Jämställdhetsansvariga

Nästa start: 2019-04-01

Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå. Syftet är att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut. Öka kunskapen om hur olika normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet

VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud

Nästa start: 2019-04-09

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland. Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud.

VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud

Nästa start: 2019-05-07

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland. Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM. Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Psykosocial kurs steg 1-3

Nästa start: 2019-03-12

LO-Distriktet i Västsverige, ABF Västra Götaland och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans psykosocial kurs i tre steg. Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud men är öppen även för andra förtroendevalda. Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade som en distansutbildning, utan ges som ”egna” kurser. Man kan söka till…

Jämlikt bemötande

Nästa start: 2019-09-30

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendeval och kursledare. I sin roll som handledare är det viktigt att en bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.

Pedagogisk vidareutbildning

Nästa start: 2020-01-13

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.

Regional facklig studiekonferens

Nästa start: 2018-09-26

Inbjudan till regional studiekonferens för studieorganisatörer, studieaktiva och kurshandledare. Nu är det dags att anmäla sig till den årliga studiekonferensen som genomförs på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen. Dag 1 och 2 inleder vi med studieorganisatörerna, både de som har uppdraget på klubb, sektion, avdelning och region. Dag 2 och 3 ansluter kurshandledarna. Dag 2 är…