Utvecklande Ledarskap (UL)

Nästa start: 2020-09-07

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige gällande Utvecklande Ledarskap. Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Att vara lokalpolitiker F 2020- 2021

Nästa start: 2020-08-17

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att vara lokalpolitiker F (tidigare Grundläggande ledarskap) är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det…

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Nästa start: 2020-08-17

För en kraftfull och energisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en viktig del. Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling är en cirka 6 månader lång processutbildning som arrangeras i samverkan med LO-distriktet i Västsverige. Kursen ger deltagarna en möjlighet att byta erfarenheter och delge varandra kunskaper samt ett brett nätverk och vänner för livet!

Förtryck i hederns namn

Nästa start: 2020-08-17

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt…

Jämlikhetsakademin

Nästa start: 2020-08-17

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Sedan 1980 har de sociala och ekonomiska klyftorna ökat. Skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de…

Identitet och politik

Nästa start: 2020-08-17

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. – en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik Socialism och Liberalism föddes på 1800-talet i en tid då demokratin var fjärran och självbestämmande för såväl minoriteter som kvinnor var något avlägset och udda. Lång tid har…

Att skriva politiskt Special

Nästa start: 2020-08-17

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. Samhällsdebatten präglas idag av snabbhet, debatt och åsikter i sociala medier. Men det finns också behov av att gå på djupet.

KF-grupp Varberg 2020

Nästa start: 2020-08-17

Distanskursen som riktar sig till ledamöter i Varbergs socialdemokratiska fullmäktigegrupp. Kursen löper under 1 termin på halvfart och är uppdelad i 2 block med var sitt internat och kursuppgifter för hemarbete.

Arbetarrörelsens idéhistoria från Marx till samtiden

Nästa start: 2020-08-31

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Kursen utgår från att vi måste börja om från början. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag?

Att leda partivänner B

Nästa start: 2020-09-20

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att leda partivänner är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna…