Jämlikhetsakademin

 

Praktiskt om kursen

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar på Viskadalens kursgård utanför Borås. Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursledare.

Kursen går på halvfart och är studiemedelsberättigad.
Till kursen kommer gästföreläsare.

Kursledare

Kursledare Mats Wingborg, född 1958 i Ludvika, är en svensk journalist och författare. Wingborg skriver om global arbetsmarknad, utbildningspolitik och högerextremism, ofta i samarbete med Anna-Lena Lodenius.
Han har också skrivit en rad studier om villkoren vid svenska företag i omvärlden.

Kurstid

13 augusti till 14 december.

Internat

Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:

Internat 1: 21-23 september

Internat 2: 26-28 oktober

Internat 3: 7-9 december

Intyg

Efter fullföljd kurs får eleven intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 8.100 kr/pers
Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Många av våra deltagare får stöd av sina organisationer för att täcka resor och internatkostnader. Prata med den studieansvarig i din fackliga organisation eller din partiförening/distrikt.

Att studera på folkhögskola

Läser du Jämlikhetsakademin är du berättigad till studiemedel från CSN för studier på halvfart.
Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

 

Har du frågor om utbildningen i allmänhet, upplägg eller antagning, kontakta:

Theodor Bjursell
Telefon 0320-183 00
Mobil 073-854 12 27
E-post: theodor.bjursell@vsaf.nu

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Regiongrupp (S) Halland 2018-2019 (halvfart)

Undervisning och examination
Undervisningen är uppdelad i fyra block med ett internat och ett antal kursuppgifter att göra på distans i varje block. Undervisningen består av en blandning av  föreläsningar varvat med grupparbete och övningar. Under hela kursen får deltagarna stöd och feedback från kursens certifierade handledare. För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Förutom att genomföra internat och kursuppgifter ska även utvärderingar och ett deltagarkort lämnas in.

Mål
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
– kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett förtroendeuppdrag.
– ha förståelse för sin roll i gruppen och sitt ansvar som förtroendevald.
– ha förståelse för den egna organisationens kultur.

 • kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap.

Kurstid och studiefart
Höstterminen 2018: 5 november – 21 december
Vårterminen 2019: 7 januari – 14 juni
Höstterminen 2019: 12 augusti – 15 november
Med vinteruppehåll 24 december — 4 januari och sommaruppehåll 17 juni — 9 augusti
Kursen motsvarar studier på halvfart (50 %). Varje internat beräknas till 16 studietimmar och kursuppgifter på distans till 4-6 timmar per vecka. 

Kursblock
Kursblock 1, 19/11-18 — 21/12-18
Tema: Grupputveckling
Förberedande kursuppgift
Internat 1 13-14 december 2018
Kursuppgift 1

Kursblock 2, 7/1-19 — 15/3-19 
Tema: Förverkliga vår politik
Kursuppgift 2
Internat 2, 7-8 mars2019
Kursuppgift 3

Kursblock 3, 18/3-19 — 14/6-19 
Tema: Oppositionspolitik
Kursuppgift 4
Internat 3, 23-24 maj 2019
Kursuppgift 5

Kursblock 4, 12/8-19 — 14/10-19 
Tema: Utvecklas i ledarrollen
Kursuppgift 6
Internat 4, 3-4 oktober 2019
Kursuppgift 7
Kursutvärdering

Viktigt att veta

Kursen genomförs under ca ett år med fyra obligatoriska helgträffar.
I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande processer utöver internaten.
Som stöd under hela kursen finns s-handledare från partidistrikt.
Vi använder distansplattformen Ping-Pong för all kommunikation.  

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:

Sofia Bohlin
Mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

av Maria Dimander - - - Kategorier: Viskadalen

Utvecklande Ledarskap (UL)

Kursen består av 3+1 dag samt ett mellanliggande arbete på distans.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

Citat från deltagare

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

 

Kostnad

Certifierad handledare: Gratis

Förtroendevald/medlem i medlemsorganisation: 4000:-
För den som inte är handledare men förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns det också en möjlighet att gå kursen.

Övriga: 12 000:-
För den som inte är förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns det också möjlighet att få gå kursen

I kostnaden ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

 

2019

Under 2019 finns 2 möjligheter att gå kursen;
19-21 mars samt 22 maj, sista anmälan 8 februari
8-10 oktober samt 11 december, sista anmälan 30 augusti

 

Vid frågor kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Psykosocial kurs steg 1-3

Kurser 2019:

Steg 1. 12-13 mars

Steg 2. 14-15 maj

Steg 3. 10-11 september

Om behov finns kommer fler psykosociala kurser bokas in

 

Kursernas innehåll:

Steg 1

– Hur man får en arbetsplats att fungera socialt?

– Vi är olika och har olika beteenden

– Vad säger lagen?

Steg 2

– Stress och stresshantering

– Konflikthantering/ kommunikation på arbetsplatsen

– Härskarteknik

Steg 3

– Konflikthantering, fördjupning

– Kommunikation – Svåra samtal

– Personlig styrka – alkohol och droger

 

Kostnad:

Kostnaden för kost, logi och material är 2 500 kr/kurs alt 6 000 kr för alla tre kurserna.
Arbetsgivaren står för kostnaden för kost, logi, material, förlorad arbetsförtjänst och resor.

 

Kursdagar:

Kurserna är 2 dagar med internat.
Kurserna startar 9.30 (dag 1) och avslutas ca 16.00 (dag 2)

 

För mer information och frågor kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen

Att skriva politiskt

Ansökan

Kursen kan läsas på hel- eller halvfart. Välj omfattning via ansökningslänkarna nedan:

Ansökan studier på 100%

 

Ansökan studier på 50%

 

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Tiden Magasin arrangerar Att skriva politiskt under våren 2019. Här får du bland annat lära dig mer om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska skrivandet. Och så kommer vi att öva, öva och öva.
Det blir roligt, utvecklande och viktigt.
För den som vill påverka debatten är det dags att slipa sina verktyg.

Vi ses på Viskadalen!

Jesper Bengtsson
Kursledare

Kursen tar upp:

 • Vad vill du skriva om? Konsten att hitta ämnen och vinklar.
 • Medielogiken och berättarteknik i massmedier och sociala medier
 • Att våga skriva! Vad bör du tänka på och vilka tips är bra att känna till?
 • Skillnaden mellan olika skrivgenrer.
 • Grunderna i att skriva debattartiklar och krönikor som blir lästa.
 • Grunderna i att skriva och bli läst i sociala medier.
 • Hur resonerar en tidningsredaktion och en debattredaktör?
 • Att nå ut med sitt budskap.
 • Gestaltning.
 • Retorik och argumentationsteknik.

 

Kursledare

Jesper Bengtsson är journalist och författare. Jesper har lång erfarenhet av att skriva politiska och journalistiska texter och har bland annat varit ledarskribent på Aftonbladet och chefredaktör för tidningarna OmVärlden och Tiden. Han har skrivit fem böcker, mest om internationella frågor, och har under flera år hållit kurser i att skriva och förstå hur medierna fungerar.

 

Gästföreläsare:

Simon Andersson, nätinitiativet Inte rasist men …
Madeleine Bengtssson, journalist och medlem i Tidens redaktionsråd

 

Praktiskt om kursen:

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar på Viskadalens kursgård utanför Borås. Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursledare.
Det finns möjlighet att gå kursen som heltids- eller halvtidsstuderande. Kursen är studiemedelsberättigad.

Internat:

Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:

Internat 1: 1-3 februari

Internat 2: 29-31 mars

Internat 3: 17-19 maj

Intyg

Efter fullföljd kurs får eleven intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 8.100 kr/pers
Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Att studera på folkhögskola

Information om övriga villkor, möjligheter och skyldigheter man har som studerande på folkhögskola och länkar till blanketter finns om ni följer länken nedan. Där finns bland annat vår studeranderättsliga standard, information om CSN och blanketter för ledighetsansökan, CSN-bidrag och ansökan om att få läsa med bibehållen A-kassa.

Att studera

 

 

För mer information och frågor kontakta:

Theodor Bjursell
073-854 12 27
theodor.bjursell@vsaf.nu

av admin - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg

Socialpedagog

Yrkesområdet

Efter utbildningen möter du en bred arbetsmarknad med stora möjligheter till att få en anställning inom skola, fritid, socialpsykiatri, funktionshinder, vård och behandling etc. Under utbildningen kan du fördjupa dig inom något av ovanstående områden.
Du får behörighet att arbeta med ett stort antal yrken, till exempel behandlingspedagog på HVB, ungas fritid som fritidsledare, stödpedagog, olika typer av resurspersonal i skolan, projektledare, med boendestöd, som habiliteringspedagog, inom kriminalvården och i öppenvårdsteam.

Utbildningen

Utbildningen har formulerade mål för kunskap, färdighet och kompetens, målen är anpassade till de krav som ställs på yrket.
Socialpedagogik, utbildningens huvudperspektiv, ger redskap till att stödja människors strävan att ingå i samhällsgemenskapen.
De ämnen du studerar är framför allt beteende- och samhällsvetenskap (psykologi, pedagogik, sociologi), aktuella teorier och metoder, yrkesområde, yrkesroll och målgrupper.
Centrala begrepp och teman i utbildningen är bland annat; gemenskap, delaktighet, normkritik, samverkan, gruppdynamik, ledarskap, relationer, lagstiftning, etik och bemötande.
I utbildningen integreras teori och praktik och därför genomför du en verksamhetsförlagd praktik under hela utbildningen. Detta gör att du också får en tidig förankring på arbetsmarknaden.

 

Ansökan

Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör väljer att hantera ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan.En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

av admin - - - Kategorier: Viskadalen, CFV

Inriktning – Människan

Syftet med kursen är att ge förståelse för att människors olika livsvillkor ger olika förutsättningar i samhället beroende på kön, klass, etnicitet och tro genom tiderna. Vi tar upp ämnen som migration, kolonialism, slaveri, industrialisering och klassamhälle. Studierna fokuserar också på demokratins framväxt genom att undersöka folkrörelsernas etablering och utveckling. I kursen ingår religion och livsåskådning då vi bland annat studerar världsreligionerna och olika trosuppfattningar som del av historien.

Kursen Människan är för dig som har grundskolekompetens och behöver gymnasiekompetens. Ett viktigt mål för kursen är att ge dig förutsättningar för att utvecklas som människa och lära dig att studera för att lyckas med att uppnå behörigheter för en fullständig gymnasiekompetens.

Kursen omfattar hur människor skapar sin identitet, relationen mellan individ och grupp samt relationen mellan olika grupper genom historien. Vi studerar även olika förhållningssätt till etik och moral genom historien. Fokus ligger på mångfald, mänskliga rättigheter och människors olika sätt att se världen utifrån olika religioner och livsåskådningar.

Allmän kurs ger möjlighet till behörighet i Svenska och Svenska som Andraspråk, samt Engelska och Matematik på olika nivåer.

Kursen Människan ger dessutom möjlighet till behörighet i Historia 1a1+1a2 och Religion 1.

Kontaktperson: Sölvi Brädefors, e-post solvi.bradefors@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.

Studieort: Göteborg. Kursen administreras av Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen.

 

av admin - - - Kategorier: Kurser på grund- och gymnasienivå, Viskadalen, Göteborg