Regional facklig studiekonferens 2019

Nästa start: 2019-10-01

Regional facklig studiekonferens för studieorganisatörer, studieaktiva och kurshandledare. Nu är det dags att anmäla sig till den årliga studiekonferensen som genomförs på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen, den 1-3 oktober. Dag 1 och 2 inleder vi med kurshandledarna. Dag 2 och 3 ansluter studieorganisatörerna, både de som har uppdraget på klubb, sektion, avdelning och region. Dag…

Regional politisk studiekonferens 2019

Nästa start: 2019-10-18

Socialdemokraterna i Västsverige bjuder tillsammans med ABF Västra Götaland och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen till regional studiekonferens för tredje året. Välkomna!

VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud

Nästa start: 2020-03-31

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland. Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud.

VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud

Nästa start: 2019-10-15

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland. Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM. Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

VIHSO 2 – Vidareutbildning för huvudskyddsombud

Nästa start: 2020-11-03

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland. Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud.

VISO 2 - Vidareutbildning för skyddsombud

Nästa start: 2020-02-04

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland. Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM, SAM och/eller VISO1. Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Psykosocial kurs steg 1-4

Nästa start: 2019-09-10

LO-Distriktet i Västsverige, ABF Västra Götaland och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans psykosocial kurs i fyra steg. Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud men är öppen även för andra förtroendevalda. Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade som en distansutbildning, utan ges som ”egna” kurser. Man kan söka till…

Jämlikt bemötande

Nästa start: 2019-09-30

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendeval och kursledare. I sin roll som handledare är det viktigt att man bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.

Pedagogisk vidareutbildning

Nästa start: 2020-01-13

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.