriva! Vad bör du tänka på och vilka tips är bra att känna till?
 • Skillnaden mellan olika skrivgenrer
 • Grunderna i att skriva debattartiklar och krönikor som blir lästa
 • Grunderna i att skriva och bli läst i sociala medier
 • Hur resonerar en tidningsredaktion och en debattredaktör?
 • Att nå ut med sitt budskap
 • Gestaltning
 • Retorik och argumenatationsteknik

Internat:

Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:

Internat 1: 7-9 februari

Internat 2: 27-29 mars

Internat 3: 5-7 juni

Intyg

Efter fullföljd kurs får deltagaren intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 8.100 kr/pers
Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

av admin - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Wigforssakademin

Allmänt om kursen:

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. Utbildningen vänder sig till fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade med hjärtat till vänster. Som deltagarna får du under ett halvår en fördjupad orientering i progressiv samhällsdebatt och teori men också utveckla dina verktyg för att kunna bedriva ett aktivt reformarbete och en inkluderande organisering.

Kursen går på distans och är uppdelad i tre block med varsitt obligatoriskt internat på Viskadalens kursgård i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete.

Kurstid & tidsåtgång

Vårtermin 2020: 13 januari – 12 juni
Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.
Internat 1, 31 januari – 2 februari
Uppdaterad samhällsanalys
Internat 2, 27-29 mars
Förändringens verktyg
Internat 3, 29-31 maj
Reformistisk framtid

Vi som jobbar med Wigforssakademin:

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Styrgrupp:

Anton Jordås, S-studenter
Josefin Johansson, LO
Benjamin Ivansson, ABF
Elin Ylvasdotter, Tankesmedjan Tiden
Magnus Linder, VSAF
Sofia Bohlin, VSAF

Kursledning:

Sammankallande:
Anton Jordås, Förbundssekreterare S-studenter
Tel. 070-774 15 62
anton.jordas@s-studenter.se

Pedagogiskt ansvarig:
Sofia Bohlin, Samverkanslärare VSAF
Tel. 0709- 32 47 87
sofia.bohlin@vsaf.nu

Martin Hallingström Skoglund
Tel. 0735-25 50 93
martinhk@live.se

Sandra Sangwan
Tel. 0707-65 61 53
sandra.sangwan@gmail.com

Innehåll:

Wigforssakademins syfte är att stärka arbetarrörelsen som samhällsförändrande aktör. Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Mål

Wigforssakademin ska fungera som en mötesplats för aktiva inom arbetarrörelsens olika delar. Målet är att alla deltagare känner sig delaktiga och får möjligheter att fördjupa sin historiska förståelse, nutidsorientering och sina framtidsvisioner. De som gått utbildningen ska ha fått en ökad förståelse för arbetarrörelsens ideologi och för hur de själva kan bidra till att föra reformarbetet framåt.

Wigforssakademin ska:

 • Vara en mötesplats för personer från fackföreningsrörelsen, akademin och övriga arbetarrörelsen.
 • Ge deltagarna fördjupade idépolitiska analysförmågor.
 • Ge deltagarna fördjupade kunskaper om det inom- och utomparlamentariska påverkansarbetet.
 • Ge deltagarna nya influenser och idéer till sitt politiska arbete.

Wigforssakademin är uppbyggd i tre block med följande teman: analys – verktyg – reform. Deltagarna introduceras under första blocket för den kritiska samhällsanalysen och forskning som fördjupar den socialdemokratiska samhällsanalysen. I det andra blocket  introduceras deltagarna för de reformistiska instrumenten kopplat till den parlamentariska demokratin tillsammans med metoder för folkrörelsearbete. Under det sista blocket ligger fokus på det reformistiska resultatet. Då redovisar deltagarna sina reformarbeten tillsammans och får tillfälle att slutgiltigt reflektera över det socialdemokratiska framtidsprojektet och utbildningens inverkan på deras engagemang.

Pedagogisk idé:

Wigforssakademins pedagogiska idé bygger på folkbildningstanken. Kursen är därmed inkluderande i metod och upplägg samtidigt som den håller en hög intellektuell nivå där deltagarna utmanas i sitt tänkande. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter.

Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola eller vara medlem i S-studenter eller Socialdemokraterna. Wigforssakademin är därmed en spännande mötesplats och arena för nätverkande inom arbetarrörelsen och den breda vänstern.

Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan:

Ansökan är öppen under perioden 14 oktober- 2 december.

Ansöker gör du genom att fylla i ansökningsformuläret här på hemsidan. Tänk igenom frågorna noggrant innan du skickar in. Det går att spara dina svar och återkomma vid ett senare tillfälle. Frågorna i ansökan kan besvaras antingen genom att skriva i svarsrutorna i formuläret eller genom att skicka in en ljud- eller videofil där du besvarar samtliga frågor istället. Filen bifogar du på sista sidan.

OBS! Du måste skicka in en fullständig ansökan senast 2 december 2019 för att vi ska behandla den.

Antagning:

I december träffas styrgruppen och kursledningen för Wigforssakademin för att gå igenom alla inskickade ansökningar och besluta om vilka som ska antas och reserver till vårens kurs.

Antagningen utgår från följande principer:
Kursen vänder sig till personer som har hjärtat till vänster. Vid antagningen prioriteras personer med erfarenhet av att vara aktiva inom fackliga organisationer, föreningsliv, politiska partier eller för kursen relevanta erfarenheter från yrkeslivet. Facklig erfarenhet värderas lika högt som politisk erfarenhet. Vid antagningen ska jämn könsfördelning, kulturell och etnisk mångfald samt blandade åldrar och erfarenheter eftersträvas.

Vid antagning av deltagare till Wigforssakademin beaktas även de sökandes förmåga att tillgodogöra sig kursens innehåll, slutföra kursens uppgifter och delta under de tre helgträffarna. Den information och beskrivning av sig själva som de sökande anger i sin ansökan ligger till grund för denna bedömning. Ingenting förutom ansökan beaktas.

Vid antagningen prioriteras personer som:

 • Inkommit med en fullständig ansökan.
 • Är mellan 20 och 50 å
 • Kan delta på alla helgträffarna.
 • I sin ansökan visar prov på en resonerande förmå
 • Visar intresse av att vara en del av arbetarrörelsen framöver.
 • Kan påvisa förkunskaper från grundläggande medlemsutbildningar i sin basorganisation, om
  ingen basorganisation finns bör personen kunna visa upp motsvarande kunskaper på annat sätt.

En tredjedel av de antagna bör ha en facklig bakgrund, en tredjedel ska vara studenter och en tredjedel ska vara personer från SSU, Socialdemokraterna eller annan organisation.

Besked om antagning ges senast 20 december 2019.

Intyg/Behörighet:

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg. För att bli godkänd måste 80% av kursen vara genomförd varav deltagande på första internatet är obligatoriskt. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering:

CSN: Kursen berättigar till studiemedel för studier på halvfart.  https://www.csn.se/
Kursgårdsinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se
Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard
Kostad: Avgiftsfri inkl. resor, kost och logi under internat. Deltagare står däremot själva för kurslitteratur.

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta:

Sofia Bohlin
sofia.bohlin@vsaf.nu
0709-32 47 87

Logotype:

av admin - - - Kategorier: Göteborg

Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF

Syftet med SMF-kursen är att väcka ditt studieintresse för att öka dina möjligheter till vidare utbildning och jobb. Du får under 13 veckor pröva att studera hos oss på Arbetarrörelsens Folkhögskola på Järntorget. Fokus ligger på att utveckla dig själv i samarbete och dialog tillsammans med andra. Du får läsa olika ämnen som är anpassade för dig och din grupp, såsom samhällskunskap och historia, engelska, naturvetenskap, matematik och livskunskap samt studie- och yrkesvägledning. Vi går även på studiebesök och du får delta i kultur- och hälsoaktiviteter tillsammans med övriga deltagare på folkhögskolan.

Utan krav på behörigheter eller betyg får du möjlighet att lära dig studera och planera för fortsatta studier. Under kursen får du prova på hur det är att gå på en skola som är omtyckt för sin varma och generösa atmosfär samt att få engagerade lärare som hjälper dig med studieteknik. Efter fullföljd 13 veckors kurs med aktivt deltagande kan du få förtur till våra allmänna kurser där du kan få behörighet för att söka vidare till gymnasienivå eller yrkeshögskola och universitet/högskola.

Du får spårvagnskort för kursens 13 veckor.

Alla deltagare får ett studieintyg med sig efter kursen.

Kontaktperson: Lina Forsberg, e-post: lina.forsberg@vsaf.nu, mobil: 072 – 238 74 79

Se Arbetsförmedlingens film om SMF

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Inriktning – Världen

Syftet med kursen är att ge förståelse för hur världen ser ut och varför, samt vad vi kan göra för att uppnå förändring genom att fördjupa oss i ämnen som politik och makt, ekonomi och resursfördelning samt miljö och klimatfrågor. Vi tar upp ämnen som kolonialism och motstånd, global ekonomi och miljöproblem samt genus och förändringsarbete.

Kursen Världen är för dig som är färdig med samhällskunskap 1b och endast behöver ett år för att fullgöra din gymnasiekompetens. Ett viktigt mål för kursen är att ge möjlighet för dig att utvecklas som människa samt att utveckla dina studier för att förbereda för vidare studier på yrkeshögskola, högskola och universitet. Detta innebär att vi ställer högre förväntningar på dig som studerande på kursen både i omfattning, tempo och kvalitet.

Kursen innefattar den ekonomiska tillväxtens problem på en ändlig planet. Vi ägnar mycket tid åt att studera de sociala konsekvenserna av de ökande ekonomiska klyftorna i världen och i Sverige. Studierna ger insikter om relationen mellan globalisering, makt och demokrati. Kursen ger också ett historiskt perspektiv på ekonomiska, politiska, sociala och kulturella teorier, deras framväxt och genomslagskraft samt det nutida samhällets politiska och demokratiska förändring.

Allmän kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska och Svenska som andraspråk, samt Engelska och Matematik på olika nivåer.

Kursen världen ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 2 samt Naturkunskap 2 eller Historia 1a1+1a2  och Religion 1.

Kontaktperson: Johan Veghed, e-post johan.veghed@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.

Ansökan

Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör väljer att hantera ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Förkunskapskrav

Avklarad grundskolenivå i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Beroende på förkunskaper i övriga ämnen kursplaceras du i någon av våra inriktningar: Människan, Samhället och Världen.

Antagning

Antagning sker kontinuerligt, vi kallar till intervjuer från den 25 mars.

Intyg och behörigheter

Intyg utfärdas efter avklarad kurs och avklarade behörigheter.

Praktiskt och studiefinansiering 

CSN: www.csn.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

 

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Inriktning – Samhället

Kursen Samhället är till för dig som har grundskolekompetens och behöver gymnasiekompetens. Ett viktigt mål för kursen är att ge dig förutsättningar för att utvecklas som människa och lära dig att studera för att lyckas med att uppnå behörigheter för en fullständig gymnasiekompetens.

Kursen fokuserar på politiska system, politiska idéer och grupperingar samt maktfördelning såsom ekonomisk ojämlikhet samt bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män. Individen i samhället står också i fokus då vi studerar rättigheter och skyldigheter, arbetsliv, privatekonomi, livsstil, hälsa, innehållande reflektioner över sexuella vanor och normer samt massmedias roll i våra liv. Genetik och genteknik samt klimat, energi och resursförbrukning är också viktiga aspekter för att kunna förstå hur vi lever i dagens samhälle. Kursen tar också upp det naturvetenskapliga förhållningssättet och de arbetsmetoder som används för att förstå och erövra kunskaper om naturen.

Allmän kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska och Svenska som Andraspråk, samt Engelska och Matematik på olika nivåer.

Kursen Samhället ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 1a1+1a2 och Naturkunskap 1a1+1a2.

Kontaktperson: Eva Moberg, e-post eva.moberg@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.

Ansökan

Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör väljer att hantera ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Förkunskapskrav

Avklarad grundskolenivå i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Beroende på förkunskaper i övriga ämnen kursplaceras du i någon av våra inriktningar: Människan, Samhället och Världen.

Antagning

Antagning sker kontinuerligt, vi kallar till intervjuer från den 25 mars.

Intyg och behörigheter

Intyg utfärdas efter avklarad kurs och avklarade behörigheter.

Praktiskt och studiefinansiering 

CSN: www.csn.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

 

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg