Pedagogisk vidareutbildning

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.

INNEHÅLL

 • Hur möta människor i bildningssituationer
 • Metoder och verktyg
 • Normer och värderingar
 • Fördjupning lärstilar
 • Erfarenhetsutbyte

MÅL

 • att göra handledarrollen till sitt bli/vara
 • att skapa fördjupade kunskaper och insikter i normers påverkan
 • att möta människor i bildningssituationer
 • att tillsammans med andra växa och utvecklas som handledare

SYFTE

Utveckla mitt pedagogiska och metodiska handledarskap

DATUM

 • 13 – 15 januari 2020 och 3-4 mars 2020

Kursen genomförs som internat och vi börjar med kaffe klockan 09.30 första dagen och avslutar sista dagen cirka klockan 16.00

PLATS

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

KOSTNAD

Anmälande organisation faktureras 4 000 kronor samt står för förlorad arbetsförtjänst och resor.

HANDLEDARLAG

Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland
Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Sista anmälningsdag: 29 november 2019Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

 

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Jämställdhetsansvariga

Målgrupp:

Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå

Syfte:

Att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut.
Öka kunskapen om hur olika normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet

Innehåll:

Fördjupning av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen
Hur kan en arbeta med förebyggande åtgärder, vad innebär samverkan?
Vilka olika verktyg finns
Normkritiskt tänkande

Kunskapsmål:

Att se det viktiga jämställdhet och mångfaldsarbetet i sin egen vardag och uppdrag. Deltagarna ska få förståelse för vad jämställdhetsarbete är och få kunskap och verktyg till driva jämställdhet och mångfaldsarbetet framåt.

Kurstid:

1-3 april 2019

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

3700 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Sista anmälningsdag: 11 mars 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Katarina Bosetti Kristoffersson
katarina.kristoffersson@vsaf.nu
073-3295348

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Jämlikt bemötande

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till handledare & förtroendevalda

Syfte:

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendeval och kursledare.
I sin roll som handledare är det viktigt att en bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.
Syftet är att de fackliga kurserna utvecklas så att de ännu bättre bidrar till jämställdhetsintegrering och mångfaldsarbete.

Innehåll:

 • Bemötande, gott bemötande vad är det?
 • Skillnad på lika & likvärdigt bemötande Skämt och jargong, min roll som handledare
 • Härskartekniker och bekräftarteknik
 • Normkritiskt tänkande
 • Manligt kodade termer och tvåkönsnorm
 • Vikten av språkbruk, vilka ordval använder vi

Kunskapsmål:

Deltagarna ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för bemötande och kommunikation utifrån ett intersektionellt perspektiv, dvs att en blir medveten om att människor inte bara har olika makt beroende på kön utan att en persons förutsättningar beror på fler faktorer såsom etnicitet, funktionalitet, könsidentitet, sexualitet, ålder osv.

Kurstid:

30 september – 1 oktober 2019

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

2000 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs via länken längst upp på sidan!
Sista anmälningsdag: 30 augusti 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Katarina Bosetti Kristoffersson
katarina.kristoffersson@vsaf.nu
073-329 53 48

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud

Målgrupp

Huvudskyddsombud som har genomfört BAM och SAM eller VISO 1.

Innehåll

Rollen som HSO
Samordning av skyddsombudsverksamheten
Roller och uppgifter i en skyddskommitté
Att arbeta i en skyddskommitté
Riskbedömningar
Lagstiftning
Rehabilitering
Ledarskap

Datum

9 – 11 april 2019

Plats 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Sista anmälningsdag: 15 mars 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

S-handledare

S-handledarens uppgift

Distanskurserna i Socialdemokratiskt ledarskap bygger på folkbildningens gruppedagogik där S-handledaren har en central roll som stöd och vägledare för gruppen under kursen. Handledaren sköter kontakten med deltagarna mellan internaten, granska hemuppgifter och ser till att gruppen fungerar.

Anmälan

Är du intresserad att gå S-handledarkursen ska du kontakta ditt partidistrikt. 

Handledarträffar 2019

Handledarträffarna genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Träff 1, 18-19 januari
Metod- och grupputveckling
Träff 2, 14-15 juni
Distanspedagogik och didaktik
Träff 3, 13-14 september
Distansverktyget och handledarskapet

För mer information och frågor om S-handledarkursen, kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Förtryck i hederns namn

Målgrupp

Distanskursen riktar sig till dig som har ett politiskt uppdrag eller som i ditt arbete kommer i kontakt med hedersförtryck.

 

Innehåll

Förtryck i hederns namn ger en introduktion till och en fördjupad teoretisk förståelse av frågan om hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap i och erfarenhet av ämnet, som hjälper dig genom kurslitteraturen.

Medverkande


Klas Gustavsson
Kursledare och forskare i sociologi på sociologiska institutionen Lunds universitet


Amineh Kakabaveh
Grundare till föreningen Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot.


Per Brinkemo
Journalist och författare 


Mustafa Panshiri
Föreläsare och fd polis

 

Viktigt att veta

Distanskursen löper över en termin på halvfart med start den 14 januari och kan kombineras med arbete eller andra studier och är studiemedelsberättigande.

I kursen ingår att genomföra ett antal mellanliggande uppgifter utöver helginternaten. Som stöd under kursen finns lärare och kursledare.

 

Helginternat 2019

Träffarna är obligatoriska och genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

 • 8-10 februari
 • 29-31 mars
 • 31 maj-2 juni

 

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du längst upp på sidan. Sista ansökningsdatumet är 7 dec 2018.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.

Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
enkelrum 8670 kr/pers (2890:- per internat)

dubbelrum 7290 kr/pers (2430:- per internat)

Många av våra deltagare får stöd av sina organisationer för att täcka resor och internatkostnader. Prata med den som är studieansvarig i din fackliga organisation eller din partiförening/distrikt.

 

För mer information och frågor kontakta:

Katarina Bosetti Kristoffersson
Kursansvarig
0733-295348
katarina.kristoffersson@vsaf.nu

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen

Grundläggande ledarskap L1B

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 13 december
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat1, 16-17 februari 2019
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 18-19 maj 2019
Vår grundläggande idé och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 7-8 augusti 2019
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 2-3 november
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 1 december till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Att leda partivänner

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning.

Innehåll

 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ledare för gruppen
 • Det politiska, strategiska ledarskapet
 • Retorik och politiskt språk
 • Tillsammans är vi starkare
 • Verktyg för vardagen i gruppen
 • Ledarskapets dilemman

Viktigt att veta
Kursen löper över två terminer på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från partidistrikten. Vi använder skolans lärplattform för all kommunikation.

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 1 december till ditt partidistrikt.

Kurstid & tidsåtgång 

Vårtermin: 21 januari – 14 juni
Hösttermin: 12 augusti – 20 december
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent.
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid

Internattillfällen 2019
Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 2-3 mars
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 1-2 juni
Kommunikation som verktyg
Internat 3, 31 augusti -1 september
Gruppdynamik – Att leda andra
Internat 4, 9-10 november
Förverkliga vår politik

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

Grundläggande ledarskap L1A

Kursen innehåller 

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 

Hösttermin 2018: 15 oktober – 14 december
Vårtermin 2019: 7 januari – 14 juni
Hösttermin 2019: 12 augusti – 11 oktober
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2018 – 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 10 -11 november 2018
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 2-3 februari 2019
Vår grundläggande idé, och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 4-5 maj 2019
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 24-25 augusti 2019
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälan 7 september till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Ulf Dahlberg - - - Kategorier: Viskadalen

VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud,regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM.

Syfte

Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

Datum

Kurstillfälle 1: 7-9 maj 2019
Kurstillfälle 2: 15-17 oktober 2019

Plats: Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad: Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Sista anmälningsdag är den

8 april 2019 för kurstillfälle 1
16 september 2019
 för kurstillfälle 2

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

 

av Katarina Kristoffersson - - - Kategorier: Viskadalen