Samtiden – kvällskurs

Hur ser klassamhället ut i Sverige 2019? Varför mår så många människor dåligt? Vad orsakar de stora skillnaderna i makt och rikedom mellan olika länder här i världen? Vart är vi på väg egentligen, med allt mer avancerad datateknik och hotande resurs- och klimatkriser? Och hur ser dagens politiska landskap ut?

Det är exempel på frågor om vi kommer ta oss an, med hjälp av samhällsvetenskap och historia, våra egna erfarenheter samt ett öppet och kritiskt sinne.

Arbetssätt: Undervisningen sker huvudsakligen i studiecirkelform. Vi arbetar i kamratlig och lyhörd anda för att skapa oss en gemensam förståelse för studiematerialet, för att sedan fundera över de frågor som väcks. Vi kommer även jobba med uppgifter och redovisningar, bjuda in gäster och arbeta praktiskt och kreativt. 

Krav: För att kunna tillägna dig kursinnehållet behöver du ha grundskolekompetens.   

Utöver det krävs endast att du är nyfiken att lära och villig att dela med dig av dina tankar, frågor och funderingar.

Kursen är på 50%. Det innebär att utöver deltagande på lektionstimmarna så behöver du lägga en viss tid i veckan på läsning och eget arbete.

Kursen Samtiden ger möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 1b och Historia 1b.

Kontaktperson Alexander Forsblad, e-post alexander.forsblad@vsaf.nu

av Lina Forsberg - - - Kategorier: Göteborg

Kvällskurs – särskild kurs på gymnasienivå

Fokus kommer till att början att ligga på tre behörigheter: engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik på den gymnasienivå som du behöver. Vilken nivå du studerar beror på dina förkunskaper. 

Särskild kurs på kvällstid är för dig som har grundskolekompetens och behöver gymnasiekompetens. Ett viktigt mål för kursen är att ge dig förutsättningar för att utvecklas som människa och lära dig att studera för att lyckas med att uppnå behörigheter. 

Särskild kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska/Svenska som andraspråk 1-2, Engelska 5-6 och Matematik 1b-2b. Kursen ger inte studieomdöme. 

Kursen är ett läsår. Terminstider första terminen: 2 september till 20 december.  Kursen är fyra kvällar i veckan måndag – torsdag kl 17:00-20:00. 

För mer information, vänligen kontakta skolan

Telefon: 031-711 91 91, e-post mail.afig@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79

av Lina Forsberg - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Gyllenhuset – Allmän kurs

Allmän kurs på Gyllenhuset är en utbildning specialanpassad för dig med psykisk ohälsa. Här får du förutsättningar att uppnå önskade behörigheter på grund- och gymnasienivå.

Syftet med utbildningen är att du skall kunna studera med hänsyn tagen till din hälsa och dina behov. Vi läser svenska, engelska, matte, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt kreativa aktiviteter med fokus på psykisk hälsa. Studietiden och studietakten anpassas individuellt efter din förmåga att klara av utbildningen. Vi erbjuder individuella studieplaner och ger extra resurser för att du ska uppnå dina mål och komma vidare i livet.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson Natalia Merino Torres, e-post: natalia.merino.torres@vsaf.nu, mobil 073 – 364 38 81 eller kontakta skolan direkt på  telefon 031 – 797 01 65.

Om du vill prata mer generellt om folkhögskolestudier ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79

Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset är ett samarbete mellan Fontänhuset Göteborg, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken och övriga medlemmar

av Maria Dimander - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Etableringskurs på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG)

 

Etableringskursen är för dig som är ny i Sverige och ny i det svenska språket och samhället. Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget och ha en etableringsplan. För att börja kursen behöver vi en anvisning från din arbetsförmedlare. Målet med kursen är att du skall få en introduktion i det svenska språket och samhället och att du ska kunna gå vidare till SFI på folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning.

Under kursen får du mycket undervisning och övning i svenska språket. Du får lära dig om svenska kulturuttryck och traditioner, om bostad, fritid och familjeliv samt socialförsäkringar, privatekonomi och konsumentfrågor. Du får även lära dig om den svenska arbetsmarknaden, fackliga rättigheter och att skriva CV och jobbansökningar. Du får undervisning i grundläggande datakunskap och vi gör studiebesök hos olika samhällsaktörer och kulturarenor i Göteborgsområdet. Vi deltar också i hälsoaktiviteter och olika kulturarrangemang på skolan tillsammans med de andra deltagarna. 

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg på att du studerat hos oss.

 

För att börja kursen behöver vi en avisering från din arbetsförmedlare.

 

Kontaktperson

Talat Ibrahim

Mobil: 070-407 09 02

E-post: talat.ibrahim@vsaf.nu

 

 

Se arbetsförmedlingens film om Etableringskurs på folkhögskola

av Maria Dimander - - - Kategorier: Göteborg

Allmän kurs - grundskolenivå (Bro-kursen)

Syftet med Brokursen är att du ska få lära dig grundläggande svenska. Du får träna på språket genom att studera samhällskunskap, religion och historia för att få grundläggande kunskap om samhället och omvärlden. Studieteknik ingår som en viktig del för att förbereda dig för fortsatta gymnasiestudier. Vi läser även Engelska och Matematik. Om du ligger på en högre nivå i engelska eller matematik har du möjlighet att läsa på gymnasienivå tillsammans med de andra deltagarna på skolan. I övrigt pågår all undervisning i samma grupp.

Brokursen är för dig som avslutat Sfi D eller har motsvarande kunskaper i svenska språket samt för dig som har ett annat modersmål än svenska och tidigare har läst på svensk grundskola men inte blivit klar. Studierna fokuserar på att förbättra din svenska och ge dig grundläggande kunskaper om samhället och omvärlden för att förbereda dig för fortsatta studier.

Under kursen lär du dig grunderna i det svenska språket och hur det är att studera. Vi fokuserar på samhälls- och historieorientering genom att studera bland annat europeisk historia, världsreligionerna, FN och de mänskliga rättigheterna samt källkritik.

Brokursen ger möjlighet till behörighet i Svenska som andraspråk samt ett intyg på att du läst historia, religion och samhällskunskap grund. Engelska och Matematik studerar du på grund- eller gymnasienivå beroende på dina förkunskaper. 
Kontaktperson: Susanne Axelsson, e-post: susanne.axelsson@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.

Ansökan

Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör väljer att hantera ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Förkunskapskrav

Avklarad sfi-d eller motsvarande kunskaper.

Antagning

Antagning sker kontinuerligt, vi kallar till intervjuer från den 25 mars.

Intyg och behörigheter

Intyg utfärdas efter avklarad kurs och avklarade behörigheter.

Praktiskt och studiefinansiering 

CSN: www.csn.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg

Utvecklande Ledarskap (UL)

ALLMÄNT OM KURSEN:

Kursen består av 3+1 dag samt ett mellanliggande arbete på distans.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Hösttermin 2019: 2 september – 20 december 2019
Internat 1:    8-10 oktober 2019
Dagsträff:     11 december 2019

Vårtermin 2020: 17 februari – 29 maj 2020
Internat 1: 17-19 mars 2020
Dagsträff: 13 maj 2020

Hösttermin 2020: 7 september – 18 december 2020
Internat 1: 6-8 oktober 2020
Dagsträff: 9 december 2020

Kursen löper över 12 veckor och motsvarar studier på kvartsfart (25%). Internatet beräknas till 26 timmar och dagsträffen till 6 timmar. Mellanliggande kursuppgifter till cirka 2-4 timmar per vecka.

Internatet och dagsträffen genomförs på Viskadalens kursgård.

 

 

INNEHÅLL:

 • Teoretisk bakgrund kring ledarstilar
 • Utmaningar för ledarutveckling
 • Ledarstilsmodellen
 • Feedback
 • Personlig utvecklingsplan

MÅL:

Du ska kunna reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande ledarskap. Med hjälp av den självinsikt som kommer av ULL kunna utveckla medarbetarna bättre och på sikt nå högre effektivitet.

PEDAGOGISK IDÉ:

Kursen genomförs enligt Försvarshögskolan koncept. Vår pedagogik genomsyrar hela kursen där egenreflektion tillsammans med gruppreflektion är en mycket viktig byggsten. Väl underbyggda teorier blandas med grupparbeten och reflektioner.

ANSÖKAN:

Via länk ovan.

ANTAGNINGSKRAV:

Kontakta ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu för information.

ANTAGNING:

Besked om antagning lämnas senast tre veckor innan kursstart.

INTYG/BEHÖRIGHET:

Intyg utfärdas efter avslutad och godkänd kurs.

För att få godkänt på kursen krävs 100% närvaro på internatet och dagsträffen samt att alla förberedande och mellanliggande kursuppgifter är genomförda.

PRAKTISKT/FINANSIERING:

Kursen genomförs i samverkan med LO-distriktet i Västsverige.

Kvällsarbete förekommer

Kursgårdsinformation se: https://a-folkhögskolorna.se/viskadalen/kursgarden/

Studeranderätt se: https://a-folkhöskolorna.se/att-studera/studeranderattslig-standard/

Kostnad:        Gratis för certifierade handledare

4 000 kronor för medlem i medlemsorganisation

12 000 kronor för övriga

CITAT FRÅN DELTAGARE

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

_______________________________________________________________________________________

Vi som jobbar med UL – Utvecklande ledarskap

Kursansvarig:
Ann-Charlotte Hernborg
070 – 427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

 

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Att skriva politiskt

Ansökan

 

Efter 20 December 2018 är det inte längre möjligt att söka till Att skriva politiskt.

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Tiden Magasin arrangerar Att skriva politiskt under våren 2019. Här får du bland annat lära dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet. Och så kommer vi att öva, öva och öva.
Det blir roligt, utvecklande och viktigt.
För den som vill påverka debatten är det dags att slipa sina verktyg.

Vi ses på Viskadalen!

Jesper Bengtsson
Kursledare

Kursen tar upp:

 • Vad vill du skriva om? Konsten att hitta ämnen och vinklar.
 • Medielogiken och berättarteknik i massmedier och sociala medier
 • Att våga skriva! Vad bör du tänka på och vilka tips är bra att känna till?
 • Skillnaden mellan olika skrivgenrer.
 • Grunderna i att skriva debattartiklar och krönikor som blir lästa.
 • Grunderna i att skriva och bli läst i sociala medier.
 • Hur resonerar en tidningsredaktion och en debattredaktör?
 • Att nå ut med sitt budskap.
 • Gestaltning.
 • Retorik och argumentationsteknik.

 

Kursledare

Jesper Bengtsson är journalist och författare. Jesper har lång erfarenhet av att skriva politiska och journalistiska texter och har bland annat varit ledarskribent på Aftonbladet och chefredaktör för tidningarna OmVärlden och Tiden. Han har skrivit fem böcker, mest om internationella frågor, och har under flera år hållit kurser i att skriva och förstå hur medierna fungerar.

 

Gästföreläsare:

Simon Andersson, nätinitiativet Inte rasist men …
Madeleine Bengtssson, journalist och medlem i Tidens redaktionsråd
Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet

 

Praktiskt om kursen:

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar på Viskadalens kursgård utanför Borås. Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursledare.
Det finns möjlighet att gå kursen som heltids- eller halvtidsstuderande. Kursen är studiemedelsberättigad.

Internat:

Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:

Internat 1: 1-3 februari

Internat 2: 29-31 mars

Internat 3: 17-19 maj

Intyg

Efter fullföljd kurs får eleven intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 8.100 kr/pers
Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

 

 

För mer information och frågor kontakta:

Theodor Bjursell
073-804 42 44
theodor.bjursell@vsaf.nu

av admin - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Wigforssakademin

Missade du att skicka in din ansökan? Fyll i formuläret nedan så får du en påminnelse när ansökan öppnar nästa gång! Jag vill få en påminnelse!

 

Ansökan och antagning

Ansökan är öppen 1 oktober – 3 december 2018. Därefter är det inte längre möjligt att söka till Wigforssakademin.
Besked om antagning ges senast 21 december.

 

Allmänt om kursen

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. Utbildningen vänder sig till fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade med hjärtat till vänster. Som deltagarna får du under ett halvår en fördjupad orientering i progressiv samhällsdebatt och teori men också utveckla dina verktyg för att kunna bedriva ett aktivt reformarbete och en inkluderande organisering. 
 
Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).
 

Hela kursens pedagogik bygger på folkbildningstanken. Kursen är därmed inkluderande i metod och upplägg samtidigt som den håller en hög intellektuell nivå där deltagarna utmanas i sitt tänkande. Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola eller vara medlemmar i S-studenter eller Socialdemokraterna. Wigforssakademin är därmed en spännande mötesplats och arena för nätverkande inom arbetarrörelsen och den breda vänstern.

Kursupplägg

Wigforssakademin är en distanskurs med tre helgträffar på Viskadalens kursgård i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Wigforssakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart.
Kursen är kostnadsfri och inkluderar resor, boende och mat, du står själv för kurslitteratur.

Kurstiden löper från 7 januari till 14 juni. Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:
25 – 27 januari
29 – 31 mars
31 maj – 2 juni

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på helgträffarna och genom obligatoriska uppgifter mellan träffarna.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

 

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta:

Sofia Bohlin
sofia.bohlin@vsaf.nu
0709-32 47 87

av admin - - - Kategorier: Göteborg

Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF

Syftet med SMF-kursen är att väcka ditt studieintresse för att öka dina möjligheter till vidare utbildning och jobb. Du får under 13 veckor pröva att studera hos oss på Arbetarrörelsens Folkhögskola på Järntorget. Fokus ligger på att utveckla dig själv i samarbete och dialog tillsammans med andra. Du får läsa olika ämnen som är anpassade för dig och din grupp, såsom samhällskunskap och historia, engelska, naturvetenskap, matematik och livskunskap samt studie- och yrkesvägledning. Vi går även på studiebesök och du får delta i kultur- och hälsoaktiviteter tillsammans med övriga deltagare på folkhögskolan.

Utan krav på behörigheter eller betyg får du möjlighet att lära dig studera och planera för fortsatta studier. Under kursen får du prova på hur det är att gå på en skola som är omtyckt för sin varma och generösa atmosfär samt att få engagerade lärare som hjälper dig med studieteknik. Efter fullföljd 13 veckors kurs med aktivt deltagande kan du få förtur till våra allmänna kurser där du kan få behörighet för att söka vidare till gymnasienivå eller yrkeshögskola och universitet/högskola.

Du får spårvagnskort för kursens 13 veckor.

Alla deltagare får ett studieintyg med sig efter kursen.

Kontaktperson: Lina Forsberg, e-post: lina.forsberg@vsaf.nu, mobil: 0722-7479

Se Arbetsförmedlingens film om SMF

av admin - - - Kategorier: Göteborg

Inriktning – Världen

Syftet med kursen är att ge förståelse för hur världen ser ut och varför, samt vad vi kan göra för att uppnå förändring genom att fördjupa oss i ämnen som politik och makt, ekonomi och resursfördelning samt miljö och klimatfrågor. Vi tar upp ämnen som kolonialism och motstånd, global ekonomi och miljöproblem samt genus och förändringsarbete.

Kursen Världen är för dig som är färdig med samhällskunskap 1b och endast behöver ett år för att fullgöra din gymnasiekompetens. Ett viktigt mål för kursen är att ge möjlighet för dig att utvecklas som människa samt att utveckla dina studier för att förbereda för vidare studier på yrkeshögskola, högskola och universitet. Detta innebär att vi ställer högre förväntningar på dig som studerande på kursen både i omfattning, tempo och kvalitet.

Kursen innefattar den ekonomiska tillväxtens problem på en ändlig planet. Vi ägnar mycket tid åt att studera de sociala konsekvenserna av de ökande ekonomiska klyftorna i världen och i Sverige. Studierna ger insikter om relationen mellan globalisering, makt och demokrati. Kursen ger också ett historiskt perspektiv på ekonomiska, politiska, sociala och kulturella teorier, deras framväxt och genomslagskraft samt det nutida samhällets politiska och demokratiska förändring.

Allmän kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska och Svenska som Andraspråk, samt Engelska och Matematik på olika nivåer.

Kursen världen ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 2 samt Naturkunskap 2 eller Historia 1a1+1a2  och Religion 1.

Kontaktperson: Björn Elgquist, e-post bjorn.elgquist@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.

Ansökan

Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör väljer att hantera ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Förkunskapskrav

Avklarad grundskolenivå i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Beroende på förkunskaper i övriga ämnen kursplaceras du i någon av våra inriktningar: Människan, Samhället och Världen.

Antagning

Antagning sker kontinuerligt, vi kallar till intervjuer från den 25 mars.

Intyg och behörigheter

Intyg utfärdas efter avklarad kurs och avklarade behörigheter.

Praktiskt och studiefinansiering 

CSN: www.csn.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

 

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Göteborg