BAAS

Nästa start: 2020-01-07

  Borås Arbetares Afton Skola BAAS är en distansutbildning för dig som har ett intresse för facklig-politiska frågor och vill delta i processen att forma samhället utifrån arbetarrörelsens värderingar. BAAS är en tvåårig  processutbildning  där deltagarna får tillgång till ett ett brett nätverk där allas erfarenheter och kunskaper får ta plats.

De klassiska ideologierna i möte med samtidens utmaningar

Nästa start: 2019-08-12

– en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik Socialism och Liberalism föddes på 1800-talet i en tid då demokratin var fjärran och självbestämmande för såväl minoriteter som kvinnor var något avlägset och udda. Lång tid har förflutit sedan dess och både världen och politiken har förändrats. Hundra år efter att rösträtten infördes i Sverige…

Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling

Nästa start: 2019-08-19

För en kraftfull och energisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en viktig del. Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling är en cirka 6 månader lång processutbildning som arrangeras i samverkan med LO-distriktet i Västsverige. Kursen ger deltagarna en möjlighet att byta erfarenheter och delge varandra kunskaper samt ett brett nätverk och vänner för livet!

Att vara lokalpolitiker L1C

Nästa start: 2019-08-12

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att vara lokalpolitiker L1C (tidigare Grundläggande ledarskap) är en ettårig distanskurs som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya…

Jämlikhetsakademin

Nästa start: 2019-08-12

Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Sedan 1980 har de sociala och ekonomiska klyftorna ökat. Skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för kvinnor…

Att vara lokalpolitiker L1A 2019-2020

Nästa start: 2019-10-14

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att vara lokalpolitiker L1A (tidigare Grundläggande ledarskap) är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och…

Att vara lokalpolitiker L1B 2020

Nästa start: 2020-01-13

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att vara lokalpolitiker L1B är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner…

Att leda partivänner 2020

Nästa start: 2020-01-13

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att leda partivänner är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för…

Utvecklande Ledarskap (UL)

Nästa start: 2019-09-02

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Arbetarrörens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige på Utvecklande Ledarskap. Vi erbjuder våra certifierade handledare en kurs i Utvecklande ledarskap. Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Wigforssakademin

Nästa start: 2020-01-06

Wigforssakademin är kursen för dig som vill uppdatera din samhällsanalys, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och utveckla dina verktyg för kunna bedriva ett aktivt reformarbete och en inkluderande organisering.