Polispreparand

Utbildningen sträcker sig över en termin och kommer hösten 2019 att vara förlagd till Hjälmared folkhögskola utanför Alingsås. Under våren 2020 ges kursen på Viskadalens folkhögskola.

Mer information och anmälan kommer under hösten.

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen, CFV

VIHSO 2 – Vidareutbildning för huvudskyddsombud

Målgrupp

Huvudskyddsombud som har genomfört BAM, SAM och/eller VISO 1 samt VIHSO 1.

Innehåll

 • Konflikthantering
 • Kommunikation och feedback
 • Ledarskap
 • Riskobservationer och hantering av dessa
 • Arbetsmiljösamordning

Datum

Kurstillfälle: 3 – 5 november 2020

Plats

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 i matsalen och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Sista anmälningsdag
12 oktober 2020 för kursstart 3 november 2020.

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen

VISO 2 - Vidareutbildning för skyddsombud

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM, SAM och/eller VISO1.

Innehåll

 • Hot och våld
 • Kränkande särbehandling
 • Missbruk
 • AFS 1993:2
 • Stress och krisreaktioner efter en incident

Datum

Kurstillfälle 1:  4 – 6 februari 2020
Kurstillfälle 2:  8 – 10 september 2020

Plats

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 i matsalen och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Sista anmälningsdag är den

Kurstillfälle 1:  13 januari 2020
Kurstillfälle 2:  17 augusti 2020

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

av Carin Carlström - - - Kategorier: Viskadalen

Regional facklig studiekonferens 2019

För att studieverksamheten ska fungera på ett bra sätt behöver båda dessa grupper stärkas, få påfyllning och stimulans i sitt uppdrag.

Vi inbjuder därför till regional handledarträff den 1-2 oktober och regional studieorganisatörsträff den 2-3 oktober. I den mån någon har båda uppdragen är du självklart välkommen att delta alla tre dagarna.

Den 1 oktober kommer vi att erbjuda ett flertal seminarier, dina val gör du i samband med din anmälan. Se länk här ovan.

Den 2 oktober delas kursen i två grupper. Grupp 1 har en gemensam sittning på förmiddagen och genomför seminarier på eftermiddagen. Grupp 2 genomför seminarier på förmiddagen och har en gemensam sittning på eftermiddagen. Dina seminarieval gör du i samband med din anmälan.

Den 3 oktober genomförs i samverkan med LO:s centrala studiekommitté.

Plats

Konferensen hålls på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen den 1 – 3 oktober 2019.

Anmälan

OBS! Du måste kontakta ditt förbund för att få ett godkännande av dem innan anmälan.
Anmälan görs via länken här ovan senast den 6 september.

Ekonomi

Anmälande organisation står för resor och eventuell förlorad arbetsförtjänst samt konferensavgiften

Pris

2 dagars konferens – 2 000 kronor
3 dagars konferens – 3 000 kronor

Målgrupp

Erfarna handledare som genomgått Grundläggande pedagogisk utbildning alternativ FF-handledare eller handledare i LO Ung utbildningar samt studieorganisatörer på klubb, sektion, avdelning eller region.

Kursledare:

Anna Palmér-Hallén, LO-distriktet i Västsverige
Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland
Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen 

Varmt välkomna!

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

De klassiska ideologierna i möte med samtidens utmaningar

ALLMÄNT OM KURSEN:

 

Kursen går på distans och är uppdelad i tre tematiska block.

 • Det första blocket har fokus på ideologi och identitetspolitik
 • Det andra blocket är utgångspunkten frågan om ras och identitet i Sverige
 • Den sista blocket ägnas åt politiken och frågan om framtiden för frihet och jämlikhet.

Varje block består av ett helginternat samt två kursuppgifter. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

 

Kurstid & tidsåtgång:

Hösttermin 2019: 12 augusti – 13 december

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen:

Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.

Internat 1, 13-15 september 2019

Internat 2, 11-13 oktober 2019

Internat 3, 29 november- 1 december  2019

Pedagogisk idé

Kursen bygger på modern folkrörelsepedagogik som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Föreläsningar och diskussioner varvas med gästföreläsare.

Antagning

Besked om antagning ges senast 26 juni 2019.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens hemadress

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering

Kursgårdsinformation: a-folkhögskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.

Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:

Enkelrum 8.100 kr/pers

Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Hör med din arbetsgivare, fack eller arbetarekommun och om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

 

Vi som jobbar med kursen:

 

Kursansvarig

Theodor Bjursell

Mobil: 073-804 42 44

theodor.bjursell@vsaf.nu

 

Kursledare

Adam Cwejman

Ledarskribent Göteborgs-Posten

 

Föreläsare på kursen

Ann-Sofie Hermansson

Ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse och var kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs kommun fram 2018.

Klas Gustavsson

Forskare i Sociologi vid lunds Universitet

 

Tobias Hübinette

Fil dr i koreanologi och docent i interkulturell pedagogik.

Lektor i pedagogiskt arbete och lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur (ISLI), Karlstads universitet. Forskar om och verksam inom kritisk ras- och vithetsforskning, visuella studier och postkolonial teori.

 

Qaisar Mahmood

Författare och socionom. År 2012 utkom han med boken Jakten på svenskheten, där han skildrar en resa om 900 mil på motorcykel genom Sverige för att söka svenskheten och den svenska identiteten

 

 

 

 

 

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

BAAS

 

ALLMÄNT OM KURSEN:

BAAS vänder sig till medlemmar inom LO förbunden, SAP och SSU som har ett intresse för facklig-politiska frågor. 

Kursen går på distans och startar med ett helginternat. Därefter träffas deltagarna varje onsdag mellan klockan 18.00 – 21.00 antingen fysiskt på Arbetarrörelsens hus i Borås eller virtuellt via PingPong eller annat distansverktyg. De kursuppgifter som genomförs ska lämnas in via den digitala lärplattformen PingPong.

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Vårtermin 2020: 7 januari – 12 juni

Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december

Vårtermin 2021: 11 januari – 11 juni

Hösttermin 2021: 9 augusti – 17 december

Kursen löper över 2 år och motsvarar studier på kvartsfart (25%). Internaten beräknas till 20 timmar. Veckoträffarna och mellanliggande kursuppgifter till cirka 3-5 timmar per vecka.

INTERNATTILLFÄLLE:

Internaten genomförs på Viskadalen Kurs & Konferens om inget annat anges.

Internat 1: Vårtermin 2020

Internat 2: Hösttermin 2020

Internat 3: Vårtermin 2021

Internat 4: Hösttermin 2021 – Resa till Stockholm

Datum för internaten under hösttermin 2020, vårtermin 2021 och resa till Stockholm höstterminen 2021 beslutas gemensamt under kursens gång.

INNEHÅLL:

 • Ideologier
 • Fackets utmaningar i en föränderlig värld
 • Samhällsekonomi
 • Välfärdssamhället
 • Internationella frågor
 • Sociala medier
 • Deltagarnas egna tankar, intressen och idéer

MÅL:

 • Bygga nätverk
 • Stimulera det facklig-politiska arbetet
 • Fler LO-medlemmar in i politiken
 • Engagerade och aktiva idéutvecklare

PEDAGOGISK IDÉ:

BAAS bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Gruppen står för en gemenskap och en större samlad kunskap än den enskilde individen. Delaktighet och inflytande är centralt.

ANSÖKAN:

Via länk ovan

ANTAGNINGSKRAV:

Kontakta Katarina Bosetti Kristoffersson för information.

ANTAGNING:

Besked om antagning lämnas senast tre veckor innan kursstart.

INTYG/BEHÖRIGHET:

Intyg utfärdas efter avslutad och godkänd kurs.

För att få godkänt på kursen krävs 80% närvaro på kusen samt att alla kursuppgifter är genomförda. 

PRAKTISKT/FINANSIERING:

Kursen genomförs i samverkan med Arbetarrörelsen i södra Älvsborg:

Cristina Nichta – Partiombudsman (S) i Borås

Pauli Kuitunen – S i Kinna

Anna-Karin Hessel – Handels

Henrik Andersson – IF Metall

Teddi Gelander – Kommunal

Katarina Bosetti Kristoffersson, VSAF

Ann-Charlotte Hernborg, VSAF

Kursgårdsinformation se: https://a-folkhögskolorna.se/viskadalen/kursgarden/

Studeranderätt se: https://a-folkhöskolorna.se/att-studera/studeranderattslig-standard/

Kostnad: 3 000 kronor/deltagare och år

I kostnader ingår kost, logi, material och studieresa till Stockholm. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

_______________________________________________________________________________________

Vi som jobbar med BAAS – Borås Arbetares Afton Skola

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

073 – 329 53 48

katarina.kristoffersson@vsaf.nu

 

Handledare:

Pauli Kuitunen, S

paukuiaa@outlook.com 

070 – 277 62 68

Magnus Olofsson

Torbjörn Eng

 

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Pedagogisk vidareutbildning

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.

INNEHÅLL

 • Hur möta människor i bildningssituationer
 • Metoder och verktyg
 • Normer och värderingar
 • Fördjupning lärstilar
 • Erfarenhetsutbyte

MÅL

 • att göra handledarrollen till sitt bli/vara
 • att skapa fördjupade kunskaper och insikter i normers påverkan
 • att möta människor i bildningssituationer
 • att tillsammans med andra växa och utvecklas som handledare

SYFTE

Utveckla mitt pedagogiska och metodiska handledarskap

DATUM

 • 13 – 15 januari 2020 och 3-4 mars 2020

Kursen genomförs som internat och vi börjar med kaffe klockan 09.30 första dagen och avslutar sista dagen cirka klockan 16.00

PLATS

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

KOSTNAD

Anmälande organisation faktureras 4 000 kronor samt står för förlorad arbetsförtjänst och resor.

HANDLEDARLAG

Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland
Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Sista anmälningsdag: 29 november 2019Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

 

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Jämlikt bemötande

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till handledare & förtroendevalda

Syfte:

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendeval och kursledare.
I sin roll som handledare är det viktigt att en bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.
Syftet är att de fackliga kurserna utvecklas så att de ännu bättre bidrar till jämställdhetsintegrering och mångfaldsarbete.

Innehåll:

 • Bemötande, gott bemötande vad är det?
 • Skillnad på lika & likvärdigt bemötande Skämt och jargong, min roll som handledare
 • Härskartekniker och bekräftarteknik
 • Normkritiskt tänkande
 • Manligt kodade termer och tvåkönsnorm
 • Vikten av språkbruk, vilka ordval använder vi

Kunskapsmål:

Deltagarna ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för bemötande och kommunikation utifrån ett intersektionellt perspektiv, dvs att en blir medveten om att människor inte bara har olika makt beroende på kön utan att en persons förutsättningar beror på fler faktorer såsom etnicitet, funktionalitet, könsidentitet, sexualitet, ålder osv.

Kurstid:

30 september – 1 oktober 2019

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

2000 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs via länken längst upp på sidan!
Sista anmälningsdag: 30 augusti 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Katarina Bosetti Kristoffersson
katarina.kristoffersson@vsaf.nu
073-329 53 48

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud

Målgrupp

Huvudskyddsombud som har genomfört BAM och SAM eller VISO 1.

Innehåll

Rollen som HSO
Samordning av skyddsombudsverksamheten
Roller och uppgifter i en skyddskommitté
Att arbeta i en skyddskommitté
Riskbedömningar
Lagstiftning
Rehabilitering
Ledarskap

Datum

Kurstillfälle: 31 mars – 2 april 2020

Plats 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Sista anmälningsdag
28 februari 2020 för kursstart 31 mars 2020

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

 

Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

S-handledare

S-handledarens uppgift

Distanskurserna i Socialdemokratiskt ledarskap bygger på folkbildningens gruppedagogik där S-handledaren har en central roll som stöd och vägledare för gruppen under kursen. Handledaren sköter kontakten med deltagarna mellan internaten, granska hemuppgifter och ser till att gruppen fungerar.

Anmälan

Är du intresserad att gå S-handledarkursen ska du kontakta ditt partidistrikt. Partidistriktet anmäler till skolan.

Handledarträffar 2019

Handledarträffarna genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Träff 1, 18-19 januari
Metod- och grupputveckling
Träff 2, 14-15 juni
Distanspedagogik och didaktik
Träff 3, 13-14 september
Distansverktyget och handledarskapet

Praktisk information

För mer information och frågor om S-handledarkursen, kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen