Allmän kurs - grundskolenivå (Bro-kursen)

Nästa start: 2022-08-15

Brokursen bygger en bro mellan grundskoleutbildning och gymnasieutbildning för dig som är ny i Sverige och/eller har annat modersmål än svenska. Svenska språket är grundpelaren i kursen tillsammans med orientering i de ämnen som behövs för att fortsätta studera på gymnasienivå.

Allmän kurs – gymnasienivå

Nästa start: 2022-08-15

Genom att studera allmän kurs på gymnasienivå kan du nå grundläggande behörighet för studier på Högskola/Universitet och/eller Yrkeshögskola. Målet med allmän kurs är att du förutom ämneskunskaper ska få goda förutsättningar för att studera vidare. Lika viktigt är att tiden på folkhögskola skall ge dig ökad tillit till dina egna möjligheter att påverka ditt eget liv liksom samhället…

Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF

Nästa start: Februari 2022 vecka 5

SMF-kursen är till för dig som saknar betyg från grund- eller gymnasieskola och vill testa om studier på folkhögskolan är något för dig. Du behöver en anvisning från din arbetsförmedlare för att börja kursen. På SMF-kursen får du pröva på studier på folkhögskola för att se om det passar dig så att du kan välja…

Yrkessvenska med vårdinriktning

Nästa start: 2021-11-15

Distanskurs med ett fåtal fysiska platser på plats. Kursen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen, med svenska som andraspråk, som vill utveckla och förbättra sin yrkessvenska inom sin profession. Kursen kan möjliggöra en trygg anställning som vårdbiträde och på sikt vidare studier till undersköterska. Kursen genomförs på distans och kommer både bestå av handledning i…

Inriktning – Världen

Nästa start: Augusti 2022

På kursen Världen arbetar vi kring samhällsfrågor utifrån ett globalt perspektiv. Vi rör oss mellan dåtid – nutid – framtid. Samhällskunskap bildar basen för läsåret.

Inriktning – Samhället

Nästa start: Augusti 2022

Kursen Samhället arbetar med samhällsfrågor utifrån ett brett perspektiv. Vi fokuserar huvudsakligen på nutid – framtid. Samhällskunskap och naturkunskap bildar basen för läsåret.

Inriktning – Människan

Nästa start: Augusti 2022

Kursen Människan fokuserar på olika tidsepoker i europeisk historia i relation till resten av världen. Vi rör oss mellan både dåtid och nutid. Historia och Religion bildar basen för läsåret.     

Kvällskurs – särskild kurs på gymnasienivå

Nästa start: September 2022

I våra lokaler på Järntorget 7, mitt i Göteborg, erbjuder Arbetarrörelsens Folkhögskola särskild kurs på gymnasienivå. Nästa kursstart är i januari 2022. Kvällskursen är bra för dig som har annan aktivitet på dagtid och samtidigt vill fortsätta att studera i en trygg grupp.

Gyllenhuset – Allmän kurs grundskolenivå

Nästa start: Kommer snart

Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset blir en självständig folkhögskola from. 2022 01 01. Vår skola heter Mimi folkhögskola. För kurser och ansökan se vår hemsida www.mimifolkhogskola.se Kontaktperson: Marianne Lööf, samordnare E-post: marianne.loof@gyllenhuset.se Tel: 0734-091032  

Distanskursen!

Nästa start: Augusti 2022

Vi är en skola för alla, där mångfald och inkludering är en självklarhet – Vi hjälper varandra. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och samhället och integrerar både hälsa, miljö och kultur i studierna – Vi jobbar för att må bra. Vårt arbetssätt utgår ifrån delaktighet och mötet med andra i samtal, samarbete och…