Att leda partivänner C

Nästa start: 2021-04-19

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att leda partivänner är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för…

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling

Nästa start: 2021-08-16

För en kraftfull och energisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en viktig del. Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling är en cirka 6 månader lång processutbildning som arrangeras i samverkan med LO-distriktet i Västsverige. Kursen ger deltagarna en möjlighet att byta erfarenheter och delge varandra kunskaper samt ett brett nätverk och vänner för livet!

Valledarutbildning

Nästa start: 2021-08-16

– Hur gör man för att mobilisera och vinna kampanjer? Vad krävs för att få sina medlemmar att gå från ord till handling? Inför valrörelsen gör Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen en satsning på att stärka valledarna i deras roll som organisatörer.

Fördjupad studieorganisatörsutbildning

Nästa start: 2021-08-16

 – Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar. Utvecklas och stärk dig i rollen som studieorganisatör tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Utvecklande Ledarskap (UL)

Nästa start: 2021-08-30

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige gällande Utvecklande Ledarskap. Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Jämställdhet & politik

Nästa start: Pågår

för arbetarrörelsen Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet. Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordets vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga platser, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden. Att skapa ett jämställt samhälle förutsätter en gemensam baskunskap…

Att vara kyrkopolitiker

Nästa start: 2021-09-27

– Förverkligandet av en demokratisk och öppen folkkyrka börjar med ett socialdemokratiskt ledarskap. Utvecklas och stärk dig i rollen som förtroendevald ledamot eller ersättare i kyrkan tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna distansutbildning i ledarskap för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Att skriva politiskt

Nästa start: Kommer snart

Vi lever i en tid av polarisering, fake news och hårda debatter. I det klimatet är det viktigare än någonsin att göra sin röst hörd. Att möta de destruktiva krafterna med argument, idéer och texter som bär framåt. Vill du bli bättre på att skriva sådana debattartiklar, krönikor, inlägg i sociala medier eller andra typer…

Att vara lokalpolitiker H 2021

Nästa start: Pågår

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att vara lokalpolitiker H är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya…

Certifieringskurs S-handledare

Nästa start: Kursstart sker löpande

Handledarkurs för dig som fått förtroendet från ditt partidistrikt att handleda politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap som genomförs i samverkan med Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, Halland och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.