Utvecklande Ledarskap (UL)

Nästa start: 2019-03-19

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Arbetarrörens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige på Utvecklande Ledarskap. Vi erbjuder våra certifierade handledare en kurs i Utvecklande ledarskap. Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Nästa start: 2019-08-05

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda kvinnor inom LO-familjen.

Grundläggande ledarskap L1C

Nästa start: 2019-08-12

Distanskursen i grundläggande ledarskap riktar sig till dig från S i VGR och Halland som är förtroendevald ledamot eller ersättare för Socialdemokraterna i kommun och region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare.

Jämlikhetsakademin

Nästa start: 2019-08-12

Sverige har blivit allt mer socialt skiktat. Sedan 1980 har klassklyftorna ökat. Men den sociala skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för kvinnor…

Förtryck i hederns namn

Nästa start: 2019-01-14

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans med föreningen Varken…

Wigforssakademin

Nästa start: 2019-01-07

Wigforssakademin är kursen för dig som vill förstå hur samhället fungerar, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och fördjupa dig i arbetarrörelsens idédebatt.

Grundläggande ledarskap L1B

Nästa start: 2019-01-07

Distanskursen i Grundläggande ledarskap riktar sig till dig från S i VGR och Halland som är förtroendevald ledamot eller ersättare för Socialdemokraterna i kommun och region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare.

S-handledare

Nästa start: 2019-01-07

  S-handledare är en ettårig distanskurs i handledarskap för distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. För att bli certifierad S-handledare och kunna verka som S-handledare ska du genomföra kursen, parallellt ska du delta som handledare med en certifierad handledare (mentor) på en distanskurs i ledarskap. Som S-handledare erbjuds du även att gå Försvarshögskolans ledarskapsutbildning -Utvecklande ledarskap (UL). Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland samarbetar med…

Att leda partivänner

Nästa start: 2019-01-21

Distanskursen riktar sig till dig i S i VGR och Halland som är vald ledare för Socialdemokraterna i kommun, region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som ledare i socialdemokraterna.

Att skriva politiskt

Nästa start: 2019-01-07

Vi lever i en tid av polarisering, fake news och hårda debatter. I det klimatet är det viktigare än någonsin att göra sin röst hörd. Att möta de destruktiva krafterna med argument, idéer och texter som bär framåt. Vill du bli bättre på att skriva sådana debattartiklar, krönikor, inlägg i sociala medier eller andra typer…