BAAS

Nästa start: 2019-08-19

  Borås Arbetares Afton Skola BAAS är en distansutbildning för dig som har ett intresse för facklig-politiska frågor och vill delta i processen att forma samhället utifrån arbetarrörelsens värderingar. BAAS är en tvåårig  processutbildning  där deltagarna får tillgång till ett ett brett nätverk där allas erfarenheter och kunskaper får ta plats.

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Nästa start: 2019-08-05

För en kraftfull och energisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en viktig del. Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling är en cirka 6 månader lång processutbildning som arrangeras i samverkan med LO-distriktet i Västsverige. Kursen ger deltagarna en möjlighet att byta erfarenheter och delge varandra kunskaper samt ett brett nätverk och vänner för livet!

Grundläggande ledarskap L1C

Nästa start: 2019-08-12

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Grundläggande ledarskap 1C är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västs sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för livet!

Jämlikhetsakademin

Nästa start: 2019-08-12

Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Sedan 1980 har de sociala och ekonomiska klyftorna ökat. Skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för kvinnor…

Grundläggande ledarskap L1A 2019-2020

Nästa start: 2019-10-14

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Grundläggande ledarskap 1A är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västs sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för livet!

Grundläggande ledarskap L1B 2020

Nästa start: 2020-01-13

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Grundläggande ledarskap 1B är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västs sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för livet!

Att leda partivänner 2020

Nästa start: 2020-01-13

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att leda partivänner är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västs sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för livet!

Utvecklande Ledarskap (UL)

Nästa start: 2019-09-16

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Arbetarrörens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige på Utvecklande Ledarskap. Vi erbjuder våra certifierade handledare en kurs i Utvecklande ledarskap. Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Förtryck i hederns namn

Nästa start: 2019-01-14

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans med föreningen…

Wigforssakademin

Nästa start: 2019-01-07

Wigforssakademin är kursen för dig som vill förstå hur samhället fungerar, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt.