Psykosocial kurs steg 1-4

Nästa start: Se datum på de olika stegen.

Alla människor är olika och har olika behov. Hur ska vi tänka och göra för att alla ska trivas på arbetsplatsen? Hur hanterar vi stress och hur löser vi konflikter? Vad är viktigt att tänka på när vi kommunicerar med varandra?

VIHSO 1

Nästa start: 2024-03-04

 – vidareutbildning för huvudskyddsombud steg 1 Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud och har genomfört BAM, SAM och/eller VISO 1. Vad behöver jag som HSO kunna för att samordna skyddsombudsverksamheten? Vilka roller och uppgifter finns i en skyddskommitté och hur ska arbetet läggas upp för att nå ett bra resultat?

SAM – VISO 1

Nästa start: 2023-10-10

vidareutbildning för skyddsombud Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM. Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Det svåra samtalet

Nästa start: 2023-05-09

Uppsägningar, verksamhetsnedläggningar och rehabilitering är exempel på händelser som kan resultera i negativa konsekvenser för de anställda på arbetsplatsen. Då kan uppdraget som förtroendevald bli att så långt det är möjligt mildra konsekvenserna för de som drabbas.

MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet – VISO 3

Nästa start: 2023-05-09

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har gått BAM, SAM, VISO 1, Lag och avtal, Förhandlarutbildning eller motsvarande. Du får bland annat kunskap om hur du kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet.

Hot & Våld – VISO 2

Nästa start: 2023-09-12

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring hot och våld i arbetslivet. Hur kan parterna arbeta förebyggande för att minska risken att arbetstagarna blir utsatta för våld eller hot om våld från tredje part?

Utvecklande Ledarskap (UL) 2023

Nästa start: 2023-10-16

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige gällande Utvecklande Ledarskap. Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Rehabilitering – VISO 4

Nästa start: 2023-11-07

Rehabilitering – VISO 4 är för dig som vill ha hjälp att utveckla arbete lokalt med rehabiliteringsärenden. Vad finns det för alternativ och hur kan man gå vidare i dessa ärenden Vad blir din roll? Vad kan man göra? I den här utbildningen kommer vi gå igenom socialförsäkringsbalken, Försäkringskassan, parternas uppdag och hur vi kan…

VIHSO 2

Nästa start: 2023-11-14

 – vidareutbildning för huvudskyddsombud steg 2 Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud och har genomfört BAM, SAM och/eller VISO 1 samt VIHSO 1. Ledarskap, arbetsmiljösamordning, kommunikation och konflikthantering är en del av innehållet.

Vidareutbildning för RSO

Nästa start: 2023-12-05

Är du regionalt skyddsombud och har haft uppdraget i minst 2 år? Då kan du passa på att fylla på med kunskap och erfarenheter. Vilka krav kan du som RSO ställa? Hur ser det systematiska arbetsmiljöarbetet ut för RSO?