Allmän kurs – gymnasienivå

Nästa start: 2023-08-17

Genom att studera allmän kurs på gymnasienivå kan du nå grundläggande behörighet för studier på Högskola/Universitet och/eller Yrkeshögskola. Målet med allmän kurs är att du förutom ämneskunskaper ska få goda förutsättningar för att studera vidare. Lika viktigt är att tiden på folkhögskola skall ge dig ökad tillit till dina egna möjligheter att påverka ditt eget liv liksom samhället…

Distanskursen!

Nästa start: 2023-08-17

Vi är en skola för alla, där mångfald och inkludering är en självklarhet – Vi hjälper varandra. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och samhället och integrerar både hälsa, miljö och kultur i studierna – Vi jobbar för att må bra. Vårt arbetssätt utgår ifrån delaktighet och mötet med andra i samtal, samarbete och…

Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF

Nästa start: Preliminär start september 2023

SMF-kursen är till för dig som saknar avklarade gymnasiestudier och vill testa om studier på folkhögskolan är något för dig. Du behöver en anvisning från din arbetsförmedlare för att börja kursen. På SMF-kursen får du pröva på studier på folkhögskola för att se om det passar dig så att du kan välja att studera vidare…

Inriktning – Världen

Nästa start: 2023-08-17

På kursen Världen arbetar vi kring samhällsfrågor utifrån ett globalt perspektiv. Vi rör oss mellan dåtid – nutid – framtid. Samhällskunskap bildar basen för läsåret.

Allmän kurs - grundskolenivå (Bro-kursen)

Nästa start: Ingen planerad ny kursstart

Brokursen bygger en bro mellan grundskoleutbildning och gymnasieutbildning för dig som är ny i Sverige och/eller har annat modersmål än svenska. Svenska språket är grundpelaren i kursen tillsammans med orientering i de ämnen som behövs för att fortsätta studera på gymnasienivå.

Inriktning – Samhället

Nästa start: 2023-08-17

Kursen Samhället arbetar med samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv. Vi fokuserar huvudsakligen på nutid – framtid. Samhällskunskap och naturkunskap bildar basen för läsåret.

Inriktning – Människan

Nästa start: 2023-08-17

Kursen Människan fokuserar på olika tidsepoker i europeisk historia i relation till resten av världen. Vi rör oss mellan både dåtid och nutid. Historia och Religion bildar basen för läsåret.     

Kvällskurs – särskild kurs på gymnasienivå

Nästa start: Ingen planerad ny kursstart

I våra lokaler på Järntorget 7, mitt i Göteborg, erbjuder Arbetarrörelsens Folkhögskola särskild kurs på gymnasienivå. Kvällskursen är bra för dig som har annan aktivitet på dagtid och samtidigt vill fortsätta att studera i en trygg grupp.