Samtiden – kvällskurs

Nästa start: 2019-09-02

Välkommen att ansöka nu till start i september 2019! I vår kvällskurs Samtiden utforskar vi dagens samhälle kritiskt utifrån samhällsvetenskapliga och historiska perspektiv. Tyngdpunkt ligger på hur senaste femtio årens utveckling fört oss dit vi är och hur ser vår samtids utmaningar ser ut. Kursen rekommenderas för dig som tillsammans med andra vill fördjupa din förståelse för samhället och…

Allmän kurs – gymnasienivå

Nästa start: 2019-08-19

Vi har platser kvar på vår gymnasiekurs Världen. Genom att studera allmän kurs på gymnasienivå kan du nå grundläggande behörighet för studier på Högskola/Universitet och/eller Yrkeshögskola. Målet med allmän kurs är att du förutom ämneskunskaper ska få goda förutsättningar för att studera vidare. Lika viktigt är att tiden på folkhögskola skall ge dig ökad tillit till dina egna…

Inriktning – Människan

Nästa start: 2019-08-19

Kursen Människan fokuserar på olika tidsepoker i europeisk historia i relation till resten av världen. Vi rör oss mellan både dåtid och nutid. Historia och Religion bildar basen för läsåret.      

Kvällskurs – särskild kurs på gymnasienivå

Nästa start: 2019-09-02

I våra lokaler på Järntorget 7, mitt i Göteborg, erbjuder Arbetarrörelsens Folkhögskola en särskild kurs på gymnasienivå. Kvällskursen är bra för dig som har annan aktivitet på dagtid och samtidigt vill fortsätta att studera i en trygg grupp.

Inriktning – Samhället

Nästa start: 2019-08-19

Kursen Samhället arbetar med samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv. Vi fokuserar huvudsakligen på nutid – framtid. Samhällskunskap och naturkunskap bildar basen för läsåret.

Inriktning – Världen

Nästa start: 2019-08-19

På kursen Världen arbetar vi kring samhällsfrågor utifrån ett globalt perspektiv. Vi rör oss mellan dåtid – nutid – framtid. Samhällskunskap bildar basen för läsåret.

Gyllenhuset – Allmän kurs

Nästa start: 2019-08-19

Allmän kurs - grundskolenivå (Bro-kursen)

Nästa start: 2019-08-19

  Brokursen bygger en bro mellan grundskoleutbildning och gymnasieutbildning för dig som är ny i Sverige och/eller har annat modersmål än svenska. Svenska språket är grundpelaren i kursen tillsammans med orientering i de ämnen som behövs för att fortsätta studera på gymnasienivå.